Gepubliceerd op
Zo doen zij het

Als ouders aangeven dat leren niet lukt

Scholen schakelden door de coronacrisis van de ene op de andere dag naar afstandsleren. De combinatie met leren op school is zo mogelijk nog pittiger. Voor leraren en leerlingen, maar ook voor ouders. Hoe blijf je de vinger aan de pols houden? En wanneer stuur je bij? 2 directeurs vertellen.

“Op school schuiven we alle computers aan de kant!”

Vincent Browet, directeur GO! MIRA in Hamme; “Het laatste wat ik wil, is dat leerlingen en ouders conflicten krijgen door de school. Want net nu hebben ze elkaar hard nodig. Daarom spraken we van bij de start van het afstandsleren 4 duidelijke principes af. Om te beginnen worden alle opdrachten gebundeld per week en op één vast tijdstip gecommuniceerd. Geen losse berichten en aparte deadlines. Vervolgens geeft het lerarenteam een duidelijke planning van de livesessies waarin leerlingen vragen kunnen stellen. We maakten ook afspraken over het maximale aantal opdrachten. Tot slot bevragen we leerlingen én ouders regelmatig om te kunnen bijsturen.”

Directeur Vincent Browet

“Als vader merk ik zelf dat het niet evident is om thuiswerken te combineren met de kinderen. Het gezin bepaalt het ritme van het schoolwerk, en niet omgekeerd. Dat past ook volledig in ons pedagogisch project. De leraren geven opdrachten en deadlines, de leerlingen plannen en organiseren als het thuis uitkomt.”

“Meten is weten. In de eerste weken lanceerde ons team een bevraging voor de leerlingen. Met enkele gerichte meerkeuzevragen peilden we naar de eerste ervaringen. Is de planning duidelijk? Hoe vlot het met de ICT? Klopt de ingeschatte werktijd? Ook het welbevinden van de leerlingen brachten we in kaart. Krijg je stress van herhalingsoefeningen? Hoe voel je je thuis? Na analyse van die data stuurde ik de feedback naar de titularissen, de leerlingbegeleiding en de ICT-coördinator. Zo bleek dat leerlingen nood hadden aan meer variatie. Vanaf dan zetten leraren nog meer in op creativiteit en beweging, weg van de computer. En onze livesessies werden meer verspreid over de week.”

“Ondertussen bevragen we onze leerlingen op een andere manier. Iedere leraar werkt met een digitaal exit-ticket. Daarop geven de leerlingen feedback aan de vakleraar over het afstandsleren. Was het instructiefilmpje duidelijk? Hoe schat je jezelf in na de les? De laatste vraag gaat over het gevoel van de leerling. Hoe is het met jou? De signaalfunctie ligt weer bij de leraren. Zij peilen net zoals voor de coronacrisis naar het welbevinden van de leerlingen. En dat werkt, ook digitaal! Leerlingen zijn opener en spontaner bij de leraren met wie ze een goede band hebben. Zo krijgen we de laatste weken een scherper beeld van onze leerlingen en kan het zorgteam kort op de bal spelen.”

“Wij zijn een middenschool met een eerste en tweede graad. Binnenkort mogen onze tweede- en vierdejaars misschien weer 2 halve dagen naar school. Rond die mogelijke heropstart krijgen de leerlingen ook inspraak. Wat wil je als je terugkomt naar school? Leerlingen willen vragen kunnen stellen over de leerstof, zo blijkt. En ze maken zich zorgen over de toekomst. Die input helpt ons om juist te focussen. Afstandsleren blijft de basis. Tijdens de beperkte momenten op school, schuiven we alle computers aan de kant. Leerlingen én leraren werkten de voorbije weken thuis al genoeg digitaal. Op school zal ‘het gesprek’ centraal staan. Op die manier krijgen leerlingen antwoorden op vragen over de leerstof én starten we het traject rond hun onderwijsloopbaan weer op.”


We zetten in op verbinding met de hele school. En focussen op de positieve dingen!

Vincent Browet - Directeur

“De bevraging naar de ouders blijft doorlopen. Elke week krijgen zij dezelfde vragen. We stellen onze 4 principes in vraag en peilen naar het welbevinden. Moet je veel helpen? Ben je een tweede leraar geworden? Ouders geven in op een schaal van 1 tot 10 wekelijks aan hoe zij het welbevinden inschatten. Die cijfers gieten wij in een curve. Zo vergelijken wij week na week de evolutie.”

“Als een leraar of een leerlingenbegeleider ondersteuning bood, dan zien we een stijgende lijn. Andersom gebruiken de leerlingbegeleiders de curve ook als alarmsignaal. Als een leerling het moeilijk heeft, dan grijpen ze in. Vandaag willen ouders vooral weten hoe de school de veiligheid van hun kind bewaakt. De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen botsen soms met het DNA van onderwijs, van onze warme school. Om ze gerust te stellen sturen we tekst en beeld over onze aanpak.”

“Tijdens de eerste weken was de technische ondersteuning vooral de uitdaging. Een aantal leerlingen beschikte niet over een eigen laptop. Dat wisten we gelukkig vrij snel want bij de inschrijving in september bevragen we dat. Extra laptops leveren of wifi-vouchers bezorgen was toen prioriteit. Nu leiden we de heropstart in goede banen. Opnieuw heel wat praktische uitdagingen. Preteaching blijft de basis, ook na de heropstart.”

“Leraren hebben zich nog meer dan vroeger toegelegd op schriftelijke feedback. Daar kruipt veel tijd in. Ik wil de balans voor mijn leraren en leerlingen bewaken. Daarom zetten we op school in op gesprekken met leerlingen. Over de leerstof en opdrachten, maar vooral over hun onderwijsloopbaan en hun welbevinden.”

