Gepubliceerd op
Klastips

Pak leerproblemen aan met sticordi-maatregelen

In elke klas zitten leerlingen met beperkingen. moeilijke lezers of rekenaars, kinderen die hun aandacht er moeilijk kunnen bijhouden … Hoe pak je ze aan?

Sticordi

Sticordi-maatregelen kunnen helpen. Ze vormen een onderdeel van een algemeen zorgbeleid op school. Bekijk met het CLB en de ouders voor wie welke maatregelen zinvol zijn.

Stimuleer:

Leerlingen met leerproblemen verliezen snel de moed of gaan twijfelen aan zichzelf. Laat voelen dat ze fouten mogen maken, dat je er bent om te helpen. Moedig ze aan. Lig op de loer om hen te feliciteren. Laat ze hun resultaten bekijken vanuit hun eigen evolutie.

Compenseer:

Geef de leerling hulpmiddelen die het leren vereenvoudigen. Bv. meer tijd om een toets te maken, vragen voorlezen, oefeningen thuis laten voorbereiden. Laat de laptop, ondersteunende software, spellingcorrector, rekenmachine, stappenplannen, maaltafels toe.

Remedieer:

Zorg voor individuele hulp zodat je achterstand kan vermijden of zodat die niet te groot wordt. De zorgleraar of leerlingenbegeleider, maar vaak ook externe diensten, kunnen daarbij helpen.

Differentieer:

Breng variatie aan in de leerstof en je aanpak om beter in te spelen op wat elke leerling individueel nodig heeft.

Dispenseer:

Denk na over welke doelen en activiteiten een leerling geheel of gedeeltelijk mag laten vallen zonder daarom de eindtermen in gevaar te brengen: geen spellingopdracht aan het bord, een dictee dat maar gedeeltelijk meetelt … Zoek een alternatieve opdracht.

Lees meer over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Waar is mijn
Lerarenkaart?