Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

“Wij beperken kosten met een maximumfactuur in het secundair onderwijs”

  • 28 maart 2018
  • 5 minuten lezen

Het hele team van KA Emanuel Hiel in Schaarbeek werkt aan een strak schoolkostenbeleid. “Elke leerling moet kunnen deelnemen aan elke activiteit”, vertelt pedagogisch coördinator Christine Matthys. “Dus gaat het hele schoolteam met elke euro efficiënt en creatief om. Dat is de enige manier om onze maximumfactuur zo laag mogelijk te krijgen.”

Als secundaire school voerden jullie zelf een maximumfactuur in. Wat houdt die in?

Christine: “We hebben 3 facturen. Ten eerste betalen ouders voor het didactisch materiaal een maximumfactuur van 160 euro per schooljaar, 130 euro voor een tweede kind en 100 euro voor een derde en alle volgende. Voor dat bedrag krijgen de leerlingen alle boeken, werkbladen, kopieën, cursussen en hun schoolagenda, plus een sportshirt voor nieuwe leerlingen.

Een tweede maximumfactuur van 75 euro rekenen we aan voor activiteiten: de zwemles, toneel, een muziekoptreden, gastcollege, citytrip of een bezoek aan een expo.

De laatste factuur is die van de meerdaagse uitstappen. Dat bedrag varieert van 50 tot 250 euro. Die factuur komt nooit als financiële verrassing. Op onze website lezen ouders voor de 6 jaren hoeveel ze moeten betalen.”

Christine Matthys over een maximumfactuur in het secundair onderwijs
“Onze slogan is: ‘Wat geen moeite kost, is de moeite niet waard’.”

Hoe krijgen jullie de schoolfactuur zo scherp onder het gemiddelde van 1000 euro?

Christine: “Schoolboeken aankopen en verdelen organiseren we zelf. De vakgroepen kiezen handboeken die ze meerdere jaren kunnen recycleren. Veel cursussen stellen we zelf samen. Op die manier vermijden we dure werkboeken die nauwelijks ingevuld zijn. Op het einde van elk schooljaar organiseren we een steekproef die nagaat of boeken en cursussen ingevuld raakten. Materiaal dat we niet efficiënt gebruiken, voeren we af. We zoeken dan betere alternatieven.

Voor de buitenschoolse uitstappen kijken we eerst naar de activiteiten die stad Brussel gratis aanbiedt. Per rit zoeken we uit wat de goedkoopste manier is om het openbaar vervoer te gebruiken: een budgetvriendelijke schoolkaart, of het abonnement van de leerlingen. De meeste hebben die toch op zak. Een betalende activiteit kan alleen als we nog ver genoeg onder het maximumbedrag zitten.

De meerdaagse uitstap organiseren we slim en efficiënt. Voor 2 groepen boeken we bijvoorbeeld een week een jeugdherberg in Maastricht. De tweede groep verblijft in dezelfde kamers als de eerste groep. Zo besparen we de kosten van een poetsploeg en krijgen we extra korting. Ook de busrit pakken we efficiënt aan. Met de bus die de tweede klasgroep naar Maastricht brengt, keert de eerste klasgroep terug. En de verplichte sportdag? Die organiseren we tijdens de meerdaagse uitstap. Zo sparen we opnieuw euro’s uit.

Bij elke kost vragen we ons af hoe we het hetzelfde kunnen blijven doen, maar dan efficiënter en goedkoper. Onze leraren doen bijzonder veel moeite en gaan heel creatief met centen om. We grijpen ook elke kans op subsidies, bijvoorbeeld bij Kleur Bekennen en Erasmus+.”

Waarom vinden jullie het als school belangrijk om de schoolfactuur zo laag mogelijk te houden?

Christine: “Elke leerling moet gelijke kansen krijgen op school en kunnen deelnemen aan elke activiteit. Elk kind heeft toch het recht om zijn talenten te ontdekken en te ontplooien, los van zijn afkomst of sociale status? De schoolfactuur mag geen invloed hebben op de school- en studiekeuze, en dus ook niet op de toekomst van een kind. Het fijne is dat onze leraren daar ook zo over denken en er heel graag in willen slagen.

De kosten van meerdaagse uitstappen lopen snel op. Toch schrappen we die niet. We doen er wel alles aan om deze factuur betaalbaar te houden, zodat iedereen meekan. Want voor veel leerlingen is dat de enige kans om een museum of andere stad binnen te stappen.”

Christine Matthys over een maximumfactuur in het secundair onderwijs
“Ons harde werk loont: ouders betalen de schoolfactuur vlot.”

Hoe reageren ouders op de scherpe schoolfactuur?

Christine: “Ouders appreciëren onze inspanningen en open communicatie over schoolfacturen. Als het saldo op het einde van het schooljaar positief is, kunnen ouders de overschot terug innen of overzetten naar het volgend schooljaar. Als return betalen de ouders de schoolfactuur vlot. En zo geraakt onze school niet in de schulden.

Enkele jaren geleden schrapten we ook de eetfestijnen van onze kalender. Ook dat neemt een financiële en sociale druk weg bij de ouders.”

Wie is binnen jullie school verantwoordelijk voor dit kostenbeleid?

Christine: “Het volledige schoolteam moet betrokken zijn. Voor de praktische opvolging van alle leerlingengelden richtte onze school een werkgroep op die ik als pedagogisch coördinator voorzit. Leraren sluiten zich vrijwillig aan. Tijdens de zomervakantie stellen we de boekenpakketten samen en bundelen we de cursussen. Ik volg de betaling van de facturen van boekhandels en uitstappen op, maar ondersteun ook ouders die het moeilijk hebben om hun schoolfactuur te betalen. Signalen van een kwetsbare thuissituatie die leraren tijdens het oudercontact ontdekken, vang ik subtiel op. We stellen een betalingsplan op, geven korting of gaan samen op zoek naar extra financiële steun.”

Hoe zorg je ervoor dat elke leraar zijn steentje bijdraagt tot een lage schoolfactuur?

Christine: “Onze school heeft samen met ‘Samen tegen onbetaalbare schoolfacturen’ een opvolgingstraject doorlopen. Met het hele team namen we onze sterke en zwakke punten onder de loep. Met de tips voor verbetering gingen we aan de slag. Een van dé triggers was het verhaal van een mama die heel hard worstelde met elke schoolfactuur. Met het hele team luisterden we hoe deze mama dagelijks tegen de stress van facturen en de vele vooroordelen vecht. Dat we voordien wel eens stereotiep over ouders in armoede durfden te denken, was op slag verdwenen. Dit soort acties herhalen is belangrijk om onze gedeelde visie op kostenbeleid in stand te houden.”


Het KA Emanuel Hiel deed mee met ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’. Dit project motiveert scholen om een strak en respectvol armoedebeleid te voeren.

Cherline De Maeght

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter