Gepubliceerd op
Zo doen zij het

Zindelijk in 7 stappen

Volgens basisschool ‘De 7-sprong’ in Brecht zijn ouders verantwoordelijk voor de zindelijkheidstraining van hun kind. Toch klinkt er ook begrip. Daarom werkte de school een stappenplan uit waarmee ze ouders ondersteunt in het zindelijkheidsproces van hun kleuter.

Meisje op toilet

Bij de inschrijving

Informeer naar de zindelijkheid van het kind.

De kleuter is nog niet zindelijk bij het open klasuurtje?

Geef ouders 3 à 4 weken voor instapdatum een brochure met tips (PDF).

De kleuter komt de eerste dag naar school met een luier aan?

 • Laat de luier aan.
 • Tel het aantal ongelukjes.
 • Spreek de ouders aan: “Is jouw kind thuis zindelijk?”
 • Luiers uit voorzorg, om mogelijke ongelukjes op te vangen, laat je het best uit. Raad de ouders aan om hun kleuter gemakkelijke kledij aan te doen. Suggereer een broek of rok die snel uit kan.

Plast de kleuter na 4 weken nog vaak in de broek?

 • Bespreek de situatie samen met de ouders.
 • Vul een zindelijkheidsfiche in.
 • Verwijs naar de een brochure met tips (PDF).
 • Spreek af wat de school kan doen om zindelijkheid te trainen.
 • Afspraak: luier gaat uit.
 • Probeer deze nieuwe afspraken 4 weken uit en ga dan opnieuw samenzitten.

Nog steeds ongelukjes in de broek na 8 weken?

 • Maak een tweede afspraak met de ouders, klasjuf en kinderverzorgster.
 • Evalueer de aanpak. Wat lukt thuis? Wat lukt op school?
 • Overloop samen de een brochure met tips (PDF)
 • Stem de aanpak thuis en op school goed op elkaar af. Hoe gaan we verder? Wat is haalbaar?
 • Geef de ouders een verteltas mee rond zindelijkheid, met een boekje, spelletjes … Vraag van de ouders het engagement om echt aan de slag te gaan met de tas.
 • Probeer deze nieuwe afspraken 2 weken uit en ga dan opnieuw samenzitten.

Nog steeds nattigheid na 10 weken?

 • Maak een derde afspraak met de ouders, klasjuf en kinderverzorgster.
 • Evalueer de aanpak. Wat lukt thuis? Wat lukt op school? Hoe gaan we verder? Wat is haalbaar?
 • Start met een beloningssysteem. De beloning start thuis en loopt verder op school. Maak afspraken over de beloning: na hoeveel droge uren/dagen krijgt het kind een sticker? Hoe bouw je dat op? De beloning moet direct komen: laat de kleuter bijvoorbeeld meteen stickertjes kleven. De beloning moet belonend zijn: speel bijvoorbeeld samen een spel .
 • Probeer deze nieuwe afspraken 2 weken en ga dan weer samenzitten.

Nog steeds niet zindelijk na 12 weken?

 • Betrek de zorgjuf en het CLB. Bespreek de zindelijkheid en de algemene ontwikkeling van het kind.
 • Is de kleuter al 3,5 jaar oud? Raad de ouders dan aan om een arts te raadplegen.
 • Lukt het echt niet en is de ontwikkeling van het kind er nog niet, laat het dan los. Op het moment dat je merkt dat het kind wel zo ver in zijn ontwikkeling staat, start je een nieuw traject.
 • Breng de ouders op de hoogte van de afspraken van dit overleg.

Waar is mijn
Lerarenkaart?