Vlaanderen
Klasse.be
Okan-klas op bezoek in kazerne dossin

Met je Lerarenkaart

Op bezoek in Kazerne Dossin – Mechelen

  • 20 december 2018
  • 3 minuten lezen

‘Internationale jongerendelegatie bezoekt Holocaustmemoriaal’. Het zou een krantenkop kunnen zijn, maar voor Karin is het een klasuitstap met haar 14 OKAN-leerlingen naar Kazerne Dossin. Kent dit jonge, diverse gezelschap het gruwelverhaal van WO II? Trekken zij lessen uit ‘onze’ geschiedenis?

Okan-klas op bezoek in kazerne dossin

Klare taal

De gids streeft een helder begrippenkader na. De naam van de rondleiding is dan ook ‘Mensenrechten in klare taal’. Holocaust, dictatuur, genocide, nationalisme, WO II, Hitler … Er is twijfel over data en cijfers, maar de woorden en de geladenheid ervan zijn gekend. Schending van mensenrechten is een actueel thema.

Deze jongeren laten er zich niet door ophitsen. De manier waarop ze zoeken naar de juiste woorden om het drama van oorlog of discriminatie te benoemen, wijst op hun ernst over het thema.

Mensenrechten

De volgende actie van de gids draait rond stellingen. Zullen polarisering en populisme de discussie overheersen? Nee, deze jongeren bespreken open en oprecht stellingen rond hoofddoek en vrijheid van meningsuiting.

Klasbezoek aan Kazerne Dossin Mechelen

Memoriaal

De groep gaat naar buiten. Een foto van 1942 van het binnenplein waar mensen in rijen wachten voor ze gedeporteerd worden, staat in schril contrast met het beeld van vandaag: een verzorgd woonblok met groen plantsoen. Malak (14) zou hier niet kunnen wonen, uit respect voor de slachtoffers.

De treinwagon voor het museum is stille getuige van de ontmenselijking waartoe racisme leidt. De mensen zaten opeengepakt, dicht bij elkaar, zonder eten, zonder toilet. Bijna 26.000 mensen waren van hieruit minstens drie dagen en twee nachten onderweg naar Auschwitz. “En het start simpelweg met discriminatie”, zegt Malak.

Okan-klas op bezoek in kazerne dossin

Verzet

Tijdens de rondleiding in het museum verbinden de leerlingen een voorwerp of foto met een thema: een kippa matcht met godsdienstvrijheid, een stempel op een identiteitskaart of een Jodenster met het recht op gelijke behandeling. Emiel (17) koppelt de foto van een pamflet uit 1933 met verzet: “Zodra de stem van één persoon de wet wordt, heb je een dictatuur. Daar moet wel verzet van komen.”


De klas van Karin

De rondleiding die Karin heeft uitgekozen, “Mensenrechten in klare taal”, is op maat van haar klasgroep. De thema’s migratie, hoop, discriminatie en verzet komen naar boven via verhalen die de gids vertelt. Haar leerlingen denken spontaan na over wat de mensenrechten voor de samenleving betekenen.

Als slot van de rondleiding is er een snelle debriefing. Karin zal er later in de klas meer tijd voor nemen. De postkaarten die ze van de gids meekrijgt, zal ze laten invullen en aan het museum bezorgen. De leerlingen schrijven er een boodschap voor de toekomst op. Een prima parameter voor wat er van het bezoek aan Kazerne Dossin blijft hangen.

Okan-klas op bezoek in kazerne dossin

Over Kazerne Dossin

Kazerne Dossin is een memoriaal, een museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten. In de Dossinkazerne leer je hoe onverdraagzaamheid en discriminatie kunnen uitlopen tot massamoord. Een bezoek met leerlingen kadert in een traject rond actief burgerschap, kritisch denken en democratische weerbaarheid. Op de site van Kazerne Dossin download je gratis het uitgebreide educatieve aanbod.

Bavo Wouters

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter