Vlaanderen
Klasse.be

Verhaal

Corona-alarm op je school? Met een sterk plan vermijd je een grote crisis

  • 13 oktober 2020
  • 7 minuten lezen

Als een leerling na een positieve test in quarantaine moet, is het even alle hens aan dek. An Agneessens, directeur van het Lyceum Aalst: “Gelukkig tekende mijn team in augustus een straf draaiboek uit. Dat hielp ons bij de opstart, door de eerste crisis en zal ons verder door het ongewone schooljaar gidsen.”

SOS schooldrukte

“Hartverscheurend was het. Die eerste leerling van wie een ouder positief testte. Een eerstejaars dan nog. De eerste week op onze school, abrupt onderbroken door een verplichte quarantaine voor die leerling. Zo lang uitgekeken naar de start in het secundair. En dan zoiets. Dat komt aan. Met traantjes op de gang.”

“Niet echt de ‘normale’ start waarop we hoopten. Gelukkig stond alles op punt om meteen gepast te reageren. Klasgenoten én ouders kregen richtlijnen in een brief op maat. Afstandsonderwijs startte op voor die leerling. Ondertussen volgden al heel wat leerlingen, tot nu voor meer dan 90% preventief en met negatief testresultaat. Door de ervaring van vorig schooljaar én de voorbereiding in augustus stonden we klaar. Improviseren was niet aan de orde.”

“De basis voor onze aanpak legden we in juni. Het einde van het schooljaar was al helemaal anders verlopen. Alles om besmettingen te voorkomen. Dagelijks 1 leerjaar op school en vaste lokalen. Ik miste de gezellige schooldrukte enorm. Het geroezemoes in de gangen en op de speelplaats. Het was plots een heel andere school. Dat gaf mij en het team de energie om vanaf september voluit te gaan voor zoveel mogelijk leerlingen op school. Gelukkig ondersteunde het nieuwe systeem met kleurencodes onze aanpak.”

Coronaplan op elk bureau

“Met de scholengroep sleutelden we in de vakantie aan het corona-actieplan. Het doel was duidelijk: bij een melding moest elk personeelslid meteen weten wat te doen. Samen met de collega-directeurs creëerden we een helder kader. Mijn beleidsteam verfijnde het verder op maat van onze school.”

Directeur An Agneessens: “Niet echt de ‘normale’ start waarop we hoopten. Gelukkig stond alles op punt om meteen gepast te reageren.”

“Het schema van dat plan staat centraal op Smartschool, ligt op elk bureau van de ondersteunende collega’s en hangt in de lerarenkamer. Het coronamapje op Smartschool bevat naast het actieplan ook extra actuele informatie, de regelgeving, updates van Schooldirect en voorbeeldbrieven. Een aanbod voor het hele team, geen verplichting. Maar het zorgt wel voor extra draagvlak en geruststelling. Onderwerpen die relevant zijn voor ouders deel ik ook met hen.”

“Tijdens de lockdown stuurde ik dagelijks een e-mail naar de collega’s, de leerlingen én de ouders. Dat evolueerde naar een wekelijkse update ook nu nog: de highlights van nieuwe beslissingen of de praktische uitvoering voor leraren. Zo krijgt de klascoach, de contactpersoon tussen de klas en de andere leraren, richtlijnen wanneer een leerling in quarantaine moet. De theoretische boodschappen vertaald in mensentaal waardoor iedere leraar vlot kan antwoorden op vragen van leerlingen en ouders. Het grootste deel van het team doet dat zelfstandig. Anderen toetsen nog even af bij mij. Op die manier spreekt iedereen dezelfde taal.”

Toeren langs elke klas

“Corona? We zijn daar niet voor opgeleid. De school, ik als kapitein van het schip maar ook elk teamlid moet in deze storm vertrouwen uitstralen. Daar streven we naar. Leerlingen moeten met een veilig én goed gevoel naar school blijven komen.”

