Klasse voor ouders

Zittenblijven: wie beslist?

“Wie beslist of mijn kind mag overgaan? Ik of de school? Ik zie dat mijn kind niet zo vlot mee kan in de klas. Maar zittenblijven vind ik geen oplossing. ” 

Dat vraagt mama Jamila via redactie.ouders@klasse.be.

Klasse vond het antwoord bij het ministerie van Onderwijs.

Jongen alleen in de klas

Je kind zit in de kleuterklasJe kind zit in het lager onderwijs
Je tiener zit in het secundair

Je kind zit in de kleuterschool

 • Naar het lager onderwijs?

  Een kind stapt meestal over van de kleuterklas naar de lagere school als het zes is. Of juister: op 1 september van het jaar waarin het zes wordt. De ouders beslissen of hun kind overgaat of nog een jaar in de kleuterklas blijft. (Je kind moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen).

 • Niet schoolrijp?

  Is je kind al zes, maar nog niet klaar voor het eerste leerjaar? Dan kan je als ouder beslissen om het nog één jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen. In de gewone school of in een speelleerklas. Je kind is dan wel leerplichtig: het moet dan elke dag naar school.

 • Sneller naar het eerste leerjaar?

  Als ouders kan je ook beslissen om je kind een jaar vroeger in te schrijven in de lagere school, als het pas vijf is. Ook dan is het leerplichtig. De klassenraad en het clb geven advies over vroeger of later naar de lagere school overstappen, maar de ouders nemen de eindbeslissing.

Je kind zit in het lager onderwijs

 • Overgaan naar een volgend leerjaar?

  Of een kind naar een volgend leerjaar mag overgaan, beslist de school. De school zegt dus in welk leerjaar een kind thuishoort en dus ook of het een jaar moet ‘zittenblijven’. Hoe de school omgaat met overgaan of zittenblijven staat meestal in het schoolreglement.
  Je gaat niet akkoord? Een andere school is misschien bereid om je kind in een het volgende leerjaar in te schrijven.

 • Overgaan naar het secundair?

  De periode in het lager onderwijs duurt in principe zes jaar. Is je kind een regelmatige leerling geweest? Dan beslist de klassenraad (met daarin leraren en clb-medewerkers) of je kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst. Als dat zo is, heeft je zoon of dochter zijn eerste getuigschrift op zak: dat van het basisonderwijs. Het is zijn toegangsticket voor het secundair onderwijs.
  Heeft je kind het zesde leerjaar van de lagere school afgerond, maar kreeg het geen getuigschrift? Het kan toch starten in het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs als de toelatingsklassenraad en het clb van de secundaire school dat zien zitten.
  Een kind mag maximum acht jaar doorbrengen in de lagere school. Voor dat achtste jaar is een gunstig advies van het clb en van de klassenraad nodig. Maar de ouders hebben het laatste woord. Leerlingen die vijftien jaar zijn, kunnen niet meer in de lagere school terecht.

 • Overgaan naar het eerste leerjaar B in het secundair onderwijs?

  Als je kind geen getuigschrift heeft van het lager onderwijs, dan kan het wel instappen in het eerste leerjaar B. De ouders beslissen.
  Zelfs leerlingen die het zesde leerjaar niet gevolgd hebben, kunnen daar starten.Voorwaarde is wel dat ze twaalf zijn of worden vóór 31 december van het lopende schooljaar.
  Leerlingen die in het eerste leerjaar A of B geslaagd zijn, krijgen automatisch een getuigschrift van het basisonderwijs.

 • Sneller naar het secundair

  Je kind moet de lagere school niet op zes jaar afwerken: het moet minstens vier jaar doorbrengen in de lagere school. De klassenraad kan een hoogbegaafde leerling bijvoorbeeld al na het vijfde leerjaar een getuigschrift basisonderwijs geven zodat hij naar het secundair kan overstappen.

 • Buitengewoon onderwijs is anders

  Bij de overstap van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs, krijg je wel een advies van het clb en de school, maar het is niet bindend. Ouders hebben daar dus het laatste woord.

Je kind zit in het secundair onderwijs

 • Overgaan naar een volgend leerjaar?

  De klassenraad beslist. De klassenraad geeft A-, B- of C-attest. Studenten gaan in het secundair onderwijs naar het volgende leerjaar als ze een oriënteringsattest A of B hebben gekregen.

  • A-attest betekent dat ze geslaagd zijn en hun studierichting verder kunnen zetten.
  • Een B-attest houdt in dat de leerling de vooropgestelde doelen niet heeft behaald. Hij mag dan wel naar een volgend leerjaar over, maar niet naar om het even welke studierichting.
  • Een C-attest betekent dat de leerling niet geslaagd is voor het voorbije schooljaar, en dus moet ‘blijven zitten’. De leerling mag niet overgaan naar een hoger leerjaar; verandering van studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel.

  In sommige gevallen mag een kind ook overgaan op basis van leeftijd: naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar mag je als je veertien bent, naar een derde jaar BSO als je zestien bent. Het is telkens de klassenraad die daarover beslist.

  Niet akkoord met het attest dat je kind op het einde van het jaar kreeg? Lees de procedure in het schoolreglement: alleen via de weg die daar beschreven staat, kan je de beslissing in twijfel trekken.

Vind je dit artikel interessant?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Klasse voor ouders en vind op donderdag verrassende tests, handige opvoedhulpmiddeltjes en leuke doe-dingen in je mailbox.

Meer in het dossier 'Zittenblijven'

62 Reacties op “Zittenblijven: wie beslist?”

 1. Ik heb vandaag het bericht gekregen dat mijn dochter van 7 beter haar 2e leerjaar zou overdoen. Donderslag bij klare hemel. Totop vandaag had ik geen weet van problemen. Geen extra taken, geen contact. Het rekenen gaat moeilijk volgens de “zorgjuf” maar haar rappot vermeld wel “mooie resultaten” Wat moet ik hiermee??? Alle reacties zijn welkom.
  Een bezorgde mama.

 2. Meer dan de helft van de klas met C-attest in het 3de jaar van de secundaire in de technische opleiding electriciteit. 4 met een A-attest en 2 met een B-attest.
  Mijn eigen zoon helaas ook met een C-attest terwijl op het einde van vorig jaar er geen twijfel mogelijk was…. 70 % en geen enkel buis was het resultaat vorig jaar rond deze tijd, en nu dit !
  Ik ga dus inderdaad eens kijken in het schoolreglement wat ik hieraan kan doen maar ik zou liever samen met de ouders van die 10 andere c-attesten “iets” doen … wat zijn de mogelijkheden hier ? Heeft iemand hier weet van ? Een wanhopige mama

 3. normaal moet je als ouder een c-attest zien aankomen, anders heeft de communicatie met de school niet gewerkt. De school moet ouders op de hoogte houden van studievorderingen, van mogelijke problemen en moet iets ondernomen hebben om slechte cijfers om te buigen. Als dat allemaal niet gebeurd is, dan heb je volgens mij wel een poot om op te staan om dat c-attest in twijfel te trekken. Ergens in het schoolregelement staat hoe je dat kan doen.

 4. mijn dochter van 8 is hoogbegaafd en zit in het 3e leerjaar. Ze heeft nog nooit een boek moeten opendoen. Graag zou ik haar naar het 4e laten gaan, zodat ze een uitdaging heeft.. Wat kan ik doen? Ze zou dit zelf zeer graag hebben maar ik verwacht een nee van de directie.

 5. hoi sarah,
  Ik kan alleen spreken uit ervaring met de school van mijn zoontje. Overgaan gebeurt al in de kleuterklas en het is de juf die het initiatief neemt in samenspraak met de directie en de ouders. De ouders zelf hoeven hierin niets te doen. In jouw geval zou ik mijn stoute schoentjes aantrekken en eens overleg plegen met de juf/meester. Misschien zou je ook eens kunnen nakijken of er bij jouw in de buurt geen scholen zijn voor hoogbegaafden. Bij ons is er zo een school. Je kind wordt getest en krijgt aangepaste leerpakketten. Zo kan je bv wiskunde krijgen van het zesde jaar en nederlands van het vierde. Alle ouders van deze kinderen zijn hier zeer tevreden over.

 6. Hallo Sara
  Mijn zoontje (ondertussen 12) is ook hoogbegaafd (werd reeds getest in kleuterklasjes maar daar wilden ze hem geen klas laten springen en we denken altijd dat de leerkrachten het beter weten dan wij dus…) en is van het 1e naar het 3e leerjaar gegaan. Ik heb aan zijn juf van toen gevraagd wat zij zou doen als het haar zoontje was en ze zij dat ze hem naar het 3e leerjaar zou laten gaan. Ik heb dan wel afspraak moeten nemen bij een pedopsychiater (ik heb dat in het Middelheim ziekenhuis gedaan in Antwerpen bij Dr Cooremans). Zij heeft hem dan testen laten afleggen en een gunstig advies gegeven om hem naar het 3e leerjaar te laten gaan. Ik ben naar de directie gegaan om mijn beslissing mee te delen. Ze waren er niet echt “happy” mee (ook misschien omdat we ondertussen al 29 augustus waren), maar ze hebben het aanvaard en wij zijn nog altijd heel blij dat we het hebben gedaan (als de wetgeving niet is veranderd, ligt de beslissing nog altijd in de handen van de ouders zelf!). Mijn zoontje is in het lager onderwijs dan nog altijd bij de 3 eersten van de klas geweest zonder enige moeite te doen, maar nu in 1e humaniora latijnse heeft hij eindelijk zijn boeken een beetje moeten opendoen (vooral voor Latijn). Dus mijn raad: laat hem testen, vraag ook zijn mening en haal eventueel leerstof van het jaar in dat hij wil overslaan.
  Het is niet omdat ze een jaartje springen dat ze nooit zullen blijven zitten, maar het is in ieder geval al een jaartje gewonnen.
  Ik zou niet aanraden om uw kind op te sluiten met andere hoogbegaafden (en zeker geen leerstof van een hogere klas laten geven want dan gaat hij zich later opnieuw vervelen vermits hij de leerstof dan al kent!)… laat hem een normaal leven leiden.
  Veel succes voor jullie allemaal!

 7. Wij kregen op 23 april te horen dat onze dochter (7jaar) moest blijven zitten. De beslissing van de school stond vast. Tot die dag hadden wij geen weet van problemen. Onze dochter behaalde 84%. Waar zit het probleem. Als ouder heb je geen enkel beslissingsrecht…je loopt met je hoofd tegen de muur, je vangt bot bij het Ministerie Van Onderwijs, CLB, Inrichtende macht, Ouderraad, Rechtbank,….Een kind met minder punten mag wel over omdat de papa eens op tafel is gaan slaan! Waar zijn de Gelijke kansen in het Onderwijs???Die bestaan gewoonweg niet!
  Onze dochter zit nu in het derde leerjaar van een andere school. De testen (leerlingenvolgsysteem) in de nieuwe school zijn goed ( over de hele lijn B) waar ze in de andere school niveau D – E behaalde.

  Veranderen van school was een stap die wij eigenlijk niet wensten te nemen…maar konden niet anders.

  Heel erg bezorgde ouders!
  http://www.deduizendpootjes.be

 8. Beste Elke…wij hadden net hetzelfde probleem…je vangt bot bij CLB, School, Rechtbank, Ministerie van Onderwijs…
  WIj zijn naar een andere school getrokken waar ze het wel mocht proberen! En wat dacht je???Wij hadden het bij het rechte eind! Ze behaalde elke rapport meer dan het gemiddelde in de klas (81%) Er is geen enkel probleem ze zit bij de besten van de klas!

  1 raad…verander van school…waarom moet je kind zijn jaar verprutsen als het echt niet nodig is????

 9. Heb maandag 15/6 te horen ook te horen gekregen dat mijn zoontje zijn 2de opnieuw moet doen. Heel het jaar heeft hij hard gewerkt om negens, achten en zevens te halen. Nu het laatste rapport heeft hij inderdaad slecht toetsen eens een twee, ook eens een drie maar ook een 9.7 een 10 …. Op school hebben ze altijd maar gesproken dat hij het volgend jaar moeilijk zal hebben….
  Maar voor het ene kind gaat leren makkelijk voor het ander moeilijk. Met deze punten het ganse jaar, zie ik niet in waarom hij het jaar moet overdoen!!!!!
  Het CLB heeft nooit met ons contact opgenomen, heb hen zelf dan even gecontacteerd, zij hadden GEEN dossier!!!! En wat nu?????
  Het jaar overdoen heeft geen zin, hoe moet ik mij zoon nog motiveren als deze punten gans het jaar eigenlijk niet van nut zijn. En de laatste punten de doorslag geven.
  Ook en bezorgde mama

 10. Bij ons precies het omgekeerde: vorig schooljaar zat onze zoon in het eerste leerjaar.
  Hij haalde er 65% dankzij goede turnresultaten. Voor taal en wiskunde samen haalde hij maar 59%. Thuis waren er veel problemen, hij was agressief en weende veel. Op een bepaald moment gooide hij ook zijn rekenboek op de grond in de klas. Pas dan zag de juf in dat er problemen waren.
  Ook dan nog beweerde de juf en de directie en het clb dat hij naar het tweede leerjaar kon. We zouden dan wel zien.
  Samen met de mensen van multidisciplinair revalidatiecentrum konden wij bekomen dat hij mocht blijven in het eerste leerjaar.
  Vandaag zien we, ook de juf, dat dit de beste beslissing was. Hij is helemaal opengebloeid, maakt vlot moeilijke oefeningen, heeft inzicht gekregen in de structuur van getallen,….
  Als ouder moet je echt met 2 voeten op de grond staan, gebruik maken van je beslissingsrecht,….
  De school heeft het niet altijd bij het rechte eind, ze kijken teveel naar resultaten,… Het welbehagen van je kind, zijn inzet en motivatie daarvan moeten we vertrekken. Maar vooral erin geloven, kansen geven,…
  en loopt het dan verkeerd, dan niet te beroerd zijn om een oplossing te zoeken.

 11. mijn dochter zit nu in het derde leerjaar en heeft weinig zelfvertrouwen wat soms nefast is voor haar punten op school.zij krijgt van 2,soms 4 verschillende juffen les.
  vandaag kwam ze naar huis met het nieuws dat die ene juf zei dat de tussentijdse rapporten van aankomende vrijdag met 10% gezakt zijn.waar haalt zij het recht om kinderen zo de grond in te boren!!!!!!!en dan nog 3 weken voor de grote examens!!!mijn kind heeft nooit eetlust(8jaar 21kg) slaapt slecht en is enorm nerveus!het is normaal de gewoonte niet van haar dat ze dingen zegt tegen mij wat de juf vertelt in klas maar na dit te horen weet ik nu wel waar die nervositeit,geen eetlust,…vandaan komen.een paar weken geleden zei ze me ook al “ik wou dat ik dood was”!!!
  wat had die juf dan niet verteld in klas!?
  weet er soms iemand raad waar ik terecht kan om die juf op het matje te roepen.op school kan ik zeker niet terecht want het is èèn brok nat.
  mijn dochter heeft nu al bang dat ik naar de juf zal stappen om uitleg te vragen.ze zal het allemaal op mij uitwerken is haar antwoordt.bedankt voor de inlichtingen op voorbaat.
  een heel bezorgde ouder

 12. Hallo,

  Wat een verhalen allemaal.
  Ik zou toch ook nog eens graag vermelden dat er ook leerkrachten en scholen zijn die het wel goed menen met hun leerlingen.
  Wij hebben dikwijls het gevoel dat we geen gehoor vinden bij de ouders als we een probleem aanhalen… Het welbevinden van de leerlingen is voor ons echt een prioriteit, niet enkel de schoolse resultaten. Spijtig dat de communicatie in tussen leerkrachten en ouders niet altijd even vlot verloopt !

 13. @ gerda, leerkrachten en scholen het goed menen met hun leerlingen?

  het zal allesinds niet in dit universum zijn.

 14. Misschien heb je zelf een minder goede ervaring achter de rug, maar ik zie vrijwel dagelijks leerkrachten met collega’s overleggen over leerlingen die het op de één of andere manier moeilijk hebben op school – zeker nu de eindevaluatie nadert – en dat doen ze heus niet omdat ze het niet goed met hen menen.

 15. Ik heb op 22/06 een vergadering met de juf van mijn 7-jarig zoontje, met het CLB en met de logo. Mijn zoon is niet zo goed in taal (heeft niet veel interesse) en nu moet er beslist worden of hij naar het 3de leerjaar mag of niet. Ik weet niet op welke basis het CLB zal beslissen hierin. Het hele schooljaar heb ik niets van hen gehoord. Dat mijn zoon logo volgt werd door ons op eigen initiatief beslist omdat hij moeilijk leest. Verder zijn zijn rapporten steeds prima. Enkel zijn taal is wat minder. Moet hij daarvoor zijn jaar overdoen?

 16. @Griet,

  Het zal er echt van af hangen wat het probleem juist is bij jouw zoontje… Knap dat jullie zelf opteerden voor logo, maar weten jullie ook waar die logopediste aan werkt? Wat is het specifieke probleem? Heeft de juf nooit aangehaald wat het probleem is en wat er aan gedaan kan worden?
  Wat helemaal niet klopt is dat dit probleem blijkbaar nooit eerder met de juf besproken werd… dat men nu op het einde van een schooljaar pas hoort dat het kind mogelijks moet zittenblijven is niet normaal. Als het lezen en de taal niet goed gaat, dan kan dit wel voor problemen zorgen in de hogere klassen… ook voor wiskunde, wo, … en andere vakken is lezen belangrijk. Misschien zal het CLB voortellen om bepaalde testen te ondernemen zodat jullie weten wat nu eigenlijk het probleem is en wat er aan gedaan kan worden.
  Ik hoop dat jullie wat meer duidelijkheid krijgen!
  Gerda

 17. Hey , ik zit in het 2e middelbaar … Ik ben er voor alles door
  behalve voor Frans heb ik 40 % …
  Kan ik blijven zitten ??

 18. Ik ben vandaag gebeld door school dat ik niet over ben naar 4havo omdat ik teveel minpunten sta maar dit komt omdat er een communicatie fout is gemaakt ik zou een toets niet over hoeven doen in plaats daarvan zou er een goed cijfer ingevuld worden dit bleek vandaag niet zo te zijn. Mijn vraag is nu wat mijn rechten zijn want door een fout van school ben ik niet over. HELP!!!

 19. Dag marc, dat zoek je best even uit in Nederland. Wat in dit artikel staat is Vlaamse regelgeving. Groeten, Annelies

 20. ik zit in 5BSO, en bij ons in beroeps krijg je punten op je rapport door 50% toetsen,taken en 50% attitude. En ik kreeg mijn rapport vandaag buis op t.info. (nochthans nooit toets of taak van gehad, dus attitude). Ik vroeg wat ik fout deed in de les dan . Blijkbaar ben ik TE STIL. Ik heb ook er eerder er wel een contract voor gehad.

  Ik moet nu mijn jaar dubbelen. Omdat ik een 2 jaartekorten heb.
  49% t.eco
  47% t.info

  moraal van het verhaal : Vertrouw nooit leerkrachten!

 21. Mijn dochter krijgt het advies om te blijven zitten wegens slechte resultaten en onvoldoende basiskennis. Ik vind dit terecht en de beste stap voor mijn dochter om haar zelfvertrouwen terug te krijgen alsook haar toekomstige studies aan te kunnen. Mijn ex-vrouw vindt dat haar dochter over moet gaan. Wie beslist?

 22. Sowieso beslist de school. Tenzij je van school verandert en je je kind in de nieuwe school toch een jaar hoger inschrijft. Stel dat je vrouw je kind in een andere school inschrijft zonder jouw medeweten, dan kan jij naar de jeugdrechtbank stappen. Maar laat het best niet zover komen en probeer er samen uit te geraken. Je kind moet voorop staan.

 23. hallo,
  Mijn dochter heeft vorig schooljaar 1A secundair gevolgd en was niet geslaagd. Toen is ze begonnen in 2B, waar het haar al vlug duidelijk was dat ze er niet op haar plaats zat (ook de leerkrachten waren het er mee eens) Dus is ze toen in het begin van het jaar weer overgestapt naar nog eens 1A/ Nu heeft ze een B-attest . Mijn dochter zou graag verder doen in een technische richting , maar in die eerste graad bestaat dat nog niet??? Wil dit nu zeggen dat ze alweer haar eerste jaar moet doen ? Of bestaat er in het tweede jaar van de eerste graad ook al een onderscheid tussen ASO en TSO ? BSO is duidelijk een laag niveau voor haar kunnen, maar ASO is te hoog gegrepen. Ze was dit schooljaar vol goeie moed begonnen , maar helaas werd ik geopereerd voor kanker waardoor ik als alleenstaande moeder niet echt de steun kon bieden die ze dit jaar nodig had… Ze wil (en kan) graag verder studeren in een technische richting en beseft dat ASO te hoog gegrepen is . Waar kan ze terecht in een tweede jaar , met een B-attest voor het eerste?

