Gepubliceerd op
Duiding

Zijn vrijwilligers op school verzekerd? En moeten ze een contract?

De school van mijn kleinzoon zoekt vrijwilligers voor lezen, zwemmen en andere activiteiten. Ik voel me wel geroepen, maar wat als er iets gebeurt?

Kris - opa

De school is verplicht een aantal verzekeringen voor haar vrijwilligers af te sluiten. Enkele voorbeelden.

 


Situatie 1: vrijwilliger veroorzaakt schade

Een grootouder begeleidt een kookactiviteit met een groepje van het tweede leerjaar. Zij morst per ongeluk een kom hete soep op de hand van een leerling. Wie zal de kosten dragen?

Aangezien de school verplicht is een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) af te sluiten voor vrijwilligers, wordt die aangesproken om de kosten van dit schadegeval te dekken. (Vrijwilligerswet: Artikels 5 en 6)

Let op: Legt een leerling zijn hand op een gloeiende kookplaat tijdens dezelfde activiteit, dan komt de lichamelijke ongevallenverzekering in aanmerking. De aansprakelijkheidsverzekering dekt enkel de schade veroorzaakt door de fout van een andere persoon.

 


Situatie 2: ongeval tijdens toezicht van vrijwilliger

Een zwemouder trekt samen met de kleutertjes naar het zwembad. Hij struikelt over rondslingerende schoenen, valt en breekt zijn arm. Wie vergoedt dit?

  • Heeft de zwemouder als vrijwilliger via de school een lichamelijke ongevallenverzekering, dan past de verzekeraar het bedrag bij dat na tussenkomst van het ziekenfonds nog te betalen is. Bekijk als school welke maximumbedragen de polis vermeldt, want die zijn soms erg beperkt.
  • Sluit de school geen lichamelijke ongevallenverzekering af voor vrijwilligers, dan neem je het best zelf een bijkomende verzekering.

Let op: de lichamelijke ongevallenverzekering dekt enkel de schade die niet door het ziekenfonds wordt betaald (opleg, extra verzorgingskosten …) Vaak dekt een dergelijke verzekering ook geen stuk gegaan materiaal zoals brillen, kleding …

 


Situatie 3: auto-ongeval bij vervoer van leerlingen

Een leesmoeder speelt taxi voor enkele leerlingen die niet mee naar de bibliotheek kunnen fietsen. Als ze de parking oprijdt, botst ze met een tegenligger. Gevolg: een beschadigde bumper.

Bij dit soort auto-ongelukken komt de schoolverzekering niet tussenbeide. De leesmoeder zal haar eigen BA autoverzekering moeten gebruiken.

Let op: Zorg dat je in orde bent met het maximale aantal personen dat je mag vervoeren en de regels voor kinderzitjes.

 

Moeten vrijwilligers op school een contract ondertekenen?

Nee, dat moet niet, maar de Wet van 3 juli 2005 over de rechten van de Vrijwilliger, verplicht de school om haar vrijwilligers minstens te informeren over:

  • de onbaatzuchtige doelstelling en het juridisch statuut van de school
  • de verzekeringen die voor de vrijwilligers worden afgesloten
  • het vergoedingsbeleid: worden er (onkosten)vergoedingen uitgekeerd, gaat het om forfaitaire of reële …
  • de geheimhoudingsplicht van de vrijwilligers

Als school zet je de gemaakte afspraken het best toch op papier en laat je dat door beide partijen ondertekenen. Want ondanks alle voorzorgen kan het toch fout lopen.

 


Ga voor meer informatie naar de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.