Gepubliceerd op
Mag dat?

Kan een leraar ontslagen worden voor een ‘foute’ Facebook-post?

Ik las dat iemand in de privésector werd ontslagen na een discriminerende post op Facebook. Zijn daar in onderwijs regels voor?

Victor - directeur

Ja, ook in onderwijs kan het posten van ‘foute’ en vooral discriminerende berichten verstrekkende gevolgen hebben. Want discrimineren is strafbaar.

Onderwijspersoneel moet zich houden aan de decretale plichten (decreten rechtspositie van 27/03/1991). Ze moeten handelen volgens het Verdrag van de Rechten van de Mens en dat van het Kind en in het belang van de leerlingen. Ze zorgen er ook voor dat ze het vertrouwen van het publiek en de waardigheid van hun openbare functie behouden. Voor wie die decreten niet naleeft, kan het schoolbestuur een sanctie opleggen, afhankelijk van het statuut van het personeelslid.
 

Ook volgens de antidiscriminatiewet zijn zulke feiten strafbaar. Artikel 23 bepaalt zelfs dat ambtenaren (dus ook leraren) die zich tijdens hun ambt schuldig maken aan discriminatie een gevangenisstraf van 2 maanden tot 2 jaar riskeren.
 

Wat met het recht op privéleven?

Het privéleven van onderwijspersoneel wordt beschermd voor zover de ‘feiten uit het privéleven geen weerslag hebben op de relatie met de leerlingen of het schoolleven’. Maar je privéleven en je professionele leven als leraar zijn zo verweven dat discriminerende uitspraken niet kunnen.
 

En het recht op vrije meningsuiting?

De wet kan beperkingen opleggen op de vrijheid van meningsuiting om de rechten van anderen of de openbare orde te beschermen. De Belgische antidiscriminatiewet maakt daar gebruik van om de rechten van elke burger te beschermen.
 

Enkele precedenten

In 2016 besliste de Kamer van Beroep van het Officieel Onderwijs een leraar te ontslaan na ‘het uiten van negationistische, revisionistische en antisemitische uitspraken en uitlatingen ten overstaan van de leerlingen; publiceren en verspreiden van negationistische, revisionistische en antisemitische uitspraken en uitlatingen op én via het internet’.

Maar het hoeft niet altijd zo ver te komen voor het betrokken onderwijspersoneelslid. Zo bemiddelde Unia bij een klacht van een moeder nadat haar dochter het mikpunt was van misplaatste, racistisch getinte opmerkingen door een leraar. De Commissie Zorgvuldig Bestuur kon een andere klacht, over politieke uitspraken in de les, ook zonder sanctieregeling afhandelen. Een directeur die minister Homans in een privémail beledigde, werd door het schoolbestuur uit zijn rang van directeur gezet, nadat hij strafrechtelijk werd vrijgesproken.

 


Meer informatie vind je op: onderwijs.vlaanderen.be, Gelijkekansendecreet Vlaanderen en Unia.be.

Klasse Magazine = cadeau aan jezelf *

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, ...)
  • Je Lerarenkaart 2021 valt gewoon in je brievenbus.
*Betaal vóór 3 november en krijg je Lerarenkaart 2021 thuisbezorgd.