Vlaanderen
Klasse.be

Duiding

Gewoon of buitengewoon onderwijs: wie beslist?

  • 15 april 2016
  • 3 minuten lezen

School, ouders en CLB bespreken samen of een kind naar het buitengewoon onderwijs kan. Hans Vandenbroucke, directeur van het CLB Ieper, legt uit.

Wie beslist of een kind naar het buitengewoon onderwijs mag?

Hans Vandenbroucke: “Een kind kan naar het buitengewoon onderwijs, als het een ‘verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs’ krijgt. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) stelt dat op. Het CLB doet dat nooit alleen. Er is altijd overleg met de school en de ouders.”

Wat zijn de criteria om naar het buitengewoon onderwijs te gaan?

Hans Vandenbroucke: “Vooraleer een kind naar het buitengewoon onderwijs kan, onderzoekt het CLB 2 dingen: de behoeften van het kind en de zorg die de gewone school al geboden heeft (of kan bieden).

  • Het CLB stelt dus eerst een diagnose op: heeft dit kind een leerstoornis, een beperking of specifieke onderwijsbehoeften? Een multidisciplinair team (arts, psycholoog, logopedist, kinesist …) helpt mee. Ook de leraar en de ouders hebben een stem: wat zien zij in de klas en thuis? Waar heeft dit kind nood aan?
  • Dan bekijkt het CLB of de gewone school de extra zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Ook bij die discussie hebben ouders en leraren een rol. Ze denken mee over mogelijke oplossingen en brengen argumenten aan voor of tegen bepaalde aanpassingen.

Als duidelijk is dat die extra zorg niet volstaat of niet redelijk is, kan een kind met een verslag naar een school voor buitengewoon onderwijs.”

Wat gebeurt er als leraren of ouders niet akkoord gaan?

Hans Vandenbroucke:  “Er zal discussie zijn. Discussies horen nu eenmaal bij een overlegmodel.

Het voordeel van overleg is dat alle partijen argumenten kunnen aanbrengen en naar oplossingen zoeken. Maar er zijn ook nadelen. Soms zal er geen consensus zijn. Dan hakt het CLB de knoop door. Dat is een ondankbare taak. Voor de ene ouder of school zal het CLB te snel een verslag geven, voor de andere ouder of school te laat.

Op vraag van ouders, school of CLB kan de Vlaamse Bemiddelingscommissie tussenkomen. (bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be, 02 553 87 18).”

Mag een kind met een verslag toch naar het gewoon onderwijs?

Hans Vandenbroucke: “Ook al heeft een kind een verslag, de ouders kunnen nog altijd beslissen om toch naar een gewone school te gaan. De gewone school mag die inschrijving niet onmiddellijk weigeren, ze moet het overleg aangaan.

Opnieuw geldt het overlegmodel. CLB, school en ouders zoeken uit welke aanpassingen nodig en redelijk zijn. Pas daarna hakt de school de knoop door. De school moet haar beslissing motiveren.”

Een ontbonden inschrijving betekent dat een gewone school, na overleg met ouders en CLB, weigert om een kind met een verslag definitief in te schrijven. Ouders die hier niet mee akkoord gaan, kunnen een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten:

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
02 553 93 83 (basisonderwijs)
02 553 98 83 (secundair onderwijs)

Hoe verlopen inschrijvingen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Download het schema.

Wat is een ‘verslag van het CLB’?

Met een ‘verslag van het CLB’ kan een kind kiezen tussen het buitengewoon onderwijs of een individueel aangepast curriculum in een gewone school. Een ‘gemotiveerd verslag van het CLB’ geeft recht op ondersteuning in het gewoon onderwijs om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen.

Mieke Santermans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


C

Conny Van Camp

2 juni 2016

We hebben 2 zonen, beide zijn licht autistisch. De oudste zoon hebben ze naar bijzonder onderwijs gestuurd, nogthans was hij verstandelijk genoeg .Is pas naar BO gegaan vanaf het 4de middelbaar, voordien ging hij naar het gewoon onderwijs. Momenteel is hij 20 heeft geen diploma en heeft intussen zelfstandig gezorgd voor een bewijs voor heftruck gebruik,. Hij draait mee in het gewone arbeidscircuit wat volgens de school niet mogelijk was.
Nu zit de jongste in hetzelfde schuitje. Volgend jaar zou hij naar het 4de middelbaar gaan. De Gon begeleiding loopt ten einde en het CLB wil hem toch naar BO sturen. Hij zou graag Chemie willen studeren, maar dat bied BO niet aan. Zijn punten zijn goed, is één van de besten, alleen zijn sociale omgang is een probleem. Volgens hem kan hij perfect mee in het gewoon onderwijs, dus waarom steunt men hem daar niet bij, hiervoor dient dit M-decreet toch ?

Reageren
H

Henry Vincent

20 oktober 2021

Mevrouw, met hetgeen ik lees, zou uw zoon niet op zijn plaats zitten in het BO. Het advies van het CLB is gebaseerd op testen, observatie en door de school geleverde informatie over het kind. Het CLB kent het kind niet echt (een test of een observatie volstaan niet om zo'n grote beslissing te nemen). Er zijn thans veel studierichtingen in het gewoon beroeps, technisch of algemeen secundair onderwijs. U kent uw kind.
Sommige scholen staan helaas niet open om extra uitdagingen aan te gaan omdat die meer inzet en werk vragen... Die scholen mijd je best (niet alle directies en leerkrachten bezitten de onderwijsmicrobe...).
Geloof in uw kind en geef hem alle kansen!

Reageren

Laat een reactie achter