Gepubliceerd op
Zo doen zij het

Heropstart: “Onze zorgleerlingen zijn prioritair”

Geen prioritaire zesdejaars in eerstegraadsschool Stroom in Leuven. En toch zitten er leerlingen in de klas. Willem Schoors: “We zetten maximaal in op zorgleerlingen. We willen al onze leerlingen klaar voor de belangrijke overstap naar de tweede graad.”

Portret Willem Schoors

Willem Schoors: “Als middenschool starten we het tweede jaar pas vanaf 2 juni opnieuw op. En toch werkte ons team hard de voorbije weken om al vanaf half mei bepaalde leerlingen te ontvangen. We kozen voor het meest zinvolle scenario binnen de richtlijnen van de overheid en de draagkracht van het team: de zorgleerlingen één dag per week naar school halen.”

Diverse groep van leerlingen

“Kernteams met leraren en een zorgmedewerker, eventueel aangevuld met een CLB-medewerker, selecteerden leerlingen die we op school willen coachen. Keuzes maken ging vlot. Mijn team had met alle leerlingen een intens contact vanop afstand. Het wist welke leerlingen de meeste baat hebben bij live contact.”

“Zo kwamen we tot een heel diverse groep: leerlingen met specifieke leerzorgen én leerlingen waar de thuissituatie niet gemakkelijk loopt. Of leerlingen die hun draai niet vinden in coronatijd. Maar evengoed leerlingen die sukkelen met deadlines bij het afstandsleren of die nog stevig uit de hoek moeten komen om een aantal basisdoelstellingen te bereiken. Er zijn trouwens ook leerlingen die zelf vroegen om deel te nemen. Zij krijgen een plaatsje, in de mate van het mogelijke uiteraard.”

Zorgbubbels bij de heropstart

“Al deze leerlingen ontvingen een uitnodiging om vanaf maandag 18 mei op vrijwillige basis in bubbels van 6 tot 7 leerlingen wekelijks één dag naar school te komen. Leraren belden ook rond. Ouders en leerlingen reageerden positief. Ruim een kwart van onze leerlingen beleefde zo vervroegd zijn nieuwe ‘eerste schooldag’. Slechts 2 leerlingen komen niet uit angst om ziek te worden. Het zorgteam en het CLB blijven deze gezinnen opvolgen.”


Leraren blijven een onmisbare schakel in het begeleiden, zelfs als leerlingen de principes van zelfstandig werk onder de knie hebben.

Willem Schoors - Directeur Stroom Leuven

“Zo zijn er vanaf nu iedere lesdag 3 zorgbubbels op school. En bereiken we ongeveer 20 leerlingen per dag, 60 per week. Elke bubbel telt leerlingen met diverse noden, zo veel mogelijk geplukt uit dezelfde klasgroep.”

“Die zorgbubbels houden we aan tot het einde van het schooljaar. Als de leerlingen van het tweede jaar vanaf 2 juni aansluiten, worden zij ingedeeld in gelijkaardige bubbels. Zo trekken we het huidige systeem geleidelijk aan door. Vanaf 8 juni keren ook de andere eerstejaars terug. Zo zien we iedereen terug voor het einde van het schooljaar.”

Verschillen tussen leerlingen groeien

“Als middenschool zetten we vanaf september sterk in op zelfsturing. Een groot deel van de lestijd bestaat uit flex-uren. Leerlingen plannen zelf de opdrachten en bepalen hoeveel tijd en ondersteuning ze daarvoor nodig hebben. Zeker in het begin van de crisis leverde onze werkwijze voordeel op. Leraren én leerlingen schakelden vrij snel en probleemloos naar het afstandsleren.”

“Maar ook al zit zelfsturing in ons DNA, toch voelen we de verschillen tussen leerlingen. Leraren blijven een onmisbare schakel in het begeleiden van leerlingen, zelfs als ze de principes van zelfstandig werk onder de knie hebben. We merken dat ook het sociale aspect van de crisis begint te wegen bij veel leerlingen. Ze verlangen naar elkaar, missen school. Reden genoeg om snel en veilig terug op te starten.”

Klascoach helpt keuzes maken

“Iedere bubbel werkt met zijn klascoach. De eerste week zet de coach in op het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen. Hoe ervaarden zij de afgelopen periode? Wat is er nodig om zich weer beter te voelen? Hoe kan de school helpen?”

“In de tweede week verschuift de focus naar de verzuchtingen en uitdagingen rond de opdrachten van het afstandsleren. Lukt het met de planning? Haal je de deadlines? Waar loop je vast? Zo kan de klascoach de leerlingen verder op weg helpen. Voor antwoorden op vakinhoudelijke vragen haalt de klascoach de vakleraren in de klas via Smartschool Live. De klascoach legt het accent dus vooral op het proces en niet zozeer op de leerinhouden.”

“En ja, er was twijfel. Drukt zo’n zorgbubbel geen stempel? Door breed en ‘vaag’ te selecteren ontstaat echter een zeer heterogene groep. Allemaal leerlingen met hetzelfde doel: stappen zetten tegen het einde van het schooljaar. Helemaal klaar zijn om keuzes te maken. Zeker voor onze tweedejaars die een nieuwe school moeten kiezen.”

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.