Ben ik een goede leraar?

schrijf een reactie

Met deze tien nieuwe vragen moet je daarop zelf het antwoord kunnen geven.

JaSomsNee
1. Ik kan de beginsituatie van de leerlingen en de groep achterhalen.
(= ik ben een goed begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen)
2. Ik kan samen met het team een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school.
(= ik ben een goed opvoeder)
3. Ik kan de basiskennis van de leerinhouden, waaronder tenminste de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, verbreden en verdiepen.
(= ik ben een inhoudelijk expert)
4. Ik kan een gestructureerd werkklimaat bevorderen.
(= ik ben een goed organisator)
5. Ik kan vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen.
(= ik ben een goed innovator en onderzoeker)
6. Ik kan me op de hoogte stellen van en discreet omgaan met de gegevens van een leerling.
(= ik ben een goede partner voor ouders of verzorgers)
7. Ik kan binnen het team over een taakverdeling overleggen en die naleven.
(= ik ben een goed lid van het schoolteam)
8. Ik kan contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden.
(= ik ben een goede partner van externen)
9. Ik kan deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema’s.
(= ik ben een goed lid van de onderwijsgemeenschap)
10. Ik kan actuele thema’s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op het sociaal-politieke domein.
(= ik ben een goed cultuurparticipant)

Bovenstaande vragen komen niet uit de lucht gevallen, ze zijn de (ingekorte) vertaling van wat de overheid van een leraar verwacht. Dat staat beschreven in het nieuwe beroepsprofiel dat de Vlaamse regering goedkeurde. Voordien waren er vier beroepsprofielen (voor kleuteronderwijzers, leraren lager onderwijs, leraren lager secundair en leraren hoger secundair), nu blijft er één gemeenschappelijk beroepsprofiel over. Volgens het beroepsprofiel heeft een leraar tien functies (zie de vragen hierboven). Binnen elke functie beschrijft het beroepsprofiel wat een leraar moet kennen en kunnen. Voor beginnende leraren stelde de Vlaamse regering nieuwe basiscompetenties op. Die lijst is vooral belangrijk voor de lerarenopleiding en mentoren van beginnende leraren. Je vindt hem op de website van Klasse.

http://pdf.klasse.be/KVL/KVL176/beroepsprofielen.pdf

Schrijf een reactie op dit artikel

Vind je dit artikel interessant?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Lerarendirect! Elke week het belangrijkste onderwijsnieuws, tips, educatieve activiteiten en acties van Klasse. Gratis in je mailbox.