Gepubliceerd op
Duiding

Gewoon of buitengewoon onderwijs: wie beslist?

School, ouders en CLB bespreken samen of een kind naar het buitengewoon onderwijs kan. Hans Vandenbroucke, directeur van het CLB Ieper, legt uit.
 

Wie beslist of een kind naar het buitengewoon onderwijs mag?

Hans Vandenbroucke: “Een kind kan naar het buitengewoon onderwijs, als het een ‘verslag voor toegang tot en individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs’ of een ‘verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs’ krijgt. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) stelt dat op. Het CLB doet dat nooit alleen. Er is altijd overleg met de school en de ouders.”
 

Wat zijn de criteria om naar het buitengewoon onderwijs te gaan?

Hans Vandenbroucke: “Vooraleer een kind naar het buitengewoon onderwijs kan, onderzoekt het CLB 2 dingen: de behoeften van het kind en de zorg die de gewone school al geboden heeft (of kan bieden).

  • Het CLB stelt dus eerst een diagnose op: heeft dit kind een leerstoornis, een beperking of specifieke onderwijsbehoeften? Een multidisciplinair team (arts, psycholoog, logopedist, kinesist …) helpt mee. Ook de leraar en de ouders hebben een stem: wat zien zij in de klas en thuis? Waar heeft dit kind nood aan?
  • Dan bekijkt het CLB of de gewone school de extra zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Ook bij die discussie hebben ouders en leraren een rol. Ze denken mee over mogelijke oplossingen en brengen argumenten aan voor of tegen bepaalde aanpassingen.

Als duidelijk is dat die extra zorg niet volstaat of niet redelijk is, kan een kind met een verslag naar een school voor buitengewoon onderwijs.”
 

Wat gebeurt er als leraren of ouders niet akkoord gaan?

Hans Vandenbroucke:  “Er zal discussie zijn. Discussies horen nu eenmaal bij een overlegmodel.

Het voordeel van overleg is dat alle partijen argumenten kunnen aanbrengen en naar oplossingen zoeken. Maar er zijn ook nadelen. Soms zal er geen consensus zijn. Dan hakt het CLB de knoop door. Dat is een ondankbare taak. Voor de ene ouder of school zal het CLB te snel een verslag geven, voor de andere ouder of school te laat.

Op vraag van ouders, school of CLB kan de Vlaamse Bemiddelingscommissie tussenkomen. (bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be, 02 553 87 18).”
 

Mag een kind met een verslag toch naar het gewoon onderwijs?

Hans Vandenbroucke: “Ook al heeft een kind een verslag, de ouders kunnen nog altijd beslissen om toch naar een gewone school te gaan. De gewone school mag die inschrijving niet onmiddellijk weigeren, ze moet het overleg aangaan.

Opnieuw geldt het overlegmodel. CLB, school en ouders zoeken uit welke aanpassingen nodig en redelijk zijn. Pas daarna hakt de school de knoop door. De school moet haar beslissing motiveren.”

Een ontbonden inschrijving betekent dat een gewone school, na overleg met ouders en CLB, weigert om een kind met een verslag definitief in te schrijven. Ouders die hier niet mee akkoord gaan, kunnen een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten:

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
02 553 93 83 (basisonderwijs)
02 553 98 83 (secundair onderwijs)

Hoe verlopen inschrijvingen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Download het schema.
 

Wat is een ‘verslag van het CLB’?

Met een ‘verslag van het CLB’ kan een kind kiezen tussen het buitengewoon onderwijs of een individueel aangepast curriculum in een gewone school. Een ‘gemotiveerd verslag van het CLB’ geeft recht op ondersteuning in het gewoon onderwijs om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen.

Tijdens het schooljaar 2016-2017 beoordeelde de inspectie de kwaliteit van de verslagen. Voor meer informatie, zie de brochure ‘Verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet in de CLB’s’.

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

  • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
  • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
  • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)