Gepubliceerd op
Zo doen zij het

Schoolinspecteur bemiddelt tussen jongeren en politie


Schoolinspecteur Fabio Carzedda (politie CARMA) is een bemiddelaar. Met een mix van toegankelijkheid en autoriteit ontmijnt hij conflicten tussen jongeren en politie. Zijn grijns is zijn wapen: “Ik ben streng als het moet en lach wanneer ik maar kan.”

 

Vrijdagochtend, kwart over 8. Groepjes jongeren troepen samen aan de Collegelaan in Genk. Swingende bontkragen links, gsm’s en gestylde haren rechts. Op de groei gekochte fietsen banen zich een weg door de massa.

“Maak eens plaats, mannen” klinkt het kalm. Het is een agent in uniform, compleet met pepperspray en handboeien. Nauwelijks groter dan de oudste tieners, die hem enthousiast de hand schudden. “Hé collega!” grapt er een. “Alles goed?” vraagt schoolinspecteur Fabio Carzedda hem. “Hoe gaan de examens?”
 

“Deze is niet zoals andere agenten”

Fabio komt hier bijna dagelijks. Het pleintje voor de broodjeszaak is dé voorschoolse hangplek voor leerlingen van het Technisch Instituut Sint-Lodewijk, het Onze-Lieve- Vrouwlyceum en de Kunstschool. Zijn missie: een brug slaan tussen jongeren en de politie. Want wie op tijd begint met blussen, kan een brand doven met een glas water.

Een jongen met rode pet trekt plagend aan Fabio’s rits. “Deze is niet zoals andere agenten” verkondigt hij. “Die kijken me vies aan, terwijl ik gewoon sta te chillen.” Fabio negeert die opmerking. Erop ingaan heeft weinig zin, weet hij. Viseren ze een specifieke collega, dan vraagt hij wel waarom. Maar als ze over ‘de’ politie praten, is elke reactie olie op het vuur.

Fabio,

“Kom, straks zijn we te laat.” De rode pet en zijn vrienden maken zich uit de voeten, de meisjes in hun zog. Zodra ze uit het zicht zijn, klinken er twee luide knallen. Bommetjes. “Dat doen ze niet waar ik bij sta” lacht Fabio. Hypocriet? Hij ziet het als een teken van respect. “Als schoolinspecteur zoek ik het evenwicht tussen vertrouwen winnen en autoriteit uitstralen. Net als een leraar, eigenlijk.”
 

Schoolinspecteur sanctioneert en zalft

Met zijn tengere voorkomen is Fabio geen stereotiepe politieman. Had hij het geduld om in de boeken te duiken, dan was hij nu psycholoog. De job van schoolinspecteur, die de rol van wijkagent combineert met het aanspreekpunt voor scholen, is hem op het lijf geschreven. “Ik kan serieus luid roepen als er een gevecht uitbreekt. Maar wanneer de boodschap is aangekomen, sluit ik af met een grapje. Sanctioneren en zalven.”

De functie van schoolinspecteur bestaat sinds september 2017. Directeurs Lode Schildermans en Michel Janssen van het Technisch Instituut Sint-Lodewijk waren vragende partij. “Toen het meldpunt spijbelen werd overgedragen aan het CLB, verloren we onze vaste contactpersoon bij de politie. Er waren wel acties rond drugs, maar steeds door een andere agent. De commissaris, die de scholen opvolgde, had geen tijd om te patrouilleren. Met Fabio verloopt de communicatie veel vlotter.”

“Fabio doet regelmatig huisbezoeken en een-op-eengesprekken in burger”, vertellen ze. “Als een jongere op het bureau moet verschijnen, bijvoorbeeld vanwege vechtpartijen en vandalisme, legt Fabio uit wat hij kan verwachten.”

Het Sint-Lodewijk heeft heel wat etnische groepen, wat soms spanningen geeft. Fabio’s eerste klus: die ontmijnen. Klinkt niet gemakkelijk, maar hij relativeert: “Ouders zijn vermoeiender dan leerlingen. Die knokken even en dan is het klaar. De oudere generatie blijft in discussie gaan.”
 

“De leerlingen zien je anders”

Als schoolinspecteur heeft Fabio alle 11 secundaire scholen van Genk onder zijn hoede. Het contact verschilt. “Directies, leraren, ouders en leerlingen mogen me voor alles bellen.” Dat wil niet zeggen dat hij ook alle problemen oplost. “Een leraar die na de uren uitvliegt tegen een lastige leerling, daar valt strafrechtelijk weinig aan te doen. Dat moet de school zelf uitklaren. Of een leerling die een zetel in een schoolbus vernielt, nog mag meerijden? Bespreek het met de chauffeur.”

Een Facebook-pagina heeft Fabio niet. “We hebben het wel overwogen. Maar als je zoiets doet, moet je permanentie kunnen garanderen. Wat als iemand om 1 uur ‘s nachts een knokpartij meldt en ik lees het te laat?” Tijdens de schooluren wordt er wel kort op de bal gespeeld. “Laatst reed er een snelheidsduivel over de Collegelaan. Ik verwittigde een patrouillewagen, binnen het uur lag er een boete.”

Fabio,

Ook tussen Fabio en de andere agenten loopt de communicatie vlot. “Collega’s doen nu meer moeite om het hele verhaal van een leerling te kennen. Dankzij mijn netwerk ben ik goed op de hoogte. Toen er laatst een ruzie uitbrak, wist de uitbaatster van de broodjeszaak hoe de vork aan de steel zat. Of omgekeerd: als een collega me verwittigt dat een jongere iets heeft uitgestoken, ga ik op huisbezoek.”

Fabio is eerder een brugfiguur dan een agent. Zelf zegt hij niet anders in zijn job te staan dan toen hij nog met de patrouillewagen reed. “Maar de leerlingen zien je anders” menen directeurs Lode en Michel. “Omdat ze je kennen. Net als een leraar leg jij een lang traject met hen af. Dan kan je het niet veroorloven om enkel repressief op te treden.”
 

Wat is er veranderd op 10 jaar?

In de gangen van het Sint-Lodewijk passeert Fabio leerlingen in blauwe overalls. Allemaal willen ze een handje. Maar het beste bewijs dat zijn aanpak werkt, komt uit onverwachte hoek.

Fotograaf Boumediene Belbachir, die zelf school liep op het Sint-Lodewijk, getuigt: “10 jaar geleden stonden politie en leraren niet zo dicht bij de jongeren als nu. Wie opgroeide in de wijk Winterslag en een andere achtergrond had, werd altijd geviseerd. Vandaag ervaar ik positief contact tussen alle partijen.”

Werk aan de winkel is er nog altijd. “Na overwinning van het Marokkaanse voetbalelftal werden agenten in Winterslag bekogeld met stenen” vertelt Fabio. “Maar dat zijn niet ‘mijn’ jongeren. Dat zijn 18-plussers die niet meer leerplichtig zijn en geen toekomst zien. Die zijn veel moeilijker te bereiken.”
 

Aanspreekpunt voor scholen

Op 7 juli 2006 verzond toenmalig minister van Binnenlandse Zaken de omzendbrief PLP 41. Die omzendbrief wil de samenwerking tussen scholen en politie verbeteren bij de aanpak van jeugdcriminaliteit en spijbelen.

De lokale politie voorziet een vast aanspreekpunt voor scholen. Politie CARMA in Genk combineert dat aanspreekpunt met de functie van wijkagent. Het aanspreekpunt van jouw school kan je hier opzoeken.

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.