Jongeren kennen talenten niet

4 reacties

“Als je tijdens sollicitatiegesprekken aan afgestudeerde jongeren vraagt wat hun talenten zijn, kunnen ze daar amper op antwoorden. Maar in de war on talent willen bedrijven vooral te weten komen waarin sollicitanten het verschil kunnen maken.” Dat zegt zegt Luc Vandenhoeck, coördinator van het project Go4talent. Hij ondersteunt scholen in hun zoektocht naar talent.

Van ‘Belgium’s Got Talent’ tot ‘So You Think You Can Dance’: iedereen lijkt wel op zoek naar talent.

Luc Vandenhoeck: “Klopt, maar talent roept ook weerstand op. Als je Susan Boyle hoort zingen, denk je: ik heb geen talent, ik kan helemaal niets bijzonders. We zien talent vaak als een uitzonderlijke prestatie. Maar talent kan je ook benoemen als ‘sterkte’. Iedereen heeft sterke punten. Onze schoolbanken zitten vol talent. Toch helpen we leerlingen die te weinig ontdekken. Nochtans zijn leerlingen gemotiveerder als ze hun talenten kunnen ontdekken en vooral inzetten op school. Ze leren sneller. En ze zijn beter in staat om een betrouwbare studiekeuze te maken.”

Jongeren kennen hun talenten toch zelf al?

Luc Vandenhoeck: “Als je tijdens sollicitatiegesprekken aan afgestudeerde jongeren vraagt wat hun sterke punten zijn, kunnen ze daar amper op antwoorden. Ze verbergen zich achter hun diploma. Dat diploma geeft bedrijven wel een zicht op het niveau en de inhoud van de opleiding en de competenties van de sollicitant. Maar in de war on talent willen bedrijven vooral te weten komen waarin sollicitanten het verschil kunnen maken. Ze vragen competente jongeren die bezieling, passie en engagement tonen voor hun job. Dat is niet af te lezen van een diploma. Daarom moeten jongeren zich op school al bewust worden van hun talenten. Daar hebben ze twaalf jaar om hun te talenten te ontdekken én te benoemen.”

Komt talent niet vanzelf bovendrijven?

Luc Vandenhoeck: “Neuropsychiater Christophe Lafosse stelt dat we met een veelvoud aan talenten worden geboren. We kunnen ze niet allemaal ontwikkelen. Voor elk talent is er een neurobaan in onze hersenen. De banen die we niet gebruiken, sterven af. Use it or lose it. Als je aanleg hebt voor pianospelen, maar je hebt nooit een piano van dichtbij gezien, dan kan je niks met je talent doen. Talent is nooit ‘af’. Het onderwijs moet daarom veel verschillende contexten en werkvormen aanbieden waardoor zo veel mogelijk neurobanen intact blijven en leerlingen een zo breed mogelijk palet aan talenten kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze ontdekken of ze een goede organisator zijn, in structuren denken of creatief zijn, zorgzaam … Scholen hebben dus een grote verantwoordelijkheid.”

Ik heb al werk genoeg om mijn leerplannen te volgen. Wanneer vind ik tijd om het talent van mijn leerlingen te ontdekken?

Luc Vandenhoeck: “Talentgericht werken heeft niet alleen met tijd te maken. Iedere leerling zou van zijn leraar geregeld moeten horen waar hij goed in is. Uit onderzoek blijkt dat waardering gewoon nodig is voor de ontwikkeling van onze hersenen: iemand een compliment geven, een positieve commentaar op een rapport. Kennis speelt zich niet enkel af tussen de oren, maar ook tussen de neuzen. Je moet als leraar als het ware het talent van je leerlingen ‘ruiken’. Talenten zijn immers relationeel: ze worden ontdekt door anderen. Een talentgerichte aanpak op school houdt in dat je de talenten van je leerlingen erkent én inzet in de les. Dat doe je bijvoorbeeld ook door de voetbaluitslagen te gebruiken voor je les statistiek. Zo’n stimulerende context kan je pas realiseren in een waarderend schoolklimaat, waar leraren, directie en leerlingen elkaar vertrouwen en waarderen. Dat maakt leerlingen ook weerbaarder om om te gaan met de lastige taken.”

Moeten leerlingen zich dan altijd goed voelen op school?

Luc Vandenhoeck: “Die discussie hoor je vaker in lerarenkamers. ‘Wat is het belangrijkste: dat leerlingen zich thuis voelen of dat ze veel kennis en vaardigheden opdoen?’ Aandacht besteden aan talenten betekent niet dat je afstapt van de inhoud, de competenties die je aan leerlingen meegeeft. Waarderend onderwijs is een en-en-verhaal. Je moet werken aan leercompetenties of leerprestaties én ervoor zorgen dat je een waarderend klimaat creëert waar je leerlingen zich goed voelen en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.”

 

Schrijf een reactie op dit artikel

Vind je dit artikel interessant?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Lerarendirect! Elke week het belangrijkste onderwijsnieuws, tips, educatieve activiteiten en acties van Klasse. Gratis in je mailbox.