Gepubliceerd op
Test

Welk sabotagegedrag stel jij?

Als je het niet eens bent met beslissingen op school of als je anders denkt dan de meerderheid, dan wordt je stem niet altijd gehoord. In zulke situatie stellen we sabotagegedrag. Want oprecht met elkaar praten of naar elkaar luisteren lukt niet meer. Welk gedrag stel jij soms?
 
Vink aan welk gedrag jij soms stelt (of ziet) in de lerarenkamer, tijdens klassenraden vakgroep- of pedagogische vergaderingen.

Sabotagelijn: grapjes. Illustratie van monstertje

Je maakt wel eens grapjes over beslissingen of het reilen en zeilen op school. Collega’s lachen meestal goed mee. Soms worden de grapjes harder en sarcastisch.

Sabotagelijn: excuses en smoesjes. Illustratie van monstertje

Je gebruik regelmatig smoesjes of excuses om onder een overleg of vergadering uit te komen.

Sabotagelijn: roddel. Illustratie van monstertje

Tijdens de koffiepauze of in kleine groepjes zeg je wat je echt denkt, niet tijdens de vergaderingen. Je ventileert of roddelt soms in de lerarenkamer. Je hebt het gevoel dat lobbyen op school beter werkt dan in dialoog te gaan.

Sabotagelijn: gestokte communicatie. Illustratie van monstertje

Je praat niet meer met sommige collega’s of groepen collega’s overleggen niet meer met elkaar. Ze communiceren vaak enkel nog via e-mail (en halve waarheden).

Sabotagelijn: opzettelijk tegenwerken. Illustratie van monstertje

Je voert bewust obstructie. Door onderonsjes of struikelblokken laat je een vergadering helemaal uit de hand lopen.

Sabotagelijn: vertragen. Illustratie van monstertje

Je zorgt ervoor dat agendapunten keer na keer naar de volgende vergadering geschoven worden. Beslissingen worden niet meer genomen. Of je haalt bewust je deadlines niet: ‘Mijn examenvragen zijn nog niet klaar’.

Sabotagelijn: staken. Illustratie van monstertje

Uit frustratie en onmacht doe je niet meer mee. Je haakt helemaal af voor overleg en ook personeelsfeestjes hoeven niet meer.

Sabotagelijn: oorlog, vertrek. Illustratie van monstertje

Je zondert je helemaal af. Alle contact is weg. Je bent in oorlog. Je denkt aan opstappen of in ziekteverlof gaan.

 

Welke vakjes vinkte jij aan?

In elke school komt sabotagegedrag voor. Het is een gefrustreerde poging om te zeggen hoe we ons voelen, wat ons idee of gedacht is.

  • Hoe meer je aanvinkte bovenaan de lijst, hoe makkelijker het is om de situatie te keren, om samen naar de echte boodschap te gaan.
  • Hoe meer je aanduidde onderaan de lijst, hoe dieper het conflict zit. Probeer sabotagegedrag en conflicten zo snel mogelijk naar boven te halen.

En nu?
Lees het experteninterview over een constructieve aanpak van conflicten.
Of ontdek met welke stappen je een conflict aanpakt.
Geraken jullie er niet uit? Schakel een bemiddelaar in.

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.