Gepubliceerd op
Zo doen zij het

Studiekeuze: talenten jagen tijdens atelierdagen

“Hoe beter je leerlingen zichzelf kennen, hoe groter de kans dat ze een juiste studiekeuze maken.” Daarom organiseert basisschool Sancta Maria in Gentbrugge atelierdagen voor de hele school. In meer dan 20 ateliers beleven de leerlingen de talenten van hun ouders, leraren en buurtbewoners.

Directrice Debbie Dekien

Een atelierdag voor de hele school, wat houdt dat in?

Zorgjuf Nel: “2 keer per jaar gaan alle klasdeuren op slot en trekken onze leerlingen de ‘echte wereld’ in. Ze volgen een atelier fietsen herstellen, poetsen, tuinieren, linedancing. We hebben 0 euro budget. Daarom nodigen we ouders, leraren en buren uit om een atelier te organiseren. Ouders ontvangen leerlingen in hun keuken om Syrisch te koken of in de garage om een elektriciteitscircuit te maken. Ook de nabijgelegen bib, fietsenmaker, kappersopleiding verwelkomen met veel plezier een groepje leerlingen.”

Directrice Debbie Dekien

Hoe organiseer je zo’n dag?

Juf Goedele: “Met een brief nodigen we aan het begin van het schooljaar alle ouders en buren uit om een atelier te organiseren. Om te vermijden dat ze in elk atelier appelmoes maken, leggen we 1 belangrijk criterium op: het atelier biedt een ervaring die leerlingen niet kunnen opdoen in de klas. Zo ontstaan de ateliers kamperen, stage lopen bij een kleuterjuf, poetsen in het rusthuis. Ouders die nieuw zijn of het Nederlands onvoldoende beheersen, spreken we persoonlijk aan.”

Directrice Debbie Dekien

Kiezen de leerlingen zelf welk atelier ze volgen?

Juf Goedele: “Elke leerling geeft 5 favoriete ateliers op. En de klasjuf of -meester beslist wie welk atelier volgt. Klastitularissen dagen we uit om niet-evidente matches te maken. Zo ontdekken we introverte kinderen die openbloeien tussen senioren of zien we kinderen die tijdens de taalles niet aan hun trekken komen, toch floreren tijdens het atelier Engels.”

“De leerlingen groeien als ze aan hun juf of meester kunnen tonen wat ze nóg kunnen. En zo’n dag zit vol onzekerheden: waar kom ik terecht, bij wie, zal er een vriendje in mijn groep zitten? Als ze achteraf beseffen dat ze al dat nieuws overwonnen hebben, nieuwe vriendjes hebben gemaakt, zien we dat ze gegroeid zijn.”

Directrice Debbie Dekien

Zorgjuf Nel en juf Goedele: “Kinderen die grotemensendingen doen, beginnen spontaan te dromen over hun toekomst.”

Waarom zijn de atelierdagen zo’n groot succes?

Zorgjuf Nel: “Kinderen willen grotemensendingen doen. Tijdens atelierdagen ontdekken ze wat ze écht graag doen. Met die inzichten kiezen onze leerlingen uit het zesde later gemakkelijker voor hun droomjob. Veel van onze leerlingen zijn kansarm. Ze krijgen thuis de kans niet om een hobby, kampje of workshop te volgen. Die kinderen leven helemaal op als ze een nieuw talent ontdekken. Tonen waar je goed in bent, mogen doen wat je graag doet, geeft een enorme boost. Hun welbevinden vergroot, ze voelen zich beter op school. En dat is dé basis is om verder te kunnen leren.”

Directrice Debbie Dekien

Hoe helpen de atelierdagen om een beter studiekeuzeadvies te geven?

Zorgjuf Nel: “Met de atelierdagen activeren we het proces van studie- en schoolkeuze in alle jaren. In onze school is niet enkel de leraar van het zesde leerjaar verantwoordelijk voor het studiekeuzeadvies. Elke leraar gaat in elk schooljaar op zoek naar de sterktes van de leerlingen. Dankzij de atelierdagen kijken we ook breder dan de cognitieve vaardigheden.”

“Als zorgjuf word ik geconfronteerd met de dingen die maar niet lukken. Toch vraag ik me telkens af wat ik over het hoofd zie. Elk kind heeft toch talenten? Door samen met de leerlingen op onbekend terrein te komen, krijg ik nieuwe inzichten. Het oudercontact leiden we nu ook in met een leuk weetje over hoe het kind de atelierdag beleefde.”

Directrice Debbie Dekien

Hoe maak je het volledige lerarenteam enthousiast voor de atelierdagen?

Juf Goedele: “Door de leraren geen extra werk te geven. De atelierdag bieden we zo hapklaar mogelijk aan. De werkgroep waar ik trekker van ben, leidt alles in goede banen. De dag zelf nodigen we wel elke leraar uit om een atelier te begeleiden over hun eigen kwaliteiten. Gek genoeg weten zelfs leraren niet altijd waar ze goed in zijn, welk talent ze tijdens een atelier met een groepje leerlingen kunnen delen.”

“Ook wij, leraren, denken te vaak dat talenten over heel grote dingen gaan, over iets wat je enkel op een podium kan tonen. Zorgzaam zijn of gevoel voor stijl komen niet expliciet aan bod in de klas maar zijn ook zeer waardevolle kwaliteiten.”
 

Voor het Transbaso-onderzoeksproject van de UGent, de VUB, de UAntwerpen, de AP Hogeschool en de HO Gent werden meer dan 3.000 leerlingen op 36 scholen in Antwerpen en Gent bevraagd over hun overstap van het basis- naar het secundair onderwijs. De atelierdagen van Sancta Maria zijn een van de praktijkvoorbeelden die bestudeerd werden. Alle tools die Transbaso ontwikkelde, vind je op pro.vanbasisnaarsecundair.be.

Waar is mijn
Lerarenkaart?