Gepubliceerd op
Zo doen zij het

Terug naar school: hoe directeur Philip zijn plan bijstuurde

Hoe implementeer je als school de veiligheidsmaatregelen en pedagogische richtlijnen voor de heropstart? Door het hele schoolteam te betrekken! Directeur Philip Van Santen van Basisschool Sint-Augustinus (Brakel) over de zoektocht naar een werkbaar plan.

Directeur Philip Van Santen over veiligheidsmaatregelen bij het heropstarten van scholen

Jullie dokterden een paar weken vooraf al een plan uit. Hoe zat dat in elkaar?

Philip Van Santen : “In de paasvakantie dachten we al na over de heropstart. We wilden alle leerjaren 4 halve dagen per week naar school laten komen: het eerste, tweede en zesde leerjaar in de voormiddag en het derde, vierde en vijfde leerjaar in de namiddag. Altijd in halve klasgroepen van maximaal 10 kinderen. Op de middag zouden we een lange break houden zodat leerlingen die naar huis trekken en kinderen die naar school komen niet op elkaar botsen. Die laatste groep startte in ons scenario pas om 14 uur en kreeg les tot 17 uur. Op woensdag maakten we extra tijd voor leerlingen met leerproblemen.”

“Met ons plan respecteerden we de veiligheidsmaatregelen rond groepsgrootte, hygiëne en afstand en kregen álle kinderen blended onderwijs: een mix van online leren en contactonderwijs op school. Goed voor hun welbevinden en dat van hun ouders. En ook de leraren keken ernaar uit: kinderen horen is niet hetzelfde als ze live zien.”

“Een kernteam van leraren werkte het plan uit. Maar iedereen werd betrokken. We vroegen naar de ervaringen van 5 lerarenteams die de opvang verzorgden en koppelden onze ideeën terug naar alle collega’s voor feedback. Zo krijg je het hele schoolteam achter de beslissing. Dan komen je leraren met plezier wat vroeger naar school of blijven ze wat later, om het ambitieuze plan te doen slagen.”

Maar het draaiboek van de overheid dat we naderhand kregen, bevatte andere maatregelen: maximaal 3 leerjaren (6e, 1e en 2e) mogen we op school uitnodigen. Die beslissing om uit veiligheidsredenen een beperkt aantal bubbels te maken en uit pedagogisch oogpunt die groepen voorrang te geven, respecteren we.”

Hoe dacht je je oorspronkelijke plan om?

Philip Van Santen : “We lieten het weekend onze ontgoocheling wegspoelen en hielden maandag 3 digitale vergaderingen in groepjes van 8 à 10 personen, want met 28 collega’s kan je niet online vergaderen. Eerst dachten de leraren van het eerste, tweede en zesde leerjaar na over de heropstart. Daarna wisselden de collega’s van het derde, vierde en vijfde leerjaar ideeën uit. Ook de kleuterleraren, de preventie- en de zorgmedewerkers dachten samen na.”


Alle leraren brachten ideeën aan voor het nieuwe werkrooster. We overlegden met ons kernteam en koppelden daarna terug. Zo krijg je een gedragen beslissing.

“Denkoefeningen opbouwen en flexibel bijstellen, lukt het best in team. Dat weten we hier op school al langer. Beslissingen nemen we samen, problemen laten we geen dag sudderen. Praten met elkaar en weten hoe iedereen erover denkt, is belangrijk. Zeker nu er zoveel verandert.”

Welke knopen hakten jullie al door?

Philip Van Santen : “Het eerste, tweede en zesde leerjaar komen 4 halve dagen naar school, in halve klasgroepen. Ze krijgen op school essentiële leerstof en bewegingsmomenten per klasgroep. De leraar geeft ze dan verwerkingsopdrachten mee naar huis.”

“Eigenlijk mogen het eerste en tweede leerjaar maximaal 4 volle dagen naar school. Maar we kozen bewust voor 4 halve dagen. Omdat essentiële leerstof verwerken intensiever is dan een gewone schoolweek met muzische en lichamelijke opvoeding. Maar vooral omdat 4 volle dagen logistiek niet lukt. Dan hebben we het dubbele aantal klaslokalen nodig en krijgen kinderen geen les van hun eigen juf of meester.”

“Per klas die opstart, komt er 1 vaste ‘buddy’: een leraar van het derde, vierde of vijfde leerjaar, of één van onze zorg- of kleuterleraren. Die springt in als de leraar tijdens de pauzes even naar het toilet moet of een half uurtje middagpauze neemt. Op de andere momenten nemen ze hun eigen taken op: leraren geven les op afstand aan hun eigen klas en zorgmensen begeleiden leerlingen met leerproblemen.”

“De school begint om 8 uur. Dan sturen we de kinderen meteen naar hun klas. Om 8.30 uur start de les. De speeltijden spreiden we en dan schakelen we onze L.O.-leraar in om een bewegingsactiviteit te begeleiden. ‘s Middags stoppen de klassen met een kwartier verschil. Zo kunnen ze apart handen wassen voor ze aan 3 kwartier pauze beginnen. De leerlingen eten in de klas of op het grasveld, ruim genoeg om de bubbels te behouden.”

Hoe houdt jullie plan ook rekening met kinderen in de opvang?

Philip Van Santen : “Om te weten hoeveel kinderen naar onze opvang komen, sturen we vragenlijsten naar de ouders. We spraken met de afdeling secundair van onze school af dat onze kinderen daar ook naar de opvang mogen. Zo hebben we een uitwijkmogelijkheid als onze opvang overspoeld wordt. Veel leerlingen uit het secundair verwachten ze daar niet. Tieners blijven vaak alleen thuis als hun ouders werken.”

“We monitoren de situatie elke dag en kunnen bijsturen: als onze inschattingen fout blijken en wij minder kinderen moeten opvangen en het secundair meer, kunnen zij ook bij ons terecht.”

Directeur Philip Van Santen over veiligheidsmaatregelen bij het heropstarten van scholen

“De speeltijden spreiden we, onze L.O.-leraar begeleidt een bewegingsactiviteit met elke groep kinderen apart.”

Welke extra veiligheidsmaatregelen treffen jullie?

Philip Van Santen : “Onze leraren krijgen mondmaskers en face shields als back-up. We plaatsten pedaalemmers voor papieren zakdoekjes bij elke klasdeur en we voorzien extra ‘handwasplaatsen’, zowel aan de schoolpoort als binnen de school. Een sanitairzaak deed ons aluminium bakken cadeau die uit het assortiment gaan. Alleen de kranen betalen we zelf. We investeren in zakdoekjes, wegwerphanddoekjes, gel en zeep. Wegwijzers gidsen onze leerlingen door de school: ze komen via een afgesproken ingang binnen, daarna gaan ze naar de klas. Ook op het einde van de schooldag volgen ze de pijltjes naar buiten.”

“Vooraf nemen we filmpjes op met de kinderen van leraren, zo tonen we hoe een schooldag er zal uitzien. Kinderen krijgen daarin ook op hun maat uitleg over het virus en de richtlijnen rond veiligheid. Die filmpjes krijgen ouders mooi op voorhand, zodat alles duidelijk is voor we heropstarten.”

Welk scenario werken jullie uit voor juni?

Philip Van Santen: “We willen graag samen anticiperen op mogelijke versoepelingen in de toekomst. Wat als de kleuters bijvoorbeeld terug naar school mogen? Ons eerste werkrooster met lesblokken voor alle leerjaren mag nu niet, maar misschien wel over 3 weken. Dus gooien we dat denkwerk nog niet in de vuilbak. In ons huidige rooster is de woensdag vrij. Dan kunnen we de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar ook ontvangen, als dat in juni zou mogen. We weten dankzij het eerste plan dat we met het team op 1 lijn zitten en kunnen snel schakelen.”

“Na de herstart willen we ook nadenken over de eindevaluaties en hoe we oudercontacten organiseren. Wat wel al vaststaat: we noteren per klas de bereikte doelen en geven het overzicht door aan de collega’s van het volgende leerjaar. De opties voor de zomer spreken we ook door: organiseren we voor sommige leerlingen zomerlessen of vakantietaken? Of checken we eind augustus hoe de leerlingen eraan toe zijn?”

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.