Gepubliceerd op
Wat vind jij?

4 hete hangijzers over de klassenraad

Eind vorig schooljaar klonk het beleidsadvies: mild evalueren in coronatijd. Is dat ook nu na de kerstexamens een goed idee? Hoe denken directeurs en een CLB‑medewerker daar over? En met welke dilemma’s worstelen ze nog?

Organiseren we de klassenraad voor of na de vakantie?

“Door de verlengde herfstvakantie viel er een lesweek weg. De 2de en 3de graad verloren nog een contactweek door het deeltijds afstandsonderwijs. Daardoor zou er maar één contactweek overblijven vóór de examens. Niet alleen de leerstof zou daardoor in het gedrang komen, we wilden ook tijd geven aan de voorbereiding van de examens in de klas. Dat neemt immers veel stress weg. Ook een correct rapportcijfer voor het voorbije semester – dat gelukkig grotendeels uit 100% contactonderwijs bestond – vonden we belangrijk. Daarom lasten we een extra lesweek in.”

“We moesten dan wel ergens anders in de schoolkalender een aanpassing doen. Examens schrappen wilden we niet, om het ene vak niet belangrijker te doen uitschijnen dan het andere. Dus stelden we de klassenraad uit tot 4 en 5 januari. Nadeel: de leerlingen moeten tot na de kerstvakantie op hun examenresultaat wachten, maar voor heel wat vakken zijn er geen examens en krijgen ze hun volledige beoordeling op het rapport dagelijks werk vóór kerst. Op 6 januari komen daar de examenresultaten en commentaren van de klassenraad bij. Leerlingen met een heroriënterend advies hebben dan nog voldoende bedenktijd tot 15 januari om over te stappen naar een andere studierichting.”

Wietse Coolen, directeur GO! Technisch Atheneum Horteco, Vilvoorde

 

“We organiseren de klassenraad bewust vóór de kerstvakantie. In onze school investeren we erg in feedback: leraren vertellen bij rapporten in een tiental zinnen hoe een leerling aan zijn punten komt. We hopen op een mindswitch bij de leerlingen: de inhoud van de feedback is veel belangrijker dan het punt. Snel feedbacken heeft dan ook meer impact, als het examen nog fris in het hoofd van de leerlingen zit. Niet alleen bij leerlingen die bang zijn om te buizen. Ook leerlingen die het goed deden, weten dat graag snel. Voor leerlingen en leraren is het belangrijk om deze intensieve periode mooi af te ronden, zodat ze in de vakantie echt op adem kunnen komen.”

Marie Fierens, pedagogisch directeur, 2e & 3e graad, St. Donatus, Merchtem


Moeten we stimuleren om te heroriënteren of niet?

“Vorig schooljaar reikten we door corona beduidend minder B- en C-attesten uit. In december zullen we dus vermoedelijk meer (her)oriënterende adviezen moeten geven. Dat wordt geen makkelijke taak. Het afstandsleren was voor sommige leerlingen een zware dobber, maar anderzijds zetten we meer dan ooit in op remediëring en tweede kansen. Ook de digitale lessen in de tweede en derde graad lopen vlot. We baseren onze klassenraden dus op dezelfde soort input als vóór corona. Op de klassenraad kijken we zo breed mogelijk: de deliberatie eind vorig schooljaar, onze beginsituatie-analyse van de leerling, het herfstrapport, de remediëringstrajecten en de resultaten in december tellen allemaal mee. ”

“Je bewijst een leerling er geen dienst mee door nu nog niet te heroriënteren. Eenmaal je in een derde graad zit, kan je niet makkelijk meer naar een andere richting. Die boodschap geef je het best vroeg genoeg aan de leerling en zijn ouders. We bezorgen de heroriënterende adviezen ook aan het CLB. Hopelijk kunnen we de betrokken leerlingen na een begripvol gesprek overtuigen om onze adviezen op te volgen.”