“Positief blijven is belangrijk, voor het hele team. In het begin riep ik mijn leraren op om nog harder te focussen op wat wel goed loopt. De leerlingen die nauwgezet en ernstig werken, kregen allemaal een persoonlijk bericht. Een korte positieve boodschap. Dat maakte leerlingen gelukkig. Hun reacties waren hartverwarmend en bezorgden het team extra energie.”

“De voorbije weken gooiden we het over een andere boeg. Iets luchtiger. We daagden leerlingen, leraren én ouders uit: richt een chillzone in op de speelplaats. Als zij samen 10 bekende Vlamingen strikten voor een filmpje, verdubbelde de school het budget voor de inrichting. Schrijvers, artiesten, presentatoren, sporters, politici,…erkenden het belang van een verbindende rustplek op school en reageerden. Allemaal samen zorgden we voor lichtpuntjes in deze coronatijd. Zoveel respect, ook van de ouders. Dat verdienen alle onderwijsmensen.”


“Blijven bellen om ouders gerust te stellen en meer kinderen op school te krijgen.”

Ingrid Herteleer, directeur Vrije Basisschool Sint-Vincentius in Ukkel: “Onze leraren hadden van bij de start heel wat herhalingsopdrachten klaar om te verspreiden via het digitaal platform. We spraken toen al af om onze aanpak na een week te evalueren. De overgang naar afstandsleren na de paasvakantie liep vlot. Van een aantal leerlingen hoorden we niets tijdens de eerste dagen. Het bleef stil.”

Directeur Ingrid Herteleer

“Reden genoeg om elk gezin telefonisch te contacteren en uit te zoeken waarom kinderen onze berichten niet lezen, want we weten dat sommige van onze kinderen in moeilijke omstandigheden opgroeien. Ook de voorbije weken belden we regelmatig. Horen hoe het gaat en bij sommige ouders aandringen om de opdrachten voor hun kind goed op te volgen.”

“Hoe hard wij ook ons best doen, het blijft geen gemakkelijke opdracht om iedereen te pakken te krijgen. Sommige ouders spreken geen Nederlands noch Frans of Engels. Maar ons team zet door en ook nu zijn er nog families die extra technische ondersteuning nodig hebben. Ouders en leerlingen zijn dikwijls niet voldoende ICT-vaardig.”

“Om die gezinnen op weg te helpen, leenden we tablets en laptops van de school uit. We hielpen ze ook om thuis gratis wifi te gebruiken. Toch bleven er nog kinderen ‘onder de radar’. We bleven bellen tot er reactie kwam. En die telefoongesprekken openden ook de deuren, letterlijk zelfs, naar complexere problemen. Samen met het CLB overtuigden we ouders om hun kinderen toch naar de opvang te brengen. Zo werkten deze leerlingen onder begeleiding van leraren toch aan de opdrachten.”

“Ouders van onze kwetsbare leerlingen durven uit schroom niet altijd meteen in te gaan op ons aanbod. Het is een groep die stilletjes wacht, maar ook op onverwachte momenten contact legt. Daardoor wordt het moeilijk om dat af te bakenen. Mijn leraren krijgen soms rond middernacht telefoon van een leerling. Dan pas komen de verhalen naar boven. Kinderen die niet voor school kunnen werken omdat er thuis te veel lawaai is.”


Leraren tonen zoveel extra engagement uit zichzelf, dat is het mooie aan deze crisis

Ingrid Herteleer - Directeur

“Ze wonen met veel kinderen op een klein appartementje en kunnen niet naar buiten. Of leerlingen die niet naar onze opvang komen omdat hun ouders het openbaar vervoer niet meer durven te nemen. Of ze vangen een extra kindje op omdat de mama in het ziekenhuis waakt bij een ziek broertje. Ook die gezinnen proberen we te helpen door extra slaapspullen in te zamelen.”

“In dat grote engagement zit ook de kracht van mijn team. Mijn leraren doen dat uit zichzelf. Dat is het mooie aan deze crisis, maar ook een valkuil. We zoeken tijdens het wekelijkse teamoverleg oplossingen op maat en sturen bij om ieders draagkracht te bewaken. Maar het is niet altijd gemakkelijk om de grens te trekken tussen de zorg voor de leerlingen én de zorg voor zichzelf. Dat blijft een dilemma.”

“Leraren zijn zelf ook ouders. Om energie te blijven opbrengen voor het schoolwerk én voor zichzelf, moet ik grenzen trekken. En ook mild zijn. Als de productiviteit tijdens het teamoverleg daalt, verschuiven we onderwerpen naar een volgende vergadering. De paasvakantie heeft een stukje rust gebracht. Ook emotioneel. Al bleven de leraren ook dan verbonden met de leerlingen.”

“De aanloop naar de heropstart van het 1ste en 2de leerjaar zorgde voor veel vragen bij de ouders. Meteen na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad stroomde mijn mailbox vol. Angst om het openbaar vervoer te nemen en zelf ziek te worden. Of om inwonende grootouders te besmetten. Ouders willen het risico op besmetting zo laag mogelijk houden, begrijpelijk.

“Door helder te mailen en regelmatig te bellen stelden we ouders gerust. Zo groeide het aantal leerlingen voor de heropstart stap voor stap. Ruim 80% van onze leerlingen is aanwezig. Een opsteker voor het team, maar vooral een goede zaak voor de leerlingen zelf. Nu maar hopen dat we ondanks alle voorbereidingen niets over het hoofd zagen.”

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 58.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...