Gepubliceerd op
Zo doen zij het

De kracht van co-teaching in het M‑decreet

Steeds meer leraren uit het buitengewoon onderwijs komen terecht in het gewone circuit, door het M‑decreet. Eén van hen is Martine Neys. Ze is co-teacher van juf Natasja. Hoe zij dat aanpakken?

Meer kansen dankzij M-decreet

Op de speelplaats van De Horizon in Beringen staan 2 juffen voor de rij van het vierde leerjaar. Via de waarborgregeling bij het M‑decreet kwam juf Martine vanuit het buitengewoon onderwijs terecht in de klas van juf Natasja.


Bij ons heeft geen enkele leerling het gevoel dat hij het moeilijker heeft

Juf Natasja - vierde leerjaar

Leren zonder gevoelens van falen of mislukken, niet evident voor deze kinderen. “Alle 17 hebben ze een andere afkomst. Thuis spreken ze nauwelijks Nederlands. Hierdoor hebben de taalzwakke leerlingen het extra moeilijk”, vertelt juf Natasja. “Voor 5 van hen overwogen we buitengewoon onderwijs. Maar met juf Martine erbij kunnen we hen meer kansen geven in onze school.”

Co-teaching zonder vaste patronen

“Jongens en meisjes, vandaag schrijven we een spijtbrief.” En een schrijfles, daar hoort in deze klas een rondje ‘brain gym’ bij. Juf Martine dirigeert de leerlingen via bewegingen op muziek. Zo zijn alle hoofden en lijfjes klaar voor de schrijfopdracht. Juf Natasja neemt naadloos over en legt de opdracht uit.

“We hebben elk onze eigen kwaliteiten”, vertelt juf Martine over de samenwerking met haar co-juf. “Juf Natasja wijst me de weg in leerplannen en handleidingen. Ze weet ook hoe ze de leerstof stap per stap kan aanbrengen.”

Omgekeerd ziet juf Natasja ook de sterktes van haar partner: “Martine gaat heel creatief om met de leerstof en de doelstellingen. Coöperatieve werkvormen zijn bij elk les mogelijk. Sinds kort doen we bijvoorbeeld zelfs groepsdictees! Maar ze heeft ook de reflex om alles zo veel mogelijk concreet te maken met spelvormen, filmpjes, stappenplannen … en laat de kinderen alles verwoorden.”

Juf begeleidt groepje leerlingen tijdens een taalles.

 

“Toch wilden we niet vervallen in een patroon waarbij ik me enkel richt op de kinderen met leermoeilijkheden. We gaan echt uit van de kracht van co-teaching”, gaat juf Martine verder. “We zijn met z’n tweeën verantwoordelijk om alle kinderen de leerdoelen van een les te laten halen. Soms lukt dat via verschillende instructiemethodes, een andere keer via verschillende leermiddelen per kind. Maar we komen steeds samen tot die aanpak op maat.”

Welbevinden als focus

De leerlingen lijken helemaal vertrouwd met de nieuwe lesstijl. In een halve minuut transformeren ze het lokaal in aparte klasjes, zonder veel tumult. Juf Natasja: “Ze houden van de afwisseling. Bij deze schrijfopdracht splitsen we op in 2 groepen. Zo komen alle kinderen genoeg aan het woord. Elke leerling krijgt dus meer aandacht en is ook meer betrokken.”

In deze klas regeert niet het resultaat, wel het welbevinden. “In het buitengewoon onderwijs is het erg belangrijk hoe elk kind zich voelt. In de klas én in de groep”, legt juf Martine uit. “Hier is dat niet anders. Iedere vrijdag bespreken we hoe iedereen de week ervaren heeft. We kijken wat ons blij maakte en bedenken hoe we de mindere momenten beter kunnen maken. Zo gaat iedereen met een positief gevoel het weekend in.”


Met 2 juffen krijg ik meer uitleg en begrijp ik alles beter

Gülseren - vierde leerjaar

Groeien in co-teaching

Ze doen het met een open blik en bergen motivatie, leerlingen met specifieke leernoden opvangen in hun ‘gewone’ klas. Uiteindelijk hopen de dames dat hun ervaringen andere leraren helpen. “Via de onderwijsnetten zullen adviezen doorstromen naar andere scholen. Misschien kiezen zij dan ook voor co-teaching? We beseffen dat onderwijs op maat van elk kind niet vanzelfsprekend is zonder een omkadering als deze.”

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 58.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...