Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

Ouders uit de klas, maar niet uit het hart

  • 22 april 2021
  • 5 minuten lezen

Corona houdt ouders buiten de schoolmuren. Toch laten scholen hen niet in de kou staan. Leraren en zorgteams nemen ouders mee in de studiekeuze van hun kinderen. Een raamtheater brengt sfeer bij gezinnen in quarantaine. En een oudercomité viert zijn jubileum met bomen en bekers.

Theater aan huis

Ria Vermeulen, directeur BuBaO Blijdorp, Buggenhout

“4 van onze leerlingen uit de basale leefgroep zijn risicopatiënt voor het virus en blijven thuis. Hun vertrouwde leraar geeft hun een paar keer per week onderwijs aan huis. Tijdens onze pedagogische studiedag bedachten we een muzische activiteit aan huis: een raamtheater met verf en scheerschuim. De ouders en de kinderen thuis genoten van een fijn en zorgeloos moment.”

“Is er een besmetting op school, dan bellen we de ouders op nog voor het CLB dat doet. In een klas waar 3 kinderen met sondevoeding zitten, moet je kort op de bal spelen. We verdelen de taken binnen het zorgteam, zodat elk risicocontact meteen op de hoogte is. Via de oudervereniging deelden we onze risico-analyse, met CO2-meters in de klassen. Onze ouders weten dat we alles doen voor de veiligheid van hun kinderen.”

“Ouders mogen hun kind al een jaar niet meer naar de klas brengen. Met filmpjes brengen we de klas dichterbij en op ons verwarmd winterterras kunnen ouders en leraren een essentieel oudercontact houden. Ouders die hun kind willen inschrijven, ontvang ik na de schooluren en geef ik een gidsbeurt langs de ramen van de lokalen. Ondanks al die flexibiliteit missen we de ouders en grootouders op school. Onze kinderen kijken trots toe als hun opa een fiets repareert op de speelplaats. Via de slabbetjes van de ‘stikmoekes’ zijn de ouders toch nog een beetje aanwezig in de klas.”


Portret Jonathan Demey

Eerste hulp bij studiekeuze

Jonathan Demey, samen met Ann Eerebout co-directeur van basisschool Sint-Salvator, Gent

“‘Is mijn kind wel klaar voor het secundair?’ vragen ouders nu vaak. Ze denken dat het door corona te veel leerstof gemist heeft. In de buitenlucht stellen we hen gerust. Onze speelplaats heeft verschillende in- en uitgangen, waar telkens een leraar zijn klas onthaalt. Zo hebben ouders een aanspreekpunt.”

“We geven dit schooljaar alle essentiële leerstof, vertellen we hen. En we nemen in de klas talenten, resultaten en werkhouding onder de loep. Op vraag van de leerlingen bezochten we de secundaire scholen virtueel. Een echte stadswandeling om de voorgevel en buurt van de scholen te ontdekken, staat nog op het programma. De leerlingen kunnen naschoolse workshops rond studiekeuze volgen en studiebegeleiding aanvragen. Het oudercontact over die grote overstap is voor ons ‘essentieel’: ouders voor wie dit telefonisch te complex is, ontvangen we met hun tolk op school, op afspraak en in de buitenlucht.”

“Ondertussen beantwoorden de zorgcoördinator en de brugfiguur van ‘s morgens tot ‘s avonds telefoontjes van ouders. Sommige denken dat hun kind door het CLB gevaccineerd wordt, andere zijn over hun toeren door fake news over corona of vaccins. Ouders met precaire jobs willen hun kind soms liever thuis houden tijdens hun vrije week, zodat het zeker niet in quarantaine moet in de weken dat ze werk hebben. Door in gesprek te gaan, blijven ook hun kinderen elke dag naar school komen.”


Portret Jeanine Veenendaal

Samen vergroenen

Jeannine Veenendaal, voorzitter van OKLA, de Oudervereniging van het Koninklijk Lyceum Antwerpen

“Dit jaar bestaat onze oudervereniging 50 jaar. Corona hield ons niet tegen om dat te ‘vieren’. Omdat we vergroening belangrijk vinden, start de oudervereniging een actie in samenwerking met Natuurpunt, waarbij we namens de school 50 bomen laten planten, en de ouders oproepen om zelf ook bij te leggen voor een ‘bos voor iedereen’. Dat sluit mooi aan bij de duurzame inspanningen van de school. Over 10 jaar kunnen de leerlingen in het bosje van hun school wandelen.”

“Tijdens de online meetings met ons kernteam dachten we na: waar staan we als oudervereniging voor? Onze slogan ‘Samen komen we verder’ laten we drukken op een koffiemok die we aan de 1700 ouders schenken. Die slogan belichaamt onze manier van werken: we zijn er niet om kritiek te leveren op de leraren maar om hen te ondersteunen. Zo speelden we tijdens de eerste lockdown onze feedback over het afstandsonderwijs door. Zoals in veel scholen werkten leraren met verschillende digitale platforms, wat verwarrend was voor de leerlingen. Door onze directe lijn met leraren en directie kon de school dat snel bijsturen. We hielpen de ouderbevragingen over het welbevinden van de leerlingen analyseren en stuurden de bevindingen door naar het schoolteam en de ouders.”

“Dit schooljaar ging onze werking voor het eerst online, maar onze opkomst en de band met school lijden daar niet onder. Na het kerstverlof deelde de ouderraad aan de schoolpoort prijzen uit aan wie zijn fluo-hesje draagt en sponsorden we een smoutebollenkraam. Met positieve acties en heldere communicatie blijven we ook tijdens corona een oudervriendelijke school.”


Portret Anja Geerdens

Moeilijke mails

Anja Geerdens, coördinator schoolprojecten, Brusselleer, Centrum voor basiseducatie

“Laaggeschoolde anderstalige ouders hebben ook tijdens corona nood aan info uitwisselen rond school. Veel dingen die je impliciet weet over de school, zijn voor nieuwkomers niet evident: ‘Waarom is er speeltijd na 2 lestijden?’ of ‘Welk lunchpakket geef je mee als je kind op uitstap gaat?’ vragen ze zich af. Tijdens de workshops van ons centrum voor basiseducatie gaan we daarop in. Ouders vinden ons via posters aan de schoolpoort. We brengen hen in kleine groepjes samen in wijkgemeenschapscentra. ”

“Vandaag zijn de mails van de school een hot topic op onze bijeenkomsten. Normaal krijgen deze ouders brieven met pictogrammen, digitaal valt die visuele ondersteuning vaak weg. We helpen hen die berichten begrijpen én we moedigen scholen en leraren aan om helder en eenvoudig te communiceren.”

“Onze ‘Welkom in de klas’-momenten voor ouders van instappertjes staken we in een coronaproof jasje. We filmen in de kleuterklas een spel dat ouders thuis kunnen overdoen met hun kind, en bespreken dat in onze oudergroep. En we stimuleren ouders om thuis vaker verhalen of liedjes in hun moedertaal te delen met hun kinderen, want we zijn ervan overtuigd dat de kinderen sneller Nederlands verwerven als ze ook in hun moedertaal groeien.”

Femke Van De Pontseele

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter