Gepubliceerd op
Mag dat?

Werken na 65?

In juni word ik 65 en ik zou graag nog twee jaar willen werken. Ben ik verplicht om op 65 met pensioen te gaan?

Cathérine - leraar piano

Als je na je 65 nog wil werken, zijn er 2 opties.

 1. Werken na pensioen

  Je kan met pensioen gaan en als tijdelijke leraar werken. Scholen mogen bij een tekort op de arbeidsmarkt immers gepensioneerden van 65 jaar of ouder die dat willen, tijdelijk in dienst nemen. Daar is geen maximumleeftijd op geplakt.

  Ook gepensioneerden van minder dan 65 jaar kunnen in dienst treden. Andere geschikte kandidaten voor de vacature kunnen wel beroep aantekenen tegen de aanstelling van een gepensioneerde.

  Je krijgt een volwaardig salaris, inclusief geldelijke anciënniteit, onder de voorwaarden van een tijdelijk personeelslid. Dat salaris kan er wel voor zorgen dat je pensioenbedrag vermindert of zelfs opgeschort wordt. Daar moet je je vooraf goed over informeren.

  Lees meer in de omzendbrief over een gepensioneerde die in het onderwijs of bij de inspectie in dienst treedt.

 2.  

 3. Vaste benoeming of tijdelijke aanstelling verlengen

  Sinds 1 september 2012 bestaat er een nieuwe regeling waardoor je niet met pensioen moet gaan op 65. Je kan je statutaire betrekking telkens met één jaar verlengen. Je schoolbestuur moet daar wel mee akkoord gaan én er gelden enkele voorwaarden:

  • je vraagt je inrichtende macht om je tijdelijke aanstelling of vaste benoeming te verlengen;
  • je inrichtende macht keurt je aanvraag goed;
  • je verlenging geldt telkens voor de duur van maximaal één schooljaar. Je verlenging kan het einde van het schooljaar dus nooit overschrijden.

  Je tijdelijke aanstelling of vaste benoeming loopt tijdens de verlenging gewoon door: je blijft je loopbaan in het onderwijs uitbouwen en je bouwt dus verder dienst- en (eventueel) geldelijke anciënniteit op.

  Je krijgt een salaris op basis van je prestaties. Die tellen mee om je pensioen te berekenen. Als de verlenging eindigt, komt er van ambtswege een einde aan je tijdelijke aanstelling of aan de vaste benoeming.

  Lees meer in de omzendbrief over langer werken dan 65 jaar.

Haal Klasse Magazine in je bubbel

 • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
 • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
 • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.