Gepubliceerd op
Mag dat?

Mag de directeur surfgedrag van leraren controleren?

Een leerling vertelde me dat de leraar tijdens een toets Facebook checkt en online shopt op de klascomputer. Terwijl diezelfde leraar zijn leerlingen op de vingers tikt wanneer ze op hun smartphone spelen in de les. Mag ik het surfgedrag van mijn leraren tijdens de lesuren controleren?

Willem - directeur

Ja, dat mag, maar alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden en in beperkte mate.

Als werkgever het e-mail- en internetgebruik van je personeel controleren is in principe verboden. Dat zegt de Privacywet en dat is ook bepaald in cao 81. Ook het onderwijs is daaraan onderworpen.
 

Wanneer mag je wél surfgedrag controleren?

Cao 81 bepaalt dat persoonlijke elektronische onlinecommunicatiegegevens van een werknemer controleren alleen mag:

 1. om feiten die in strijd zijn met de goede zeden of die een andere persoon kunnen schaden, te voorkomen. Bv. als de leraar naar pornografische sites surft;
 2. om vertrouwelijke informatie te beschermen. Bv. als de leraar medische gegevens van een leerling opzoekt;
 3. om de veiligheid en/of de goede technische werking van de IT-netwerksystemen te beschermen en het duurzame gebruik van het apparaat te bewaren. Bv. als overbelasting van het netwerk dreigt of de leraar virussen binnenhaalt door zijn surfgedrag;
 4. om na te gaan of de ICT-code en andere richtlijnen voor het gebruik van onlinetechnologieën correct nageleefd worden. Bv. als de leraar online niet respectvol communiceert of kettingbrieven verstuurt.

 

Hoe ga je te werk bij zo’n controle?

De controle verloopt stapsgewijs.

 1. Als je vermoedt dat het e-mail- en internetgebruik van een leraar niet verantwoord is, dien je als directeur of als schoolbestuur bij de netwerkbeheerder een aanvraag tot controle in.
 2. Je brengt de leraar op de hoogte van de individuele controle.
 3. Eerst wordt het globale onlinecommunicatieverkeer bekeken. Dat geeft een statistisch overzicht. Welke websites bezocht de leraar en hoe lang? Hoeveel berichten heeft hij verstuurd? Ontvangen?
 4. Je nodigt de leraar uit voor een gesprek. Je brengt hem op de hoogte van het feit dat er onregelmatigheden gevonden zijn en verwittigt hem dat je bij een volgende inbreuk geïndividualiseerde gegevens zal bekijken.
 5. Bij een tweede inbreuk en na vaststelling van onregelmatigheden tijdens de controle van het globale onlinecommunicatieverkeer, mag je geïndividualiseerde gegevens bekijken. Maar dan nog laat de cao 81 geen inhoudelijke controle toe van de berichten, tenzij de leraar die verstuurd heeft van een mailadres verbonden aan de school.

 

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 51.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...