Gepubliceerd op
Verhaal

Hoe vullen directeurs de corona-kleurcodes in?

Behoud je 1 dag afstandsonderwijs, wanneer het niet meer verplicht is? En wat als je leerlingen secundair maar om de week naar school mogen? 4 directeurs blikken vooruit op een schooljaar met kleurcodes.


Afstandsleren blijft, zelfs bij code groen

Yvan Lemmens: “Ons schoolteam behoudt ‘blended learning’: naast contactlessen gaat een deel van de lessen online door. Zelfs bij code groen studeert de derde graad tso 1 dag per week thuis. Die groep verteerde preteaching goed: ze hebben nu allemaal een laptop en leerden stelselmatig zelfstandiger werken”.

Hun digitale vaardigheid en zelfredzaamheid blijven we trainen. Ze volgen 4 volle dagen les op school en leren een halve dag online, maar niet per se op woensdag. Sommige klassen kunnen op maandagvoormiddag thuis studeren, andere op dinsdagnamiddag. Door afstandsonderwijs te verankeren kunnen we meer lokalen inzetten voor essentiële contactlessen. Vóór corona kwamen we soms amper toe met onze lokalen.”

“We selecteren zorgvuldig: 1‑uursvakken lenen zich minder tot online onderwijs. Bij de taalcluster Nederlands, Frans, Engels en de technologiepakketten hebben we meer contacturen en dus marge om een deel op afstand te organiseren. Praktijk en labo gaan uiteraard op school door.”

“Met de preteachingperiode achter de kiezen jaagt code oranje-rood, met halve klassen, week om week, ons geen angst meer aan. De kinderen van de eerste graad komen sowieso voltijds naar school. De oudere leerlingen volgen praktijk op school en algemene en technische vakken in afstandsonderwijs, ze kennen dat intussen.”

“Maar eerst moeten we samen de beginsituatie van elke leerling inschatten en differentiëren. En daarna goed doorspreken wat er lukt voor de leerlingen. Haken ze online af, dan spelen we kort op de bal: die leerlingen nodigen we individueel of in kleine groepen op school uit om begeleid online te leren.”

Yvan Lemmens, Algemeen directeur, Technisch Heilig-Hartinstituut, Tessenderlo


Blij dat dag afstandsonderwijs niet meer hoeft

Toon Vroman: “Onze onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN) is goed op de kar van het afstandsonderwijs gesprongen, maar een blijver hoeft het niet te worden. Onze leerlingen leren toch het meeste van live communicatie in de klas. We zijn blij dat ze voltijds naar school kunnen bij code geel. De huiswerkklas op woensdagnamiddag gaat ook op school door: we ondersteunen dan ex-OKAN-leerlingen bij hun taken voor de vervolgschool.”

“Bij code oranje en rood, als de leerlingen maar om de week naar school komen, werken we even aanklampend als tijdens de lockdown: we kunnen ondertussen aan elke leerling een chromebook uitlenen.”

“In onze afdeling deeltijds onderwijs was het afstandsleren geen succes, die leerlingen hebben nood aan een leraar naast hen. Gelukkig kunnen ze ook bij code geel 2 dagen per week naar school. Bij code oranje en rood is dat maar 1 dag. In dat geval volgen we noodgedwongen het draaiboek uit de vorige lockdown.”

Toon Vroman, directeur OKAN en coördinator Deeltijds Onderwijs, Bernardusscholen Oudenaarde


Vanaf oktober 1 dag afstandsonderwijs per week

Sandy Maegerman: ‘Je hoort soms dat afstandsonderwijs moeilijker liep in de B‑stroom, omdat die leerlingen meer begeleiding nodig hebben op school. Net in die B‑stroom startten we in 2015 met clusterwerking en een digitale weekplanning, in een open klas met chromebooks.’

