Vlaanderen
Klasse.be

Tips

Help je leerlingen door corona met een groeigesprek

 • 22 april 2021
 • 5 minuten lezen

Leerlingen hebben in coronatijden meer nodig dan ‘hoe gaat het?’ Dit stappenplan gidst je naar een goed gesprek rond welbevinden, motivatie én leerwinst. 3 kleine stappen voor jou, een grote sprong vooruit voor je leerlingen.

Wacht even. Berichten over leerachterstand slaan je om de oren. Moet je dan echt tijd maken voor 1-op-1-gesprekken die peilen hoe elke leerling deze moeilijke periode ervaart? Toch wel, vindt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste. Hij vraagt leraren en directeurs om er een prioriteit van te maken en stelde een leidraad op.

“Leerlingen hebben nood aan een zorgzame leraar die meekijkt, motiveert en actief investeert in hun welzijn. Idealiter komt zo’n gesprek niet bovenop je bomvolle lessenrooster. Met een structurele beslissing, 1 lesvrije woensdagvoormiddag bijvoorbeeld, kan een school tonen dat ze écht bezorgd is om haar leerlingen. Op alle vlakken. Want coronagroeigesprekken bevragen niet alleen welbevinden en motivatie, maar zoeken ook uit waar het leerproces bolt of hapert.”


Illustratie voorbereiding

STAP 1:
Voorbereiding

Zo pak je het aan

‘Hoe loopt het?’ Die vraag kunnen je leerlingen niet in een vingerknip beantwoorden. Geef ze daarom gerichte vragen mee en spreek samen af hoeveel voorbereidingstijd ze krijgen. En omdat autonomie een krachtige motivator is, beslist elke leerling zelf welke 2 van de 4 thema’s hij/zij wil doorpraten.

Vertel je leerlingen ook dat het gesprek geen evaluatie is. Dat ze vrijuit mogen praten en jij naar hun verhalen wil luisteren. Alleen dan kan je achteraf de juiste zorg, feedback en ondersteuning bieden.

Thema 1: Online lessen

 • Wat is het voordeel van online lessen? Wat vind je een nadeel?
 • Bij welke lessen kan je goed volgen en wanneer gaat het moeilijk?
 • Hoe kan de leraar of school je helpen?
 • Heb je een tip voor je klasgenoten om schoolwerk aan te pakken?

Thema 2: Dichter bij je intern kompas

 • Wat mis je het sterkst tijdens corona? Wat vind je lastig?
 • Wat vind je interessant of boeiend aan deze periode? Wat leerde je bij over jezelf?
 • Heb je doelen die je graag in de komende 6 maanden wil realiseren?
 • Hoe kan je leraar of school je daarbij helpen?

Thema 3: Verbondenheid

 • Welke relaties mis je het meest tijdens corona?
 • Welk voordeel ervaar je op sociaal vlak in vergelijking met de periode vóór corona?
 • Hoe probeer jij je vriendschappen en relaties te onderhouden?
 • Wat helpt jou om in contact te blijven met anderen. Welke raad heb jij voor je klasgenoten?

Thema 4: Motivatie

 • Wanneer zag je het niet meer zitten om de maatregelen te volgen en/of te studeren?
 • Waarom blijf je gemotiveerd om de maatregelen te volgen en/of te studeren?
 • Hoe kunnen klasgenoten, leraar of school jou ondersteunen in je motivatie?
 • Heb jij een tip voor je klasgenoten om gemotiveerd te blijven?

Tip: zo uiten alle leerlingen hun gevoelens

Niet elke leerling pent zijn gevoelens graag neer in klassieke vraag-antwoorden. Laat andere vormen toe: een tekening, liedjestekst, fragment uit een serie. Bokst een creatieve tiener liever een eigen meme (imgflip.com/memegenerator) of TikTokvideo in elkaar? Prima!


