Gepubliceerd op
Zo doen zij het

Directeurs komen elke maand samen. En leren van elkaar

De directeurs van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen komen maandelijks samen om lief en leed te delen. “Want als je je terugplooit op je eigen school, zit je eenzaam op een eiland”, zegt directeur Geert. “Maar bij ons heerst het clubgevoel.”

Dinsdag, 9 uur. In de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem komen de 8 directeurs van scholengemeenschap Vlaamse Ardennen op voor het maandelijkse directieplatform (DIP). Ze kussen elkaar hartelijk, er zijn koffiekoeken en een spel rond leiderschap breekt de geesten open.

Ervaringen delen en elkaar versterken

Op de tafel liggen kaartjes met leiderschapsvaardigheden. Kies er 4 uit waar je al goed in bent en 4 waar je nog in wil groeien, luidt de opdracht. De directeurs luisteren naar elkaar, luchten hun harten en strooien met complimenten. Een nieuwe directeur vertelt dat ze worstelt met haar team te overtuigen van haar ideeën. “Ik zal eens bij jou in de leer komen”, port ze de ervaren collega naast haar aan.”

Geert is enthousiast: “De eerste keer voelt zo’n spel onwennig. Bedreigend en confronterend ook. Maar op die manier samen in de spiegel kijken is zinvol. Collega Els beaamt: “Een open houding en actief meewerken zijn een must. Maar het vertrouwen in de groep groeit. Samen met het besef dat niet jij alléén met issues zit.”

Zo delen de directeurs ervaringen en versterken ze elkaar. “Iedereen kan iets, maar niemand kan alles”, vat coördinator Lieve samen. Geert: “Ondanks de drukke agenda, krijgt het DIP bij mij absolute voorrang. Je stapt even uit de ratrace van je school.” Collega Sabine: “Als nieuwe directeur heb je ontelbare vragen: over administratie, pedagogische materie én people management. Hier kan ik die zonder gêne kwijt.”


Iedereen kan iets, maar niemand kan alles

Lieve Janssens - coördinerend directeur

Coachen tijdens intervisiemomenten

Een paar keer per jaar organiseert coördinerend directeur Lieve ook intervisiemomenten: “Elke directie die wil meedoen, dient vooraf een case in. We coachen hem of haar met de hele groep.”

Geert: “Niet via pasklare oplossingen, wel met vragen en herformuleringen. Zo ontdek je zelf hoe je je kwaliteiten kan inzetten om een probleem aan te pakken.” Els merkt op dat nog niet iedereen in de groep zich comfortabel genoeg voelt om mee te doen. “Zoiets moet groeien, net zoals niet elke leraar in je school meteen staat te springen om een collega in zijn klas binnen te laten. Maar intervisie helpt écht.”

Coördinator Lieve investeert veel in het verbinden van ‘haar’ directeurs. En dat loont. “Om de twee jaar gaan we bij het begin van het schooljaar op seminarie met de hele groep. Om de neuzen in dezelfde richting te zetten, prioriteiten vast te leggen en het groepsgevoel te versterken. Er komen dan ook geen externe sprekers aan te pas, we vullen de tweedaagse helemaal zelf in.”


Als nieuwe directeur heb je ontelbare vragen. Hier kan ik die zonder gêne kwijt

Sabine Baeyens - directeur

Directeurs als voorbeeld voor leraren

Naast de DIP’s en de intervisies ontmoeten de directeurs elkaar weinig. Geert: “Maar we bellen wel geregeld met elkaar. Doordat je elkaar zo goed kent, weet je bij wie je waarvoor het best terechtkan.” Lieve vult aan: “Ze bellen ook vaak naar mij met hun vragen. Ik communiceer dan het antwoord ook naar de rest van de groep, zodat iedereen mee is. Behalve als het persoonlijke dingen zijn.”

Els onderstreept het belang van een profiel als dat van Lieve: “Wij hadden al vóór de scholengemeenschappen een ‘directiekring’. Maar pas in 2006 kregen we een halftijdse codi, en dat heeft onze samenwerking een pak kwaliteitsvoller gemaakt. Wij hebben zelf de tijd niet om die netwerkmomenten onderling te regelen en te stofferen.”

En die meerwaarde van onderling kennis te delen, laten de directeurs ook doordringen bij hun team op school. Els: “Mijn leraren weten dat ik hier kom om ervaringen uit te wisselen met collega-directeurs. Alleen op die manier kan ik ook hún geesten stimuleren om zelf voortdurend bij te leren van hun collega’s.”

Waar is mijn
Lerarenkaart?