Gepubliceerd op
Blog

Gezocht: leraren met liefde voor het vak

portret Koen Cools
Lerarenopleider Koen Cools vraagt zich luidop af waarom steeds minder jongeren zich inschrijven voor de lerarenopleiding. Vertellen we ze te weinig over de essentie van het beroep?
 

“Op een zomerdag stond ik me in Parijs te vergapen aan ‘A Bigger Splash’, het zonnige sixtiesschilderij van David Hockney. Een dag later was ik alweer paraat om enkele studenten over wereldburgerschap en superdiversiteit te ondervragen. Ik geef namelijk les aan de leraren van morgen. En die toekomstige leraren zijn schaars.”

“De krantenkop eind augustus strookt met de inschrijvingscijfers: “Lerarenopleiding krijgt klappen.” Steeds minder jongeren voelen zich blijkbaar geroepen om de sprong naar de klas te wagen. Vreemd, voor een van de nobelste beroepen ter wereld: kinderen en jongeren iets leren: leren durven, leren springen, leren duiken, leren zwemmen … Splash!”

“Waarom zou je dat in godsnaam aan je voorbij laten gaan? Ligt de lat te hoog en schrikt dat af? Wordt het beroep niet meer au sérieux genomen? Te complex? Te vrouwelijk? Te weinig intellectuele uitdaging? Te weinig status? Te weinig geld?”

“Ja, ondanks de regelmatig terugkerende discussie over het niveau en de instroom ligt de lat hoog. Wij, opleiders, verwachten didactisch en inhoudelijk veel van onze studenten. En dat ‘veel’ hebben we samengebracht in afvinkbare, ellenlange lijsten van competenties en attitudes.”

“Lijsten als lichtbakens voor onze evaluaties. Lijsten waarmee we greep willen krijgen op die ideale leraar. Die supervrouw – en hier en daar die superman – die optreedt als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, opvoeder, organisator, innovator, onderzoeker, partner van ouders-collega’s en onderwijsbetrokken instanties, creatieve cultuurvreter en toonbeeld van wis- of taalkundige en algemene kennis.”


De ideale leraar valt niet te vatten in de kaders, de kruisjes en de vinkjes op lijsten.

Koen Cools - lerarenopleider

“Naast het creatief historisch duiden van 1302 moet datzelfde getal probleemloos kunnen worden gedeeld door 6 om vervolgens feilloos te worden vertaald in het Frans. O ja, en we verwachten ook dat zij – en weer die zeldzame hij – zich beleefd en betrokken gedraagt op de stageschool en zich vlot inschakelt tijdens het schoolfeest en het oudercontact. En dus hebben wij, lerarenopleiders, al deze competenties en attitudes zorgvuldig en evenwichtig verdeeld over de verschillende vakken en opleidingsmodules.”

“En dan zwijg ik nog over de verwachtingen van de snel veranderende wereld buiten de schoolmuren. Van het opsporen van radicaliserende kleuters over het traceren van cyberpesters tot het zich veilig kunnen begeven in het dagelijks verkeer. De verwachtingen zijn gefragmenteerd en torenhoog.”

“Misschien is het allemaal té gefragmenteerd. Misschien zijn we tijdens het uitschrijven, oplijsten en afvinken van al die lerarenvoorwaarden ‘het grote verhaal’ uit het oog verloren. Een verhaal dat net niet te vatten is in de kaders, de kruisjes en de vinkjes op die lijsten. Een verhaal dat in essentie uitmunt in eenvoud.”

“Dringend gezocht: leraren met liefde voor het vak. Leraren met meesterschap, die kinderen en jongeren met een open blik naar de wereld laten kijken. Leraren die hen ‘bij de les’ weten te houden. Leraren die samen met kinderen en jongeren de sprong wagen. A Bigger Splash! Benieuwd hoe ver de druppels reiken.”

Koen Cools

Docent Wereldoriëntatie en Educatie, lerarenopleiding Thomas More, Vorselaar

Dit artikel heeft als onderwerp Dit artikel is interessant voor een

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 56.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...