advertentie

tso

Campagnes voor meer diversiteit in media bekroond

Kleur je media

Meer diversiteit óp, maar ook áchter de schermen. Dat is het opzet van ‘Kleur je media’, een wedstrijd van de VRT en mediarte.be. Studenten maakten een spot om jongeren van buitenlandse origine warm te maken voor een mediagerichte opleiding.