Vlaanderen
Klasse.be

Trend

Stages radicaal anders: stagiair draait heel schooljaar mee

  • 21 november 2017
  • 4 minuten lezen

3 studenten van de lerarenopleiding lopen een heel schooljaar stage in basisschool De Wereldreiziger in Antwerpen en zijn een volwaardig lid van het team. Stagiair Sammy en directeur Dirk zijn enthousiast.

Portret Dirk Bicker
Dirk Bicker, directeur De Wereldreiziger: “Ik was gemotiveerd om het helemaal anders aan te pakken want ik investeerde veel in opleiding vooraleer een nieuwe leraar rendeert.”

Het academiejaar van Sammy Van Peteghem begon al eind augustus: de eerste personeelsvergadering in De Wereldreiziger. “De andere studenten in de lerarenopleiding genoten nog volop van hun vakantie terwijl ik op 1 september al voor de klas stond. Ik draai van 1 september tot 30 juni mee als volwaardig lid van het team. Uitslapen na een nachtje stappen, is er dus niet bij als je als student voor dit werkplektraject kiest.”

3 dagen stage, 2 dagen hogeschool

De eerste 2 weken draaien deze pionierende stagiairs in het proefproject voltijds mee in het eerste leerjaar. Het hele schooljaar lang worden ze op maandag, dinsdag en vrijdag in De Wereldreiziger verwacht. Op woensdag en donderdag volgen ze les op de hogeschool. Tijdens de stageperiodes van de ‘gewone’ studenten lopen ze ook voltijds stage in een klas van de stageschool De Wereldreiziger.

Wat dan met de vakken die ze missen? De hogeschool bekijkt met de stageschool welke delen van het curriculum die laatste kan invullen met training en coaching. Sammy: “Voor de vakken die we niet op de hogeschool volgen, krijgen we een vervangtaak op onze stageschool. En de echte stageweken blijven behouden.

Je hebt natuurlijk het liefst een starter die het allemaal vanaf dag 1 onder de knie heeft. Maar dat is niet de realiteit

Dirk Bicker
Directeur De Wereldreiziger

Lerarenopleiding pioniert

De lerarenopleiding van Artesis Plantijn Hogeschool en directeur Dirk Bicker experimenteren samen met dit werkplektraject. Doel: leraren in opleiding echt laten proeven van de job, volledig meedraaien in een schoolwerking en zo voorkomen dat startende leraren uit het onderwijs stappen. Dirk Bicker: “Ik was gemotiveerd om het helemaal anders aan te pakken, want ik investeerde vroeger zelf veel tijd in opleiding om nieuwe leraren te laten renderen.”

“Je hebt natuurlijk het liefst een starter die het allemaal vanaf dag 1 onder de knie heeft. Maar dat is niet de realiteit. Zeker in een grootstedelijke context: je moet met tolken werken, met ouders over gender spreken, gedragsproblemen aanpakken, een goed rapport schrijven … Zonder goede ondersteuning zinken veel pas afgestudeerde leraren weg. En sommigen denken: ik heb een diploma, ik moet niet meer bijleren.”

“Bovendien heb je als school 3 extra werkkrachten gedurende het hele schooljaar. Dat is mooi meegenomen. Je leert als school ook beter om stagiairs en starters te ontvangen en begeleiden. En die jongere collega’s dragen ook bij aan de schoolvisie.”

Stage in de echte wereld

Toch wel intensief zo’n stage? Sammy: “Als je wil deelnemen aan het werkplektraject, moet je een motivatiebrief schrijven en op sollicitatiegesprek komen. Net echt dus. Ik heb al een gezin en werkervaring. Ik wou actie, de schoolbanken loslaten en in de echte wereld staan. De collega’s kunnen ook alles aan ons vragen: zwemmen begeleiden, mee op weekverblijf gaan, de klas overnemen als er iemand ziek is, het betere knip- en lamineerwerk … Op elk mdo en zorgoverleg zijn we erbij. Zo bouw je natuurlijk massa’s ervaring op. Ik heb ook al ‘nee’ leren zeggen.”

Portret Sammy Van Peteghem
Ex-student lerarenopleiding Sammy Van Peteghem: “Studenten op de hogeschool buigen zich over cases, terwijl wij echte kinderen voor onze neus hebben.”

Echte leerlingen in plaats van cases

De voordelen liggen voor het rapen volgens Sammy: “Studenten op de hogeschool buigen zich over cases, terwijl wij echte kinderen voor onze neus hebben. In plaats van een observatieopdracht van 2 weken volgen wij een kind een schooljaar lang. Zo is het veel gemakkelijker om keuzes te begrijpen of een werkplan op te stellen. Je leert het reilen en zeilen van een school echt kennen. En je mag een jaar lang fouten maken in een veilige omgeving. Ik had ook nog nooit contact gehad met onderwijs in een grootstedelijke context. De Wereldreiziger was met zijn 66 talen een eyeopener van hier tot aan de Himalaya.”