“Ik zet in op nauw contact. Dat zit in het DNA van onze school, al jaren. Elke dag bezoek ik of de adjunct-directeur een klas. Door in gesprek te gaan, begrijpen leerlingen waarom onze school open blijft. Ik benadruk hun aandeel en verantwoordelijkheid. Herhaal de regels over afstand en mondmaskers, soms preventief, soms met het vingertje. Leerlingen tonen begrip ook al vinden ze de maatregelen soms ‘zot’. Zo’n toer langs alle klassen helpt om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.”

“Ook leraren geven aan dat ze zich veilig voelen. Samen stelden we alles in het werk om de risico’s te beperken. Zo zochten we een werkbaar systeem dat elke leerling een vaste plek biedt. Leraren vonden de aanpak van de eerste weken terecht niet goed. Toen mochten leerlingen zelf kiezen waar ze gingen zitten. Nu werken we met klasschema’s met vaste plekken voor elk lokaal. Veel minder risico en gemakkelijker voor het contactonderzoek. Dat wederzijdse vertrouwen maakt dat ze graag lesgeven, ook in deze tijden. Een aantal is risicopatiënt. Die komen allemaal werken.”

Ik zet in op nauw contact. Door in gesprek te gaan, begrijpen leerlingen waarom onze school open blijft.

An Agneessens
directeur

“Toch loopt niet alles vlekkeloos. De personeelsvergadering in augustus was belangrijk om iedereen nog eens samen te brengen. Volgens alle regels én met de deuren en ramen wijd open. Toch was de sfeer té amicaal. Begrijpelijk na een deugddoende vakantie. Dat doen we niet meer. Collega’s mogen zich niet onveilig voelen. De volgende vergadering deelden we het team op in 3 groepen en werkten we met een doorschuifsysteem langs de workshops. Het was de laatste fysieke personeelsvergadering.”

“De pedagogische raad en de vakgroepen bleven nog even fysieke vergaderingen. Als collega’s vroegen om van thuis digitaal deel te nemen, dan kon dat. Leraren willen niet ziek worden. Ze willen hun lesopdracht veilig stellen, voor hun leerlingen. En dat kan ik als directeur alleen maar respecteren. Sinds november is alles online.”

“Als ouders ons contacteren, denken zij mee over oplossingen. Zo is er een leerling die door de impact van corona echt nood heeft aan rust, maar toch zoveel mogelijk naar school wil. Zijn er mogelijkheden om deeltijds de lessen te volgen? Ouders overleggen met de leerlingbegeleiders om tot een aangepast leertraject te komen.“

Nergens beter dan op school

“In augustus was het even zoeken hoe we zonder extra-murosactiviteiten de 5 dagen op school waardevol konden invullen. Naar school gaan is immers meer dan voor een boek zitten, luisteren en oefeningen maken. Normaal breken wij hier volop uit de schoolmuren. Nu ging de jaarkalender on hold en werden extra-murosactiviteiten geschrapt. Leraren trekken er niet op uit met hun leerlingen, maar brengen de wereld binnen in de school. De rechtbank verhuizen we naar de klas met een gastspreker over het rechtssysteem. Onze Spaanse en Italiaanse partnerscholen uit het Erasmus+-project halen we digitaal naar Aalst.”

Corona overvalt scholen, maar brengt ook positieve dingen. Leraren waken er beter over dat alle leerlingen mee zijn.

An Agneessens
directeur

“De beginsituatie in kaart brengen was begin september cruciaal. Je merkte bij de eerstejaars dat zij een stukje voorbereiding op het secundair misten. Oudere leerlingen ontbraken essentiële leerstofonderdelen. Tot de herfstvakantie namen we de tijd om een mooi pakket voor individuele remediëring voor te bereiden en te kijken: ‘Waar staat iedereen?’ Extra lessen door onze leraren. Meer aandacht voor de examenklas in de eerste graad, een voorbereiding op hun eerste examenperiode. Of het project rond begrijpend lezen optimaliseren.”

“Ook praktisch maak je school op een andere manier. Dat vraagt structuur en strak afspraken opvolgen. Maar het werkt!”

Quarantainebuddy’s

“Als quarantaine nodig is, dan weten leerlingen dat wij voorbereid zijn en alles doen om zo weinig mogelijk leerstof te missen. Lessen lopen door, weliswaar online. Als leerlingen thuis de computer opstarten, zijn hun leraren digitaal nabij. Wanneer ze terugkeren, is er geen leerachterstand van 2 weken of worden ze niet ‘scheef’ bekeken. Ze zijn thuis uit voorzorg, net zoals zoveel leerlingen in onze school, of in Vlaanderen.”

“Onze school werkte voor corona al met een buddysysteem voor langdurig afwezige leerlingen. De buddy verzamelt kopies of neemt foto’s van het bord. Leraren volgden dit niet altijd even strikt op of namen het in hun enthousiasme zelf in handen. Nu werkt dit feilloos. Een voordeel van corona. Leerlingen en leraren slaan de handen in elkaar om klasgenoten in quarantaine maximaal te ondersteunen. Vandaag is het buddysysteem een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Portret Directeur An Agneessens
An Agneessens: “We plukken nu de vruchten van onze beleidsstructuur. Door jaren van onderuit te werken aan onderwijskwaliteit, samen met het team én de leerlingen, staan we klaar.”

“Bij de start van een quarantaine stuurt de graadscoördinator een bericht met instructies naar alle partijen. Dat ouders, leraren en leerlingen perfect weten wat ze moeten doen, brengt rust en vertrouwen. De buddy haalt iedere ochtend een laptop en de webcam in het secretariaat. Na iedere les neemt hij het materiaal mee naar het volgende lokaal. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor de organisatie deels bij de leerlingen. De leraar bepaalt zelf wat hij van de afwezige leerling verwacht: een volledig lesuur ‘live’ volgen, gedeeltelijk of niet. Leerlingbegeleiding volgt mee op wanneer nodig.”

“Op korte termijn installeren we vaste webcams in de lokalen. Dat maakt het hele buddysysteem opnieuw vlotter. Leraren stelden zelf voor om microfoontjes uit te testen. De ICT-collega’s en de aankoopverantwoordelijke organiseerden die test. Een goede microfoon garandeert niet alleen een beter geluid tijdens de live-sessies, maar beschermt ook de stembanden. Een hele dag met een mondmasker en face-shield lesgeven is immers niet evident. Op die manier werken we aan betere livelessen én welbevinden.”

‘Weir doeng voesj!’

“We plukken nu de vruchten van onze beleidsstructuur. Door jaren van onderuit te werken aan onderwijskwaliteit, samen met het team én de leerlingen, staan we klaar. Hierdoor schakelen we snel, als de coronastorm ons dwingt. Sterker nog: ook vandaag vinden we nog tijd én ruimte om te vernieuwen. Of om in te zetten op klasmanagement.”

“Corona overvalt scholen, maar brengt ook positieve dingen. Leraren waken er beter over dat alle leerlingen mee zijn. Differentiëren om zwakke leerlingen sterker te maken en sterke leerlingen sterk te houden. Normaal een traject van 3 jaar, nu de standaard. Of de leraar die stroef werkte met computer, maakt nu online lessen en post filmpjes alsof het niets is. En met de collega-directeurs bewaken we beter dan ooit elkaars welbevinden. Het is meer dan een lerend netwerk. Een smiley in de WhatsApp-groep doet soms wonderen.”

“De zorgen om de school open te houden en de grote betrokkenheid van alle collega’s maken dat we ervoor blijven gaan. ‘Foert’ hoor ik nergens. In Aalst zeggen we ‘Weir doeng voesj!’.

Bram Bartholomees

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


M

Meesseman Bart

26 januari 2021

Prachtig artikel van een directeur die er steeds is voor haar leerlingen. Bovendien heeft ze een heel sterk team achter zich staan. Terecht fier op deze school.

Reageren

Laat een reactie achter