Gepubliceerd op
Mening

De leraar van de toekomst is een vakidioot

Hoe ziet jouw job eruit in de toekomst? Volgens de Universiteit van Oxford is bijna de helft van de huidige jobs over 20 jaar gedoemd om te verdwijnen. “Maar niet de job van leraar”, zegt Saskia Vandeputte (Universiteit Antwerpen). Zij en andere onderwijswaarzeggers werpen een blik op de school van morgen.

“Leve de vakidioot/coach”

Ruth Wouters: “De lerarenopleidingen in 2030 leiden de leraar wellicht nog steeds op tot vakexpert. Jongeren kijken op naar een zekere vakidiotie: ‘Die kan het nogal uitleggen’. Maar daarnaast verwerft die leraar-in-opleiding meer competenties om informatie te verwerken en te vertalen naar de leerling. Leert hij een coach worden die mee nadenkt over de leer- en ontwikkelingsprocessen van zijn leerlingen. En leeft hij nog authentieker voor hoe hij ook in de wereld staat: als organisator van repair cafés of als vrijwilliger van een transitietuin.”
“De leraar zal meer moeten kunnen dan de leraar nu. Dat lukt nooit in drie jaar opleiding. Daarom zullen lerarenopleiding, scholen en pedagogische begeleidingsdiensten meer moeten samenwerken om beginnende leraren op school meer begeleiding en werkzekerheid te bieden.”

“Een oriënterende intakeproef zorgt ervoor dat leerlingen goed weten waarom ze voor een lerarenopleiding kiezen. Sowieso stopt de lerarenopleiding niet voor de leraar als hij afgestudeerd is. De leraar blijft zich professionaliseren. Scholen worden lerende gemeenschappen. Net zoals studenten in de lerarenopleiding naar elkaars lessen gaan en elkaar tips geven in microteaching, zetten de leraren in de toekomst hun klasdeuren voor elkaar open.”

“De leraar zit nog steeds aan het stuur”

Saskia Vandeputte: “De leraar anno 2030 wordt alleen maar belangrijker. Als begeleider van het leerproces spoort hij de leerlingen aan tot zelfsturing. Hij bakent het kader af waarbinnen zijn leerlingen moeten werken en geeft ruimte. Zo ervaren ze dat leren niet alleen maar leuk en plezant, maar ook pittig en lastig kan zijn. De leraar zal dus steeds meer moeten differentiëren. Tegelijkertijd zal hij zelf meer een lerende, onderzoekende houding moeten aannemen.” 

Cindy De Smet: “Leerlingen leren niet alles vanzelf. Zelfs al worden de materialen voor leerpaden of educatieve sites steeds beter, toch blijven de leerlingen oppervlakkig door die leermaterialen vliegen als de leraar het leerproces niet stuurt. Het blijft de taak van de leraar om variatie in zijn didactiek te blijven steken. En zich te blijven bijscholen om die krachtige technologie in zijn klas steeds beter te leren gebruiken.”

 

Deze 3 waarzeggers keken in de glazen bol van Klasse

Cindy De Smet, lector aan de lerarenopleiding van HoGent, doctoreert over digitaal leren in het secundair onderwijs aan UGent. 
Saskia Vandeputte, begeleider schoolteams bij veranderingsprocessen, begeleider van het vak Supervisie in de specifieke lerarenopleiding (Universiteit Antwerpen). 
Ruth Wouters, Lerarenopleider KHLeuven, coauteur van het boek ‘Leren uit de toekomst’.

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 51.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...