Gepubliceerd op
Tips

Zo zet je duurzaam in op digitale didactiek

“Na de studieronde door online tools zijn de meeste leraren klaar voor sterke(re) digitale didactiek”, stellen leraar Kevin Breyne en algemeen directeur Nancy Dedeurwaarder van scholengroep Rhizo Kortrijk-Zwevegem. Lees hun tips.

Video

Geef asynchroon les

“Beperk het aantal live webcam-lessen aan de volledige klas. Neem je instructies op in korte behapbare filmpjes. Dat kan eenvoudig met je gsm of met Loom, een screenrecorder. Ook de leerlingen hebben meer aan scherp getimede filmpjes. Ze kunnen die bekijken precies op het moment waarop ze die info nodig hebben.”

check

Activeer voorkennis

“Net zoals in gewone lessen wil je eerst weten wat leerlingen al kennen over het lesonderwerp. Online kan je een leergesprek houden of leerlingen laten brainstormen over hun voorkennis via een quiz in Bookwidgets of Quizizz.”

gameconsole

Gebruik gamification

Eduten.com/covid-19 is een digitaal leerplatform uit Finland dat onderwijs combineert met gamification en artificiële intelligentie. Ingebouwde spelelementen maken het leren afwisselend en aantrekkelijk. Bovendien kan je leerlingen heel gericht aan het werk zetten.”

Duimpje

Motiveer

“Als je contact legt met leerlingen, moet je nu meer geduld opbrengen dan anders. Onze tijd samen is schaars, daarom moet je leerlingen online nog vaker aanmoedigen en positief benaderen.”

snel

Ga snel van theorie naar opdracht

“Geen enkele leerling wil achter de pc lang wachten tot hij/zij aan de beurt komt. Geef ze instructievideo’s en maak die tijdsneutraal zodat je ze na de crisis kan hergebruiken. Je leerling luistert naar de instructie en maakt meteen de opdracht. Daardoor zit er geen lange les of schooldag tussen je instructie en het moment waarop de leerling zich over de oefeningen buigt.”

Flip the classroom

Flip the classroom

“Laat leerlingen – als ze binnenkort weer deels naar school komen – theorie thuis verwerken. Zo win je tijd om tijdens de contactmomenten feedback te geven of vragen te beantwoorden. Met de tool Office Lens bundel je pagina’s uit papieren bronnen in een pdf. Handig om theorie door te sturen naar leerlingen.”

Feedback

Geef feedback

“Vermijd dat je leerlingen alle taken op Smartschool gooien en je met uren verbeterwerk zit. Maak leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Geef ze voorbeeldoplossingen en leer ze daarmee omgaan. Zitten ze toch met grote moeilijkheden? Dan mogen ze je contacteren en geef je directe feedback.”

vraag

Vraag feedback

Doe aan zelfevaluatie en stuur je digitale aanpak bij naar de verwachtingen en/of problemen van de leerlingen. Dat kan met de gratis Feedbacktool van de Vlaamse Scholierenkoepel. Die voegde extra vragen over afstandsonderwijs toe. Zo bouw je een partnerschap met leerlingen uit en maak je samen je lessen beter.”

samenwerken

Weet waar de kennis zit

“Niemand heeft alle kennis rond digitale didactiek. Maar samen weten we veel. Daarom ontwierpen we samen met onderwijsdesigner Pieter Sprangers (zie box) een triageboom, een interactieve powerpoint-presentatie op maat van de school.”

“Een leraar die zich bijvoorbeeld afvraagt hoe hij/zij digitaal effectieve feedback geeft, komt via de triageboom terecht bij een expert. Dat kan een collega binnen de school of scholengroep zijn of zelfs een externe of online bron. Zo blijf je weg van de dooddoener ‘contacteer je graadcoördinator’.”

Platform

Verzamel tools

“Voor leraren die graag zelfstandig werken, stelden we een kennisplatform op vol geschikte en kwaliteitsvolle lectuur of handige didactische tools”.


“Sterke didactiek moet vooraan op de agenda van directeurs”

Portret Pieter Sprangers

Onderwijsdesigner en lerarenopleider Pieter Sprangers (UA, AP Hogeschool, KdG Hogeschool, Domo De Refontiro) spoort directeurs aan om volop in te zetten op sterke didactiek.

Hoe versterk je vandaag de digitale didactiek van je team?

Pieter Sprangers: “Zet na de nodige technische reorganisatie de focus van je leraren opnieuw op hun kernopdracht: laat ze een krachtige leeromgeving bouwen en leerlingen motiveren zodat ze optimaal leren. Reflecteer daarom kritisch op de digitale tools en platformen die je gebruikt: wat werkt wel/niet, hoe stuur je samen bij?”

“Vraag leraren vandaag zoveel mogelijk tijd te steken in 1-op-1-feedback en coaching van hun leerlingen Niet de ‘virtuele groepsklassen van 50 minuten’, maar de intensiteit van 1-op-1-contacten bepaalt de leerresultaten het sterkst. En je kan dan ook doelgericht leerlingen ondersteunen in de complexe competentie van zelfgestuurd leren.”

Directeurs kunnen inspirerende poortwachter zijn. Zij brengen nieuwe ideeën rond digitale didactiek binnen uit andere scholen.

Pieter Sprangers

Wat kan je nog meer doen, om digitale didactiek duurzaam te verankeren?

Pieter Sprangers: “Investeer vandaag en in de toekomst in de opleiding van leraren rond digitale didactiek. Pak je leraren gedifferentieerd aan. Temporiseer. Sommige leraren hebben genoeg aan links naar kwaliteitsbronnen, andere moet je ondersteunen met webinars of bijscholingen. En toon via een triageboom duidelijk waar de kennis en vaardigheden binnen en buiten je team zitten. Ondersteun tenslotte de ontwikkeling van een thematische professionele leergemeenschap rond dit thema.”

“Directeurs kunnen inspirerende poortwachter zijn. Ze staan in contact met collega-directeurs en externe experten, hebben een groot netwerk. Zo brengen ze nieuwe invloeden en ideeën binnen uit andere scholen. Communiceer daarover helder en breng vernieuwingen voorzichtig en gefaseerd aan. Wat werkt voor jouw school, zal groeien.”

In 4 weken naar beter klasmanagement?

Schrijf je in voor de gratis online tipreeks en krijg in je mailbox:

  • inspirerende praktijken van collega's
  • strategieën om te proberen bij jouw leerlingen
  • kant-en-klare tools