Lerarenkaart

Wat is de lerarenkaart? 

Uitgebreide informatie en het volledige aanbod aan kortingen en voordelen vind je op www.lerarenkaart.be

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (www.ond.vlaanderen.be) geeft Vlaamse leraren deze gepersonaliseerde beroepskaart. Samen met de identiteitskaart vormt de lerarenkaart een sluitende legitimatie. De kaart wordt jaarlijks vernieuwd. Wie (tijdelijk) uit het onderwijs stapt, krijgt geen nieuwe kaart.
De lerarenkaart is een legitimatiekaart. Wie zo’n kaart voorlegt, bewijst dat hij/zij in het Vlaamse onderwijs werkt.
Het onderwijsblad Klasse (www.klasse.be) verspreidt en ondersteunt de lerarenkaart.

Welke doelstellingen heeft de lerarenkaart?

Leraren informeren

Heel veel instellingen (musea, natuurcentra, technologische centra, culturele centra, wetenschappelijke instellingen, theaters…) maar ook veel tijdelijke evenementen (tentoonstellingen, festivals…) hebben een belangrijke meerwaarde voor onderwijs. Via allerhande wegen proberen zij de leraren te bereiken. Maar brieven, brochures, de informatie op de eigen website, advertenties bereiken niet altijd de juiste doelgroep.
De website van de lerarenkaart bundelt deze informatie, houdt ze actueel en biedt een gebruiksvriendelijke zoekrobot waarmee leraren precies die initiatieven vinden die zich binnen een bepaalde regio bevinden en voor hun vak en hun leerlingen interessant zijn. Recente informatie die belangrijk is voor hun vakdomein bereikt de leraren via elektronische nieuwsbrieven.
Leraren zijn belangrijke multiplicatoren bij het overbrengen van interesses en waarden. Veel instellingen, organisatoren van evenementen zowel in binnen- als buitenland, uitgevers, zaakvoerders… willen leraren behulpzaam zijn bij het vervullen van hun belangrijke educatieve opdracht. Ze bieden leraren gratis toegang, kortingen op boeken, didactisch materiaal, soft- en hardware… op voorwaarde dat zij zich kunnen legitimeren.

Leraren ondersteunen

Dankzij de voordelen die zij krijgen van organisatoren raken leraren vaker en actiever betrokken bij cultuur, milieu, sport, actualiteit… Via deze leraren maken nog meer Vlaamse leerlingen kennis met het rijke educatieve aanbod. Kortingen in boekhandels en computerzaken moedigen leraren aan om aan de slag te gaan met actuele informatie en de modernste leermiddelen.

Leraren waarderen

De samenleving geeft met de kaart ook een signaal van waardering voor de belangrijke rol van de leraar.

Wie heeft recht op de lerarenkaart?

De actieve leraren van

 • het kleuteronderwijs
 • het lager onderwijs
 • het secundair onderwijs
 • het hoger niet-universitair onderwijs
 • de centra voor volwassenenonderwijs
 • de centra voor basiseducatie
 • het deeltijds kunstonderwijs

uit alle netten krijgen een lerarenkaart op voorwaarde dat zij hun loon ontvangen via het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Ook CLB-medewerkers (centra voor leerlingenbegeleiding) die hun loon via het ministerie van Onderwijs en Vorming ontvangen, krijgen een lerarenkaart.

* Wie in de loop van de maanden september 2012, oktober 2012, november 2012 of december 2012 in dienst treedt ontvangt geen lerarenkaart 2012. Om technische redenen is dat onmogelijk. Deze personeelsleden vinden samen met de andere personeelsleden hun lerarenkaart 2013 in het januarinummer van Klasse.

* Voor alle duidelijkheid. De volgende categorieën krijgen GEEN lerarenkaart:

 • gepensioneerden
 • personeelsleden met (volledige) tbs 55+ of 58+
 • personeelsleden met (volledige) bonus voorafgaand aan TBS 58+
 • leraren in (volledige) loopbaanonderbreking
 • studenten (bv in lerarenopleidingen)
 • personeelsleden die hun loon rechtstreeks van de inrichtende macht ontvangen
 • personeelsleden van instellingen die via een enveloppefinanciering betaald worden (bv SYNTRA, universiteiten)
 • personeelsleden van instellingen die niet ressorteren onder het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (bv privéscholen, VDAB, immersieonderwijs Wallonië)

Hoe krijg je de lerarenkaart?

Al wie recht heeft op de lerarenkaart krijgt die automatisch als bijlage bij het januarinummer van Klasse. Je krijgt meteen de nieuwe lerarenkaartbrochure. Dat nummer verschijnt eind december. Wie later in dienst treedt (tussen november en juni) krijgt zijn lerarenkaart en brochure per gewone post nagestuurd. Je hoeft geen aanvraag te doen.