STAP 2:
Het gesprek

Zo pak je het aan

Stel je op als gelijkwaardige gesprekspartner, maar breng wel structuur.

 • Werk met een visuele houvast. Teken 5 of meer cirkels op een blad of in een PowerPointpresentatie bij online gesprekken. Vul ze met sleutelwoorden die je uit de voorbereiding van de leerling haalt.
 • Vat antwoorden van je leerling regelmatig samen tijdens het gesprek. Daarmee sla je een brug tussen thema’s, rond je een thema af of ga je ergens dieper op in. Zo geef je het signaal dat je actief luistert.
 • Noteer in 1 of meer cirkels een compliment. Vertel waarom je een inspanning of strategie waardeert en welke kwaliteit je apprecieert.
 • Zit je met een zorg? Dan kan die ook in een cirkel. In een breed, open gesprek raakt de leerling dit onderwerp wellicht zelf aan. Jij kan dan aanvullen.

Geef leerlingen inspraak tijdens het gesprek.

 • Laat je leerlingen het gesprek leiden, zeker in het begin. Het draait om hen: hoe voelen ze zich, met welke zorgen lopen ze, welke doelen zien ze?
 • Leerlingen kiezen zelf welk thema ze eerst willen bespreken. Onderwerp afgerond? Dan vraag je naar het volgende.
 • Maak ruimte voor nieuwe topics, die buiten de voorbereiding kleuren. Noteer ze in lege cirkels.

Tip: zo hou je een motiverend gesprek

 • Stel open vragen. En durf door te vragen: ‘Wat bedoel je precies? Kan je een voorbeeld geven? Hoe voelt dat?’
 • Slik advies en ideeën even in, hoe goedbedoeld ook. Zeg dus niet meteen: ‘Ga fietsen als de zon schijnt’ als een leerling vertelt dat ze zich opgesloten voelt in het appartement. Maar grijp opnieuw naar open vragen: ‘Wat doet dat met je? Wat kan je helpen, denk je?’
 • Parafraseer en vat samen. Geef wat leerlingen vertellen terug in je eigen woorden. Zo bied je niet alleen structuur, maar controleer je tegelijkertijd of je een boodschap goed begrijpt.
 • Gebruik de schaalvraag wanneer leerlingen gedachten of gevoelens moeilijk onder woorden krijgen. Of als je vaak ‘ik weet het niet’ hoort: ‘Prik op een schaal van 0 tot 10, hoe gemotiveerd je nog bent voor schoolwerk of hoe lastig het is om maandagochtend op te staan’.

Illustratie actiepunten

STAP 3:
Actiepunten

Zo pak je het aan

 • Vraag je leerlingen om na het gesprek een verslag te schrijven. Daarin noteren ze 2 zaken: iets wat goed loopt en ze willen behouden, iets wat beter kan en waaraan ze willen werken.
 • Laat je leerlingen ook noteren hoe jij of hun klasgenoten kunnen helpen. Actiepunten mogen ook draaien rond of thuiscontext. Tot slot vraag je je leerlingen wanneer ze nog een gesprek wensen.

Tip: zo maken je leerlingen hun intenties waar

 • Beperk ze tot 2 heldere, haalbare actiepunten. Een waslijst aan goed bedoelde, vage of weinig realistische doelen, blijft vaak dode letter.
 • Leerlingen moeten geen doelen voorstellen om jou of een andere leraar te plezieren. Een actiepunt moet persoonlijk waardevol zijn.
 • Mik met 1 actiepunt op behoud. Handhaven wat goed loopt is vaak een mooie uitdaging.
 • Formuleer de doelen positief, leg de focus niet op het vermijden van een ongewenste uitkomst zoals ‘geen buis voor Frans in de derde trimester’.
 • Laat leerlingen een actiepunt concretiseren: wat, waar, wanneer en met wie realiseren ze dat doel? Dan stijgt de kans dat ze intenties in daden omzetten.

Bart De Wilde

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter