Werkingsmiddelen scholen niet volledig geïndexeerd

schrijf een reactie

Het bedrag van de werkingsmiddelen die scholen krijgen, wordt maar voor 60 procent geïndexeerd. Het onderwijs ontsnapt daarmee niet aan de besparingsronde die de Vlaamse regering momenteel doorvoert. Toch zullen basisscholen dankzij extra investeringen meer geld krijgen, al is het minder dan verwacht.

In de eerste begrotingscontrole voor het budget 2012 besliste de Vlaamse Regering om alle werkingsmiddelen in de verschillende beleidsdomeinen niet te indexeren. Er werd een uitzondering gemaakt voor onderwijs: 60 procent van de werkingsmiddelen van de scholen werd wel geïndexeerd. “Minder dan de verwachte 100 procent, maar wel substantieel meer dan andere beleidsdomeinen”, aldus minister Pascal Smet.

Met hun werkingstoelage betalen scholen onderhoud, verwarming, boeken, knutselgerief … In sommige scholen worden ook de wedden van o.a. het refterpersoneel met deze werkingsmiddelen betaald. Secundaire scholen kunnen de besparingen opvangen door de kosten voor ouders op school beter te beheersen, met de focus op duurzaamheid en kwaliteit. Basisscholen daarentegen zijn gebonden aan de maximumfactuur. Onlangs is het bedrag van die maximumfactuur wel verhoogd: van 20 euro naar respectievelijk 25, 35 en 40 euro (naargelang de leeftijd) in de kleuterschool en van 60 naar 70 euro in de lagere school. Die bedragen gaan volgend schooljaar in.

In een reactie ontkent minister Smet dat er bespaard wordt op de werkingsmiddelen in het basisonderwijs. “De Vlaamse regering gaat in 2012 niet minder, maar net meer investeren in het Vlaams basisonderwijs”, zegt hij. “Waar in 2011 per leerling een werkingskost van 692 euro werd uitgekeerd, is dat in 2012 opgetrokken naar 700 euro. De laatste jaren zijn de werkingsmiddelen in het basisonderwijs trouwens beduidend verhoogd, veel meer dan een loutere indexering. Tussen 2004 en vandaag is er een stijging van 422 euro naar 700 euro. Bovendien  zal er vanaf september 2012 voor 52,7 miljoen euro extra geïnvesteerd worden in de omkadering van het Vlaams basisonderwijs, goed voor 1300 extra banen.”

Hier krijg je tips en goedepraktijkvoorbeelden om de kosten op school te beheersen

Schrijf een reactie op dit artikel

Vind je dit artikel interessant?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Lerarendirect! Elke week het belangrijkste onderwijsnieuws, tips, educatieve activiteiten en acties van Klasse. Gratis in je mailbox.