Gepubliceerd op
Zo doen zij het

Zo werk je slim samen met onderwijspartners tijdens corona

Samenwerken met onderwijspartners is tijdens corona belangrijker dan ooit. Wat kunnen je CLB, pedagogische begeleidingsdienst en andere partners in deze periode voor jou betekenen? Specialisten van O.V.S.G. en Schoolmakers delen hun tips om slim samen te werken.

n.v.d.r. – Klasse maakte dit artikel in volle coronacrisis. Ondertussen zijn de omstandigheden en richtlijnen voor onderwijs gewijzigd. Up-to-date info lees je hier.

Pedagogische begeleidingsdienst

Walentina Cools Walentina Cools, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst O.V.S.G: “De pedagogische begeleidingsdiensten zitten niet stil tijdens de coronacrisis, integendeel. Bij elke ontwikkeling zijn we de eerste lijn om scholen, academies en centra zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende fase.”

“Voor de paasvakantie hielpen we scholen bij de switch naar afstandsonderwijs. We ontwikkelden een didactisch model om dat afstandsleren vorm te geven. Nu we overgaan naar preteaching, ondersteunen we bij het afbakenen van prioritaire leerdoelen en het inrichten van de onderwijstijd. En als leerlingen weer allemaal naar school gaan, staan we klaar met advies over differentiëren en breed evalueren.”

“Sinds de ‘lockdown’ komen er heel wat vragen op ons af: hoe geef ik les op afstand? Wat met examens? Om al die vragen in goede banen te leiden, werken we met ‘ankerfiguren’. Aangezien O.V.S.G.een relatief kleinschalige koepel is, heeft bij ons elke school, academie of centra een vaste contactpersoon die de vragen dispatcht. We stemmen onderling goed af, over diensten heen, zodat onze begeleiders elkaar versterken. Veelgestelde vragen bundelen we op onze website.”

“Daar vind je ook materialen en tools die je helpen bij het afstandsleren. We verzamelen die niet zomaar, maar wegen af welke tool in welke situatie van pas komt. Sommige scholen gaan volledig digitaal, maar zeker in grootsteden is dit niet evident. Dus riepen we de hulp in van experts als Martin Valcke, professor Onderwijskunde aan de UGent. We organiseerden webinars, die voor iedereen toegankelijk zijn.”

“Als pedagogische begeleidingsdienst willen we scholen ook geruststellen en vertrouwen geven. Leraren kennen hun leerlingen en weten zeer goed welke leerling waar staat. Ze zijn enorm met hen begaan en gaan tot grote lengten om ze te bereiken. Lukt dat toch niet, dan kunnen ze terecht bij het CLB.”

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Marjolein Petit, pedagogisch begeleider POC-CLB-O.V.S.G.: “Ook de CLB’s krijgen nog steeds veel vragen in deze periode. Van scholen, maar ook van leerlingen en ouders: mag ik nog afspreken met vriendjes? Hoe lang gaat de ‘lockdown’ nog duren? De CLB’s stellen ook specifieke vragen aan hun pedagogische begeleidingsdienst: hoe zit het met beroepsgeheim als ouders gescheiden zijn?”

“Tijdens de coronacrisis heeft de CLBch@t, een netoverstijgend initiatief, zijn openingsuren verruimd van maandag tot donderdag, van 14 tot 21 uur. Leraren kunnen gezinnen daar zeker op wijzen. Via de chat kan je je verhaal kwijt, een vraag stellen of samen met je chatbegeleider bekijken wat je wil bereiken en hoe je dat aanpakt. CLB’s blijven geopend en ook afspraken gaan nog steeds door, soms digitaal. Vaccinaties worden voorlopig uitgesteld, maar we bekijken hoe we die ‘coronaproof’ kunnen heropstarten.”

“Scholen en CLB’s kunnen elkaar versterken tijdens de coronacrisis. Leraren ontdekken als eerste wie van de radar verdwijnt. Vaak zijn die leerlingen al gekend bij de leerlingbegeleiding op school én het CLB. Als leraar kan je het zorgcontinuüm blijven hanteren. Heb je alles geprobeerd om contact te leggen en een gezin reageert niet? Dan kan het CLB die taak van je overnemen.”

