Doe het zelf Gepubliceerd op

Kijk jij naar je leerling of het label?

3 reacties

Log in om te bewaren.

Delen

Finn wordt snel boos en Ella leert traag. Vaak kijken we naar de problemen van leerlingen. Maar je kan ze ook anders benaderen. Finn zit eigenlijk best in een rustig, prikkelarm hoekje. En Ella krijgt liefst nog eens stap per stap uitleg over de oefening door een klasgenoot.

Wat hebben jouw leerlingen nodig om te leren?

Kijk naar elke leerling apart. De individuele noden hangen af van de leerling zelf, zijn beperking, jouw aanpak en de klas. Zo gebruikt de ene leerling met ADHD een hoofdtelefoon, zodat hij niet afgeleid wordt door elke geluid. De andere leerling met ADHD is heel beweeglijk en mag de aanwezigheidsbriefjes wegbrengen of kopieën ophalen. Elke leerling heeft dus zijn handleiding.

Dat vraagt maatwerk

En dat maatwerk is ook interessant voor andere leerlingen. Schrijf je het lesrooster van de dag op bord, dan biedt dat niet alleen structuur aan die ene leerling met ASS. Je hele klas is ermee gebaat.

Doe zelf de test

Neem een klasfoto en maak dezelfde oefening. Wat hebben jouw leerlingen nodig om te leren? Zie het niet te groot. Ook kleine ingrepen kunnen een grote impact hebben op je leerlingen.

Dit handelingsgerichte denken met als basisvraag ‘Wat heeft jouw leerling nodig om te leren?’ is ook het uitgangspunt van het M-decreet.