Mark Vandeweyer, pedagogisch directeur Provil, Lommel

 

“Heroriënteren midden in een schooljaar is best een ingrijpende beslissing. In gewone schooljaren merken we al dat leerhouding en studiemethode een belangrijke oorzaak zijn van slechte resultaten. Van richting veranderen is dan niet altijd de beste optie. Leerlingen die aan deze moeilijkheden zouden moeten werken en tegelijk de leerstofachterstand in een nieuwe richting moeten inhalen, komen vaak opnieuw in de problemen in het tweede semester.”

“Dit is voor scholen en leerlingen geen normaal schooljaar. Wie met een achterstand kampt, kon die niet altijd op drie maanden wegwerken – soms door quarantaine. Kijk daarom waar leerlingen al gegroeid zijn en of ze genoeg tijd kregen om bij te benen. Betrek de leerling en zijn ouders vroeg genoeg bij het studiekeuzeproces, zodat de keuze gedragen is. Leerlingen over wie je twijfelt, kan je laten proeven van andere studiekeuzes door hen coronaproof een dag in een andere richting te laten meelopen. Na 15 januari kunnen leerlingen uitzonderlijk overstappen na een toelatingsklassenraad van de leraren van de nieuwe richting. Ik hoop dat scholen ook dit jaar de tijd vinden voor kwalitatieve onderwijsloopbaanbegeleiding en een correct afrondend advies formuleren op de klassenraad.”

Kris Van Den Bossche, Verantwoordelijke onderwijsloopbaanbegeleiding Vrij CLB Netwerk.

 

Portret Nathalie Heurckmans examenstress
 

Hoeveel gewicht geven we aan deze examenreeks?

“Na verontrustende reacties van ouders en leerlingen rond stress en mentaal welzijn, haalden we het aantal examens naar beneden. In de herfstvakantie hielden we een bevraging bij de leraren. Sommigen hadden via permanente evaluatie al een goed beeld van de leerlingen, anderen vonden dat de leerlingen toch eens een groot pak leerstof moesten verwerken. We kozen voor de gulden middenweg en lieten leraren zelf bepalen of ze een examen organiseren.”

“Verrassend genoeg schrapten hoofdvakken zoals wiskunde en Frans het examen, maar de leraren Nederlands, natuurwetenschappen en Latijn willen via een examen een beter zicht krijgen op de behaalde doelstellingen of de leerstof stevig verankeren via een examen. Toen we ons uitgedunde examenrooster met de ouders deelden, kregen we veel positieve reacties. Ze appreciëren dat we een balans zochten, want dit schooljaar vergt nog altijd meer zelfstandig werk en doorzetting van de leerlingen. In de B-stroom evalueren we altijd permanent en procesgericht. We merken dat die leerlingen beter kennis en vaardigheden opbouwen via gespreide evaluatie.”

Lut Boeynaems, directeur Freinetmiddenschool, Gent.


Hoe zwaar laten we de impact van corona doorwegen?

“Op de klassenraad in december wegen we het corona-effect. Botst de leerling op zijn limiet of kampt hij met leerachterstand van vorig schooljaar? Deed hij genoeg inspanningen, of moeten wij hem nog meer ondersteunen? Heroriënteren is niet onze eerste optie, dat deden we al in augustus na een uitgestelde proef of een vakantietaak. We zetten sterk in op preventie: we monitoren de leerlingen nu nog meer dan anders en we anticiperen op leerachterstanden en stress. Via ons modulaire systeem met ‘groeiweken’ in de eerste graad, bijvoorbeeld. Na elke module houden we een klassenraad, maar leraren vergaderen ook wekelijks 1 uurtje over de leerlingen. Leraren die klasgroepen delen, vormen een community en wisselen info uit.”

“Toen het afstandsonderwijs startte, kregen kwetsbare leerlingen een leraar als ‘buddy’. Elke leraar coachte een zestal leerlingen. Hij overliep de weekplanning voor alle vakken met de leerling en hielp een dagplanning opstellen. De buddy-leraar vroeg regelmatig of de leerling goed aan de slag ging of nog vragen had. Worstelde een leerling ergens mee, dan trokken sommige leraren zelfs op lockdownwandeling met die leerling. Geen prestatie zonder relatie! En die socio-emotionele preventie loont: in december moeten we geen al te grote knopen doorhakken.”

Goele Grosemans, directeur eerste graad, GO! De Prins, Diest
 

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 58.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...