 24. Ik heb ondertussen de school gecontacteerd en blijkt dat de ouder die niet akkoord gaat met het blijven zitten ervoor zorgt dat het kind overgaat. Hiertoe dient deze ouder een formulier in te vullen ter motivering voor deze beslissing. Als dit gebeurt voor mijn dochter, dan zal het triestig genoeg met de rechtbank moeten beslist worden

 25. Nog voor de ‘examens’ voor onze dochter van 8 (3de leerjaar) begonnen, zei de juf al dat iedereaan naar het 4de mocht. eergisteren krijgen we op het oudercontact te horen dat haar tempo voor rekenen toch te laag ligt en dat de leerstof niet gekend zou zijn. nochtans zijn haar punten voor dagelijks werk meer dan voldoende (tussen 6 en 9) dus denk ik, nee weet ik , dat ze wel degelijk de leerstof kent, alleen niet snel genoeg werkt en snel afgeleid is. wetende dat ze voor een ‘examen’ 2 uur tijd kregen, en dat degene die klaar waren mochten doen wat ze willen, stoort dit gedrag mijn dochter die nog wel bezig was met de toets. anderen lopen rond in de klas of vragen haar slijper… geen wonder dat het resultaat van haar rekentoetsen slechts 4.3/10 was… voor twee onderdelen, voor de andere twee (meten en getallen) was ze wel geslaagd; met een jaargemiddelde van 67% vind ik dat ze het niet slecht gedaan heeft voor rekenen. toch blijft de school bij hun beslissing, ook al hebben wij voorgesteld om er met haar aan te werken en in augustus opnieuw te testen. Wat doen we? kunnen wij onze wil doordrijven en haar naar het 4de sturen in dezelfde school? en dus gebruik maken van het beslissingsrecht waarover hierboven allemaal gesproken wordt? Ik weet het allemaal niet meer. onze dochter zelf beseft wat haar boven het hoofd hangt en wil niet liever dan de hele vakantie werken om toch nog mee te kunnen met de rest. graag wat advies en/of goede raad.

 26. tja Els,…
  het is inderdaad de school die beslist…De enige oplosssing voor jullie is naar een andere school gaan waar ze je dochtertje wel willen laten overgaan naar de volgende klas.
  Maar ik snap niet goed hoe dit allemaal kan… als er daarvoor al problemen waren dan moest dit al lang met de ouders besproken zijn… als dit echt niet gebeurt is, dan is de school in de fout. Een hele vakantie werken vind ik geen goede optie… laat een kind nu eens kind zijn en van zijn/haar vakantie genieten. Af en toe eens iets ‘spelenderwijs’ herhalen en regelmatig lezen, ok… maar verder mag dat echt niet gaan.
  Als de school zo slecht communiceert dan zou ik mij daar ook niet meer goed voelen en liever naar een andere school gaan … natuurlijk is dat niet altijd zo fijn voor de kinderen die dan vriendjes achterlaten,….

 27. Hoi Gerda,
  wij als ouder weten dat onze dochter nieuwe leerstof voor rekenen wat trager oppikt, ze is ook van eind december. in het eerste en tweede was ze na nieuwjaar altijd beter. begin dit schooljaar was ze goed gestart, en dachten wij: ja, ze is er nu helemaal klaar voor, ze is mee van in het begin. en dan na april begint dit, waar de school nog met geen woord over gerept heeft tot eergisteren… dient een zorgleerkracht ook niet om zulke achterstandjes bij te werken? dan hadden ze dit misschien ook al vroeger kunnen doen? ik voel me idd niet meer goed in deze school, maar het zijn niet alleen haar vriendinnen (1 ervan ging volgend jaar trager werken, om te blijven zitten in het 4de, zodat onze dochter er het jaar nadien weer bij zit – zo lief!) er is ook nog een jonger zusje op dezelfde school (kleuterklas); ofwel zien ze elkaar niet meer en moeten wij naar 2 verschillende scholen rennen, ofwel wordt ook zij ‘gestraft’ omdat we de andere van school veranderen… :-(

 28. Hoi Els,

  Ik heb ook een zoon van december en zijn hele lagere school heeft hij op de topjes van zijn tenen gestaan. Elk jaar opnieuw vroeg ik of het niet beter was hem een jaartje over te laten doen… maar hij was heel vlot in taal en dus vond men dat nooit nodig… In het 5de leerjaar heb ik op mijn strepen gestaan, geëisd dat ze hem zouden testen… en ik heb hem laten dubbelen… Hij is dat jaar helemaal opgengebloeid, voelde zich veel beter, een heel ander kind, de druk viel weg, hij had succeservaring en het gaat hem nu heel goed…
  Misschien een andere manier om alles te bekijken? (ook al praat dat de aanpak van de school niet goed)
  Gerda

 29. Hoi Els,

  Ik heb ook een zoon van december en zijn hele lagere school heeft hij op de topjes van zijn tenen gestaan. Elk jaar opnieuw vroeg ik of het niet beter was hem een jaartje over te laten doen… maar hij was heel vlot in taal en dus vond men dat nooit nodig… In het 5de leerjaar heb ik op mijn strepen gestaan, geëisd dat ze hem zouden testen… en ik heb hem laten dubbelen… Hij is dat jaar helemaal opgengebloeid, voelde zich veel beter, een heel ander kind, de druk viel weg, hij had succeservaring en het gaat hem nu heel goed…
  Misschien een andere manier om alles te bekijken? (ook al praat dat de aanpak van de school niet goed)
  Gerda

  Ps achteraf is gebleken dat Rik ook dyscalculie heeft, hadden we dat eerder geweten… maar hij doet het nu schitterend!

