Gepubliceerd op
Specialist

Zo maakt Singapore beroep van leraar aantrekkelijk

Op de campus van de Nanyang Technological University, dicht tegen het tropisch regenwoud, vind je de officiële lerarenopleiding van Singapore. En die is behoorlijk prestigieus. Maar maakt dat het lerarenberoep ook aantrekkelijk?

professor Ee Ling Low in haar kantoor

Wie het kantoor van professor Ee Ling Low binnenstapt, waant zich in een speelgoedwinkel. Tussen de wetenschappelijke publicaties staan Disneyprinsessen en Hello Kitty-knuffels. Professor Low nestelt zich in haar zetel en klopt uitnodigend op de roze kussens. “Waar zal ik beginnen?” vraagt ze, gewapend met een stapel brochures. Wat volgt, is een spoedcursus hoe-maak-je-van-leraar-een-aantrekkelijk-beroep.
 

Toelatingsprocedure

Strenge selectie

“30% van de Singaporese leerlingen stroomt door naar het hoger onderwijs. Daarvan kiest 15% voor de lerarenopleiding. Van die groep raakt 1 op de 8 door de toelatingsprocedure: een gesprek, soms aangevuld met een psychologische test. Kortom: leraar worden is hier ontzettend moeilijk.”

Zeker omdat het National Institute of Education, waarvan professor Low opleidingshoofd is, het enige toegangsticket is tot een vaste job in een van de 370 Singaporese staatsscholen. Waarop selecteert ze? “Natuurlijk spelen cijfers mee – wie onderaan bungelt, raakt hier niet binnen. Maar ik kijk ook naar je attitude: kan je samenwerken, leidinggeven …”

Zijn dat geen voorwaarden die je kweekt door ervaring? “Absoluut. Dus als ik een muizig tiepje voor me heb, gooi ik ze voor de leeuwen. Ik stuur ze een paar maanden tot een jaar naar scholen voor een invalopdracht. Het jaar daarop doet ze het toelatingsgesprek opnieuw.”

Bij de selectie houdt professor Low ook rekening met knelpuntvakken. “Zijn er bijvoorbeeld weinig wiskundeleraren, dan stimuleren we kandidaten om zich in dat vak te specialiseren. Zo vangen we grote tekorten op.”
 

De lerarenopleiding

Salaris tijdens je opleiding

Wie volhoudt, wordt beloond. Het Ministerie van Onderwijs betaalt niet alleen het collegegeld van leraren-in-opleiding, hun laptop en studieboeken. Het geeft hun ook een extra vergoeding. “De hoogte van het bedrag hangt af van je voorgeschiedenis. Mannen die legerdienst hebben gedaan en zij-instromers krijgen iets meer, omdat we die ervaren profielen willen aantrekken. Maar het minimumbedrag kan zich meten met dat van een pas afgestudeerde ambtenaar.”

Uiteraard is er ook een addertje. “Een startende leraar verbindt zich voor minstens 4 jaar aan de school waar het Ministerie hem plaatst. Zo niet, dan moet hij de investering terugbetalen.”

leraar in een klas in Singapore

“Het National Institute of Education kent flexibele leerwegen. Wie een Bachelor heeft, kan via een versneld programma zijn lesbevoegdheid halen.”

Universitair niveau

Het National Institute of Education is deel van de Nanyang Technological University. Een afgestudeerde leraar in Singapore heeft dus een Bachelor of Arts of Science op zak, en kan doorstuderen voor een Master. “Eigenlijk verweven we een aantal academische bacheloropleidingen met een lesbevoegdheid. De studenten volgen een 4-jarig programma, met 80% theorie en 20% praktijk.”

Als Singaporese leraar-in-opleiding specialiseer je jezelf in bepaalde vakken, ook in het lager onderwijs. “Wie wil lesgeven in een basisschool, kiest meestal de 3 hoofdvakken: wiskunde, wetenschap en Engels. Ga je voor het secundair, dan kies je er 2 + 2 talen, bijvoorbeeld.”