‘Onze leraren vonden dat ze tijdens de klassikale instructie veel tijd verloren aan klasmanagement, leerlingen hadden moeite om een volledig lesuur stil te zitten en te luisteren. Onze leerlingenaantallen daalden, we voelden dat we structureel moesten ingrijpen en braken letterlijk onze lokalen open.’

‘Wetenschappelijk baseren we ons op het ABC-model van autonomie, betrokkenheid en competentie. 1 leraar coacht 15 leerlingen en heeft wekelijks met elk van hen een opvolggesprek. De meeste leerlingen gaan nu liever naar school, ze kennen hun doelen beter. Hen geconcentreerd zien werken in de open klas is een echt kippenvelmoment voor ons. Het liep zo goed, dat we er een jaar later ook in de A‑stroom mee startten.’

‘Doordat de leerlingen al zelfstandig en digitaal konden werken, hadden ze weinig problemen tijdens de lockdown. Ze gaven in onze bevraging wel aan dat ze het contact met vrienden en leraren misten. Ook voor eerstejaars is de sociale integratie op school belangrijk. Daarom laten we ze in september voltijds naar school komen. Vanaf oktober voeren we graag vanaf het tweede tot het zevende jaar een dag afstandsonderwijs in. Voor de eerstejaars evalueren we wat kan.’

‘Grote problemen verwachten we niet bij code oranje en rood. Leerlingen met een achterstand of zonder internet thuis halen we wel naar school. Ook onze OKAN-klas (onthaalklas anderstalige nieuwkomers) kreeg tijdens de lockdown les op school. Volledig op afstand integreren en een nieuwe taal aanleren, is geen sinecure.’

Sandy Maegerman, directeur KA Herzele


We voeren de dag online onderwijs niet top-down in

Karin Heremans: “We werken al jaren met 8 leergemeenschappen of zelfregulerende teams, die leerlingen uit een studierichting meerdere jaren begeleiden en opvolgen. Dankzij die teamwerking konden we tijdens de lockdown en de preteaching het merendeel van de leerlingen bereiken en hun leerproces verder zetten. Via een zomerschool en brede evaluaties in september zoeken we uit waar iedereen staat.”

“De leerlingen van de eerste graad hadden het soms moeilijk met het online onderwijs, Daarom zijn we heel blij dat ze elke dag naar school kunnen. Ook de andere leerlingen halen we in eerste instantie alle dagen naar school. In september al een dag afstandsonderwijs invoeren, vinden we te snel. Ik wil dat ook niet top-down opleggen, het team moet die beslissing dragen. Leraren zijn vrij: wie wil, kan af en toe eens online lesgeven. Uit onze bevraging blijkt dat ze dat wensen.”

“We anticiperen op code oranje en rood door alle leraren te voorzien van chromebooks. We organiseren ook 4 opleidingsdagen over digitaal onderwijs voor onze leraren. De dingen die we geleerd hebben, willen we verankeren. Online vergaderen vonden de meeste leraren efficiënt en sommige lesinhouden kon je zelfs beter online aanbrengen. Minpunt: het ervaringsgericht leren viel weg en de sociale verschillen zijn uitvergroot.”

“Afstandsonderwijs slaagt pas als je alle leerlingen meekrijgt. Daarom kunnen ze via een leaseproject van € 10 per maand een chromebook kopen en bekijken we met partners als Telenet, Logos, het havenbedrijf … hoe we kwetsbare leerlingen een aangepaste leeromgeving kunnen geven, ook buiten de school. Kinderen die thuis geen eigen werkplek hebben, konden vorig jaar bijvoorbeeld in de Arenberg terecht. De partners helpen ons ook oplossingen te zoeken voor labo’s, kunstprojecten, geïntegreerde werkperiodes en stages tijdens dit onzekere schooljaar.”

Karin Heremans, directeur, GO! Atheneum Antwerpen


Hier vind je meer info over de pandemiescenario’s en de draaiboeken voor het schooljaar 2020-2021

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 58.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...