Voorsprong

De studenten lerarenopleiding in het werkplektraject starten met heel wat ervaringsvoorsprong aan hun loopbaan, vindt Dirk. “Ze leren nadenken in een zelfsturend team, doen mee aan visieontwikkeling en knappen niet af op een moeilijke uitdaging. Ze voelen zich meer bekwaam en krijgen daardoor meer rust. Ze weten dat ze het kunnen. Ook later.”

Sammy staat nu in haar eigen tweede leerjaar in een superdiverse school in Borgerhout. “Ik voelde me helemaal klaar voor het echte werk. Ik sta hier met meer vertrouwen. Uiteraard loop ik als beginnende leraar nog tegen heel veel aan. Maar zonder de stage-ervaring van vorig schooljaar, zag ik nu allicht door de bomen het bos niet meer.”

Veerle Vanbuel

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


J

Johan Roggeman

22 november 2017

Dit is volgens mij de beste manier om 2 problemen aan te pakken:
- de studenten die onvoldoende weet hebben van het concrete onderwijsveld.
- als directie geen oplossing vinden voor kleine problemen zoals korte vervanging.
Hier vang je 2 vliegen in 1 klap: de student staat midden in het onderwijsveld en doet heel veel ervaring op. Niet alleen op de klasvloer. Totale inzetbaarheid zorgt voor een rijke leeromgeving. Door studenten aan een school toe te wijzen, geeft een school de mogelijkheid om kleine praktische problemen aan te pakken. Hierdoor verlaagt de werkdruk, wordt een team ontlast en zal de stress verminderen.
Ik ben voorstander van deze aanpak en zou zelfs verder gaan. Geef aan de studenten het statuut van stagiair en vergoed hen daarvoor. Misschien wordt het beroep van onderwijzer hierdoor aantrekkelijker.

Reageren
R

Rita Lauwers

22 november 2017

Dit lijkt mij een heel knap initiatief. Als directeur sta ik hier volledig achter. De stagiaire kan proeven van de job in al zijn realiteit en er is ruimte om aan co teaching te doen .
Bovendien zouden stagiaires op school ook het nijpende tekort aan korte vervangingen in een school mee kunnen opvangen.
Momenteel zijn scholen afhankelijk van een grote werkloosheid bij beginnende leerkrachten zodat zij beschikbaar zijn voor de vervangingen die zich op school voordoen. Ook hier zou toch dringend een andere oplossing moeten voor gezocht worden.

Reageren
M

Marianne Alderweireldt

22 november 2017

Vandaag Pedagogische Studiedag gehad...
Een deel van onze "voorbereidende huistaak" was: Denk even na.... van welke 5 minuten in je klaswerking zou een stagiair heel wat opsteken...
In het gesprek vandaag kwam tot uiting dat wij leerkrachten bijzonder veel kunnen opsteken van stagiairs.
Nieuwe visies... nieuwe didactiek..., en omgekeerd worden stagiairs echt ondergedompeld in de klaswerking van een ervaren leerkracht/team...
Op de dagen als de stagiairs er zijn kan er perfect aan co-teaching gedaan worden...
Wij ijveren al lang om met 2 in de klas te staan, op deze manier vullen ervaren en beginnende leerkrachten elkaar aan.
En ja, vergoed hen daarvoor, een extra stimulans! Minder uitval door ziekte van overstresste leerkrachten maakt budget vrij voor deze werkwijze.

Reageren
I

Ingrid Molein

3 december 2017

In 1983 startte ik mijn onderwijsloopbaan als 'stagiaire nationale opvoeding' zoals onderwijs toen noemde. Iedere school had recht op zo een stagiaire. Een heel schooljaar werkervaring opdoen, vervangingen doen, en als die er niet waren, toezicht studiezaal, refter, administratief werk,.. kortom onderwijs leren kennen in al haar facetten. Tegen iets meer dan werklozensteun vergoed, maar een rugzak aan ervaringen. Het jaar nadien mocht ik fulltime op diezelfde school definitief aan de slag. Jammer dat dit systeem werd afgevoerd. Misschien een idee om weer op te pikken.

Reageren
M

Myriam Nijskens

25 mei 2019

Ik heb dat ook gedaan in 1981. Maar ik kreeg gewoon een klas en deed dus net hetzelfde als de andere leerkrachten op die school. Het enige verschil was... mijn loon.

Reageren
L

Lief

31 januari 2020

Inderdaad een heel fijne manier van opleiden. Bij ons ook 2 stagiaires via deze opleiding. Het werkplekleren wordt door alle partijen heel positief ervaren. De stagiaires draaien mee in je school, leren omgaan met aangename maar ook minder aangename aspecten die aan bod komen tijdens een schooldag. Stagiaires leren enorm veel bij, maar ook voor de school zijn zij een verrijking: 2 handen extra op de werkvloer, een maatje meer tijdens de koffiepauzes, extra hulp tijdens projecten waarin de stagiaires ook hun "talenten" kunnen tonen. Hier kunnen de ervaren leerkrachten dan ook weer van leren ..... Ik ben dus fan!!! Als ze een goede begeleiding krijgen in de scholen zie ik hier alleen maar voordelen in. En dit voor het hele team en de stagiaires zelf. Veralgemenen zou ik zeggen.

Reageren

Laat een reactie achter