advertentie

Vlaamse leerlingen moeten drietalig zijn

3 reacties

Leerlingen moeten het Nederlands perfect beheersen, maar ook een goede kennis hebben van het Frans en het Engels. Dat staat in de Talennota van Onderwijsminister Pascal Smet. De Vlaamse regering keurde die Talennota onlangs goed.

In de Talennota doet Smet verschillende voorstellen om de Vlaamse leerlingen taalvaardiger te maken. In het secundair onderwijs mogen scholen officiële talen van de Europese Unie aanbieden en ook het Chinees, Russisch en Hindi mogen onderwezen worden.

Ook het ‘taalbad-onderwijs’ krijgt kansen. Dat kan enkel onder strikte voorwaarden. Zo mogen enkel middelbare scholen in vreemde talen lesgeven. Maximaal een vijfde van de vakken mag in het Frans of het Engels gegeven worden en de school moet ook een volledig Nederlandstalig programma aanbieden.

In het lager onderwijs mogen scholen al in het derde leerjaar starten met Frans, in plaats van in het vijfde. Ook taalinitiaties voor Engels en Duits zijn vanaf het derde leerjaar mogelijk.

Een taalcoördinator moet ervoor zorgen dat er een degelijk talenbeleid wordt gevoerd, zodat kinderen met zo weinig mogelijk taalachterstand in de lagere school starten. De minister wil daarvoor samen met de pedagogische begeleiding een nascholing opzetten om taalcoördinatoren te vormen.

De minister wil ook nauw samenwerken met de cultuur- en welzijnssector. Zo zouden bibliotheken mee kunnen werken aan voorleesprojecten.

De Vlaamse onderwijsraad (Vlor) moet advies uitbrengen en ook het Vlaams Parlement bespreekt de nota nog. Het nieuwe beleid zou in het schooljaar 2013-2014 ingaan in de scholen.

Lees de volledige nota hier.

Schrijf een reactie op dit artikel

Vind je dit artikel interessant?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Lerarendirect! Elke week het belangrijkste onderwijsnieuws, tips, educatieve activiteiten en acties van Klasse. Gratis in je mailbox.