 30. Aansluitend op mijn eerdere berichten kan ik melden dat mijn dochter uiteindelijk (na een rechtzaak) toch haar jaar overdoet en dat ze het zeer goed doet en ook veel enthousiaster studeert en naar school gaat. Deze moeilijke periode is voorbij(ook voor de dochter),de moeder heeft (nu pas) haar fout ingezien. Dank dat ik hier terecht kon (en voor de reacties)

 31. Hoi,
  Uiteindelijk hebben we Chiara laten testen op leerachterstand of dergelijke. (ziekenhuis Inkendaal te Vlezenbeek – Prof.Moonen). Hieruit bleek dat Chiara in elk geval een perfect normaal IQ had, maar wel een zeer traag tempo voor rekenen, wat hen deed besluiten dat ze toch bijna een jaar achterstand heeft hiervoor (als ze testen op tijd moet afleggen toch). Daarop zijn we nog maar eens met de school gaan praten, en tot een aanvaardbaar compromis gekomen: Chiara zit nu in het 4de, met uitzondering van de rekenlessen, die volgt ze opnieuw in het derde. met tot hiertoe schitterende resultaten, zowel voor taal en WO in het 4de, als voor rekenen in het 3de. Hierbij volgt ze ook nog 2x per week logo, om haar tempo op te drijven en extra te oefenen. Ook hiermee is ze al bijna 2 maanden bezig en blijft de inzet hoog. Ze is erg gemotiveerd en heel tevreden met dit compromis. Logo geeft al aan dat er in vergelijking met begin september al goede vooruitgang is, dit maakt me hoopvol voor de toekomst. Misschien haalt ze dit schooljaar niet alles in van 3de en 4de voor rekenen, en zal deze regeling volgend jaar ook nog duren, maar ik ben vol goede hoop dat dit opgelost raakt nog voor ze haar lagere school afmaakt :-)
  Grts,
  Els

 32. Mijn dochter van 11 zit in het 5e leerjaar. Ze heeft ADD en zware dyslexie. Op school wordt ze ondersteund met laptop en voorleessoftware. Ze doet het momenteel heel goed op school (zelfs voor frans). Vorige week vertelde haar juf me dat ze volgend jaar best al naar het middelbaar zou gaan omdat het 6e leerjaar voor haar te zwaar zou zijn. Hoe kunnen ze dit nu al beslissen? Kan iemand me de pro’s en contra’s vertellen?

 33. Ik zit nu in het 3de jaar humane talen,
  ik ben in het 1ste middelbaar blijven zitten, dus ik heb mijn 1ste middelbaar 2 keer gedaan..
  maar nu is mijn vraag, kan ik (volgend schooljaar) ipv naar het 4de, naar het 5de maar dan wel in TSO, lo sport?

 34. Lijkt me redelijk onmogelijk te zijn. Je kan niet zomaar een jaar overslaan, ook al verander je van richting. Als dit zou kunnen, zou je de sportvakken van het derde en vierde jaar (die toch typisch en belangrijk zijn voor deze richting) gewoon overslaan? Lijkt me niet evident. Normaal moet je geslaagd zijn voor deze vakken om naar het vijfde jaar te mogen gaan!

 35. ik heb op cito woordenschat een 885is dat goed ik heb een c ze zegen dat dat onvoldoende is is dat ook zo

 36. graag info : onze dochter is hoogbegaafd en heeft geen jaren overgeslagen in het lager onderwijs en dit om sociale redenen; nu zit zij in het 2jaar lager secundair en zit daar niet op haar plaats; wordt al uit diverse lessen gehaald om andere vakken van hogere jaren voor te bereiden; eveneens staat zij ver vooruit op psychisch vlak – ondanks haar leeftijd van 14jaar handel je met iemand van 17. Haar doel is om nu een jaar over te slagen en naar het vierde jaar secundair of eerste jaar hoger middelbaar te gaan, richting wetenschappen; zij bereid diverse vakken voor en wil daar ook examens voor afleggen.
  onze vraag: kan een jaar overgeslagen worden?
  graag DRINGEND reactie aub
  met dank

 37. Mijn zoon werd vorig jaar gepest door de leerkracht, de directeur stopte alles in de doofpot om de goede naam van de school te redden. Wij waren de probleemouders. Het gevolg is dat we hebben moeten veranderen van school, niet zonder dat de directeur van de oude school ons herhaaldelijk heeft zwart gemaakt en er zelfs heeft voor gezorgd dat mijn echtgenote een andere job moest zoeken. Dat zijn voorbeeldfuncties. Ja mensen er bestaan nog toestanden zoals in de jaren 1900.

 38. Rudy,

  Sorry voor de late reactie, zag je post nu pas. In principe kan ook in het secundair versneld worden maar dan moet je dochter examen afleggen voor de examencommissie (middenjury). Best eens met de school overleggen hoe je het best aanpakt en ook voorzien wat dient te gebeuren als ze niet zou slagen.

  Misschien ben je daar ondertussen al mee bezig ?

  Groetjes,
  Wouter

 39. Hallo,
  Een vriend van mij, hij is 17, heeft door een depressie enkele maanden in een instelling verbleven. Ongeveer een maand geleden mocht hij beginnen met 2-3 dagen per week opnieuw naar school te komen. Hij heeft dus wel het volledige 1e trimester en een deel van het 2e gemist. Nu heeft hij te horen gekregen dat hij zijn jaar zal moeten overdoen. Kan dit zomaar? Als je een fysische ziekte hebt waardoor je lang afwezig bent, wordt toch ook niet beslist dat je je zal moeten dubbelen, ofwel? Kan de school geen andere hulp of oplossing overwegen? Er zou toch een manier moeten zijn? Hem zijn jaar laten overdoen is volgens mij terug een domper voor hem, net nu het weer de goeie kant uitgaat.

 40. hoi
  zit in 2de middelbaar
  ik heb 41 voor natuurwettenschappen
  en 48 voor frans
  moet ik jaar overdoen of niet
  groetjes

 41. Dag Jarno. Dat kun je niet op voorhand weten. De klassenraad beslist of je een a-, b- of c-attest krijgt. Zij beslissen daarover op basis van je inzet, capaciteiten, resultaten …

 42. Geachte,

  Hoeveel procent (jaar totaal) dien je te behalen om van een tweede jaar aso naar een derde te mogen gaan (wettelijk).
  Bestaan er hier wettelijke percenten voor of is het de school die zelf zijn regels mag bepalen?

  Denk bij voorbaat.

 43. Dag Frank. Zoals ik in een eerdere reactie al uitlegde beslist de klassenraad daarover. Elke school bepaalt zelf hoe ze de schoolse prestaties beoordeelt (bijvoorbeeld via toetsen en examens) en op basis van welke criteria je kan slagen (bijvoorbeeld een puntensysteem). Meer informatie vind je op http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleerlingen/vraag/19.asp

 44. beste
  wij zijn te maandag 25/06 bij de juf van ons zoontje moeten komen hij is vijf jaar en volgt logo nu wilt de school en het clb dat we hem laten zitten in de 2 de kleuterklas naar ons inzien vinden we dit tijdverspilling zeker omdat ze nu al zeggen dat hij na komend schooljaar toch naar het blo moet nu raden de meeste ons aan van hem gewoon naar het derde kleuterklasje te laten gaan en dan te zien wat zouden julllie doen

 45. Beste ,
  onze zoontje van 12 moet het 5de jaar opnieuw doen wegens dat hij een onvoldoende heeft op wiskunde maar op de andere vakken is hij met glans geslaagd mag dat wel . Ik vindt dat de fout bij de school ligt en clb want ze gingen hem testen na pasen en dat is niet gebeurt . Dus wij hebben hem niet kunnen helpen waar het probleem zich bevondt . Hij heeft het 2de leerjaar ook opnieuw gedaan maar wegens de snelheid had toen altijd goede punten maar kon de tempo toen niet aan . wat raadt u ons aan nog eens het vijfde opnieuw doen of hem naar het 1middelbaar B te laten gaan ?

  Bezorgde moeder

 46. Hallo ik zit in het 1e middelbaar en ik heb een visueel spatieel tekort(in het 6e testen gedaan in clb en ik heb de ergste vorm ervan) dwz dat ik moeite heb met wiskunde. en ik denk ook dat ik er niet door ben ik zin in het 1ehandel zouden ze daar rekening mee houden? of moet ik men jaar over doen of toch een b-attest?

 47. Gerda,

  De fout bij de school en het CLB leggen zou ik niet doen, ik weet niet welke testen ze wilden doen maar ik betwijfel of die zijn resultaat zouden beïnvloed hebben.
  Naar mijn gevoel kan je juist beter advies vragen aan de school en het CLB. Het zal ook een beetje afhangen van de interesse van je zoon. Wat wil hij later doen ? En kan hij dat via de B – stroom ? Misschien is dat dan een goede oplossing. Anders kan het zinvol zijn als hij zijn jaar overdoet. Maar ook dat is natuurlijk geen garantie op slagen in het secundair.

  Groetjes en goede moed,
  Wouter

 48. Sorry… maar al de ouders die klagen over leerkrachten en scholen.. Ik ben zelf een leerlinge en ik denk dat 80 percent van de ouders die klagen over school gewoon hun kinderen niet onder controle hebben… Het is gemakkelijk om de school aan te wijzen als je zelf je kind niet kan opvoeden en niet kan leren leren…. Er zijn inderdaad scholen die niet goed begeleiden maar dan is het juist aan de ouders om dat op te vangen…. en ik ben zelf een leerlinge die moeite heeft gehad op school dus ik kan het weten….. bij mij lag het aan het feit dat ik niet juist leerde leren en mijn ouders EN school hebben mij toen goed opgevangen en dus zit ik nu bij de top 3 van de klas in ASO WI-WE dus…. stop met klagen en in plaats van op deze sites te zitte ga liever met je kind oefeningen maken………………………. Als je zelf niet weet hoe dit moet.. vraag dan hulp aan de school of andere ouders…

  Ik wil niet onrespectvol zijn hoor 😉 Ik werd gewoon zo boos van bijvoorbeeld dat meisje dat door mocht naar het 5de en ook nog eens 1250 euro.. zo is het gemakkelijk :)

 49. Hallo, Niet zo lang geleden heb ik mijn zoontje laten testen op IQ. Hij zit nu in 3 de kleuterklas. Voor de test werd mij gezegt dat die test zou grote uit logische opdrachten bestaan. En tijdens de bespreking na de test bleek dat er grote deel van de test taalwaardig is,wat ik eigenlijk niet eerlijk vond. De juf van mijn zoon zei eerst dat hij zijn jaar moet dubbelen ,nu na die test zegt zij,clb medewerker dat de buitengewoon onderwijs voor mijn zoon de meeste geschikte keuze is. Ik ben totaal niet akkoord. Ze vroege aan mij om hem verder te laten onderzoeken ,maar ik betrouw ze niet meer,ik heb gezegd dat ik naar onze kinderarts gaan omdat die dokter kent hem al lang en als ze iets merkt wat er op school wordt gezegd over mijn zoon zal ze verdere onderzoeken vragen. Ik zelf heb veel stress door die gesprekken en mijn zoon is helemaal slechtgezind want die wil graag naar eerste leerjaar samen met zijn vrienden.