Maar het National Institute of Education kent flexibele leerwegen. “Wie al een bachelor heeft, kan via een versneld programma van 16 maanden alsnog zijn lesbevoegdheid halen. En voor bepaalde vakken, zoals lichamelijke opvoeding, is er een 2-jarige opleiding.”

De studenten doen elk jaar een stage, met steeds meer verantwoordelijkheid. “Ze beginnen met 2 weken kijkstage: 1 week in een basisschool, 1 week in het secundair. Zo ontdekken ze wat hen het beste ligt. In het tweede jaar doen ze 5 weken participatiestage, in het derde jaar geven ze voor het eerst 5 weken zelf les. En in hun laatste jaar draaien ze 10 weken lang volledig mee in de school.”

Ten slotte zet het National Institute of Education ook zwaar in op 21e-eeuwse vaardigheden, met levensechte cases, probleemgestuurd onderwijs en ICT.
 

Na de opleiding

Starters worden intensief begeleid

Startende leraren worden in Singapore 2 jaar lang intensief opgevolgd. “Ze krijgen bijscholingen op maat, bijvoorbeeld in klasmanagement. De school geeft hun hiervoor de ruimte: in vergelijking met een ervaren leraar, doet een starter ongeveer 80% van de taken. Een fulltime lesopdracht van een starter is dus 20% minder zwaar.”

“Die regelmatige bijeenkomsten bevorderen de groepsdynamiek: je voelt je niet alleen. Ook op school letten ze daarop. Relatief veel leraren in Singapore zijn mentor (39%). Daarnaast zijn er ook vakgroepbuddy’s. Waar de mentor een starter helpt bij zijn professionele ontwikkeling, biedt een buddy praktische ondersteuning en een luisterend oor.”

Geen vlakke loopbaan

Leraar is in Singapore geen vlakke loopbaan. “Na je startjaren kan je kiezen uit 3 carrièrepaden. Ofwel groei je door in het lesgeven en ontwikkel je jezelf als mentor, een rot in het vak die anderen doet groeien.”

“Ofwel kies je voor beleidswerk. Dan groei je binnen je school door tot vakgroephoofd, onderdirecteur of directie. Of je belandt op het Ministerie van Onderwijs.”

“Ofwel keer je terug naar het National Institute of Education om je te specialiseren: dan doe je onderzoek of ontwikkel je lesmethoden, om daarna door te stromen naar het Ministerie van Onderwijs.”

Vraag je Singaporese leraren of directeurs waarom ze een bepaald carrièrepad kozen, dan klinkt het vaak: “Ik ben hier geplaatst door het ministerie.” Al voegen sommigen eraan toe dat dat wel rekening houden met hun wensen en talenten, helemaal een vrije keuze lijkt het niet.

leraar in een klas in Singapore

“Lee Kuan Yew, Singapores founding father, zag onderwijs als een cruciaal aspect van natievorming. Ook vandaag zet de overheid daarop in met reclamecampagnes.”

Maatschappelijk aanzien

Dat leraar in Singapore een beroep met status is, heeft zijn oorsprong in de onafhankelijkheid. “Lee Kuan Yew, Singapores founding father, zag onderwijs als een cruciaal aspect van natievorming.”

“In de prille beginjaren van onze stadsstaat waren zinnen als “onderwijs is onze belangrijkste grondstof” en “via scholing bereikt ieder individu zijn maximale potentieel”, oorwurmen. Ook vandaag zet de overheid daarop in met reclamecampagnes.”

Dat onderwijs een belangrijke plaats heeft in de maatschappij, merk je aan de lovende manier waarop de Singaporezen erover spreken. Aan de vele middelen die erin worden geïnvesteerd. Aan de ouders die school van dichtbij opvolgen en daarvoor soms zelf een carrièrestap terug zetten. Aan de meerdere onderwijsmusea. Aan de PR-girls die ons bezoek in goede banen leiden.

Singapore slaagt er niet alleen in om van leraar een aantrekkelijk beroep te maken, maar van onderwijs ook haar unique selling proposition.

Dit artikel heeft als onderwerp Dit artikel is interessant voor een

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.