Marjolien Petit spreekt over de positieve kanten van kansarmoede

Marjolien Petit: “Scholen en CLB’s kunnen elkaar versterken tijdens de coronacrisis. Leraren ontdekken als eerste wie van de radar verdwijnt.”

“Het CLB heeft een draaischijffunctie: ze zijn de spin in het web van onderwijs- en welzijnspartners. Geen gemakkelijke taak op afstand, want het vraagt veel overleg. Hele dagen vergaderen via Microsoft Teams is uitputtend. Maar ook leerrijk: wie is er écht nodig bij een overleg?”

“Net als de pedagogische begeleidingsdiensten kan ook het CLB expertise delen met scholen. Het materiaal over cultuursensitief werken dat de traumapsychologen voor de CLB’s hebben ontwikkeld, komt bijvoorbeeld van pas als alle leerlingen weer naar school gaan. Een luisterend oor zal meer dan ooit nodig zijn.”

Structurele partnerschappen

An Kennes, procesbegeleider bij Schoolmakers: “Samenwerken met onderwijspartners staat los van corona, het moet de norm zijn. Maar deze crisis daagt ons wel uit om creatief te zijn. Drempels die we vroeger zagen om tot samenwerken te komen, blijken enkel in ons hoofd te bestaan. We kijken gerichter naar pijnpunten en focussen op kansen.”

“Zo ontstond al snel het open platform Begeleiders zonder grenzen, een initiatief van het Mysterie van Onderwijs. 1 aanspreekpunt waar scholen met vragen terecht kunnen. Meer dan 80 onderzoekers, psychologen en beleidsmensen zetten vrijwillig hun schouders onder deze samenwerking, los van functies of koepels.”

“Contacteer je Begeleiders zonder Grenzen, dan gaat jouw vraag naar 1 begeleider en 2 experten. Zij buigen zich over je probleem vanuit verschillende perspectieven. De begeleider verzamelt alle input en antwoord je binnen 3 dagen. Dat is snel, gezien de omstandigheden.”

Portret An Kennes

An Kennes: “Samenwerken met onderwijspartners staat los van corona, het moet de norm zijn.”

“Zo’n ‘single point of contact’ is handig voor scholen. Als procesbegeleider deed ik een pilootproject rond crisisinterventies bij moeilijk gedrag, het WIN (‘Weerbaar In Nood’). Tijdens dat project zag ik scholen vaak zoeken: hoort deze vraag in fase 0, 1 of 2 van het zorgcontinuüm? Aan wie moeten we ze stellen? Die zoektocht mag niet de zorg van de school zijn, zeker niet in tijdens een crisis.”

“Uit het WIN-project ontstond het ‘Huis van Gedrag’. Een structureel partnerschap tussen de pedagogische begeleidingsdienst Mechelen-Brussel, het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant en het CLB Noord-West Brabant. 1 aanspreekpunt voor scholen. Daarna bekijken de partners onderling wie de vraag opneemt.”

“Zo’n structureel partnerschap ontstaat uiteraard niet vanzelf. Er zijn een aantal basisvoorwaarden nodig en bruggenbouwers. Als procesbegeleider neem ik vaak die rol op, maar een pedagogisch begeleider, ondersteuner of CLB-medewerker kan het ook.”
 

Nu slim samenwerken legt een basis voor later

An Kennes: “Tijdens de coronacrisis zie je snel samenwerkingen ontstaan. Stadsdiensten brengen sociale partners samen en leggen linken naar onderwijs. Voor de opvang tijdens de paasvakantie, bijvoorbeeld, sloegen scholen, speelpleinwerking en naschoolse opvang de handen ineen.”

“We leren de mensen achter de instanties kennen. Ik hoop dat dit zaadjes zaait voor de toekomst. Dat samenwerkingen die ontstaan tijdens corona, de basis vormen voor structurele partnerschappen zoals het WIN.”

Walentina Cools: “De coronacrisis versterkt lokale partnerschappen, iedereen zal straks nog meer zijn rol hebben gevonden dan daarvoor.”

Marjolein Petit: “Doordat we nu minder met elkaar verbonden zijn, zal er in de toekomst net méér verbinding zijn.”

 

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.