 50. hallo ik zit in 3de middelbaar handel mijn jaartotaal is ongeveer 58 en ik heb 2 buizen frans(46) engels(46) kan ik nog (a) attest krijgen

 51. Daar bestaan geen vaste regels over. Want percentages zeggen soms niet alles. De klassenraad beslist of je een a-, b- of c-attest krijgt.

 52. Hoeveel vakken moet je buizen hebben om C attest te krijgen? Ik heb nogal redelijk veel buizen 7 of 8 denk ik.

 53. Ik weet donderdag welke attest ik heb.Maar ik ben al is blijven zitten in het lager dus ik wil niet mijn jaar over doen in de Humaniora.Maar ik wil ook geen andere richting volgen dan aso.Kan de school een leerling echt geen 2 de kans geven?

 54. Mijn dochter van 12 (nu 6de leerjaar) behaalt sedert enkele weken plots heel lage resultaten. Ik ben er verwonderd over. Ze doet niet veel moeite, maar haalde toch rond de 70%. Nu vermoed ik amper 50. Toch wil ze per se naar het ASO (terwijl ik ook denk dat ze het echt wel kan). Maar op school wordt niets gezegd tegen ons, zelfs niet gevraagd of er iets zou schelen met mijn dochter… Ik weet wel dat ze enorm begint te puberen, maar als ze nu echt haar schoolcarrière op het spel gaat zetten… Ik ben gewoon heel erg bezorgd en weet niet hoe school hier mee gaat om gaan? Zittenblijven? Overgaan?

 55. Hey, ik ga binnen een paar dagen examen afleggen van het eerste middelbaar. Ik krijg tijdens nedl andere lessen (moeilijker) en ook tijdens de andere vakken mag ik vaak een les overslaan en krijg ik dan een extra bundeltje met oefeningen voor het 2de. Mijn gemiddelde voor alle vakken is tot nu toe 96%. Zou het kunnen dat ik volgend jaar ipv naar het tweede naar het derde mag? En moet ik dan extra examens afleggen ofzo?
  Bedankt

 56. Pauline,

  Versnellen in het secundair is mogelijk maar er zijn regels voor. Ik weet dat je niet zomaar een jaar kan overslaan en examens moet afleggen voor de centrale examencommissie maar heb daar zelf geen ervaring mee en weet niet wat je wanneer en hoe moet doen.
  Vraag je school best eens om informatie, normaal moeten zij weten wat de procedure is. Je kan dan meteen ook overleggen op welke manier de school je hierin kan steunen.

  Veel succes alvast !

 57. Beste ouders en of leerkrachten
  Ik zit in het 4de mijn punten waren zeer goed maar in de toetsenperjode zijn ze slecht geworden mijn vriend( 9 jaar) heeft op zijn rapport een 63% gehaald ik zelf een 73% nu vraag ik aan jullie of jullie denken dat wij door gaan naar het 5de
  Eerste rapport 85% tweede 80% derde 83% vierde 82% graag zo snel mogelijk antwoord

 58. @shahab;
  Volgens mij mag je dan over. Geslaagd is geslaagd, of dat nu is met 63 of 93. Als je toch je jaar op nieuw zou moeten doen, zouden je ouders al gecontacteerd zijn. :)

 59. Mijn zoon van 10j is hoogbegaafd en gaat nu naar het 6e leerjaar. Hij is in het 1e van school veranderd. Ik ben zeer tevreden over deze school en ze helpen hem waar nodig. Dit mag ook eens in de bloemetjes gezet worden en niet alleen het negatieve.
  Dikke proficiat aan school van branco.

 60. ik ben in het 2de aso blijven zitten.
  En ik doe mijn jaar opnieuw
  het is nu al de 2de dag van dat
  ik mijn jaar opnieuw doe en heb gehoord van ‘versnellen’
  en wil graag weten of ik het mag doen of niet
  En wat dat inhoudt

 61. Beste, mijn dochter volgt het 2de aso maar na een deliberatie voor wiskunde vorig schooljaar loopt het zeer moeilijk voor dat vak. Ze loopt er wat gedemotiveerd bij. Aangezien ze in de lagere school een jaar dubbelde, is ze dus nu een beetje ouder. Ze zou graag onthaalmoeder worden en wil eigenlijk zo vlug mogelijk overstappen naar het bso verzorging. Kan ze dit schooljaar direct overstappen naar het 3de bso, aangezien ze oud genoeg is ?

Schrijf een reactie

Je reactie kan alleen gepubliceerd worden als je je naam en e-mailadres invult. Je reactie verschijnt meteen online, maar kan verwijderd of aangepast worden als de redactie vindt dat je reactie niet voldoet aan de algemene voorwaarden. Zorg dat je reactie relevant is voor het onderwerp van het bericht waarop je reageert. Gebruik geen ongepaste of beledigende taal en maak geen reclame.