Gepubliceerd op
Mening

Huiswerk afschaffen?

“Huiswerk legt een enorme druk op de vrije tijd van gezinnen. En niet alle ouders kunnen hun kinderen helpen. Scholen stoppen dus beter helemaal met huiswerk”, zeggen kinderpsychiater Marina Danckaerts en docent Stefan Ramaekers.

Dit zijn hun 4 tips:

 1. Ontlast ouders van huiswerk

 2. Stefan Ramaekers: “Scholen verwachten dat ouders betrokken zijn en hun kind ondersteunen bij het huiswerk. Vaak vertrekken ze vanuit het klassieke gezin dat daar de tijd voor heeft. Maar net die tijd ontbreekt vaak wanneer ouders beiden voltijds werken, alleenstaand zijn of hun kinderen hobby’s beoefenen.”

  “Bovendien leert het ene kind trager dan het andere: waar de ene ouder 10 minuten met zijn kind bezig is, zwoegt de andere een uur met zijn kroost aan dezelfde taak. Kunnen we ouders dan niet beter ontlasten van huiswerk en tijd geven om gewoon als gezin samen te zijn?”

 3. Huiswerk vergroot de achterstand

 4. Stefan Ramaekers: “Wie het al moeilijk heeft op school dreigt bovendien nog verder achterop te geraken omdat zijn ouders hem, om verschillende redenen, niet kunnen helpen. De sterke leerlingen daarentegen zijn vaak net diegenen die ook thuis extra stimulansen krijgen. Daardoor krijgen zij nog meer voorsprong.”

  “De doelstellingen van huiswerk – leren plannen, zelfstandig werken, de leerstof inoefenen – kan je ook op andere manieren bereiken dan met huiswerk. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van leraren en ouders, daar moeten we als samenleving aan werken.”


  Kunnen we ouders niet de tijd geven om gewoon als gezin samen te zijn?

  Stefan Ramaekers - docent Laboratorium voor Educatie en Samenleving, KU Leuven
 5. Huiswerk veroorzaakt stress en frustratie

 6. Marina Danckaerts: “Huiswerk zorgt bij veel kinderen ook voor dagelijkse stress in de relatie met hun ouders en werkt psychische problemen in de hand”, zegt “Huiswerk leert hun dat ze ‘moeten’ presteren. Dat zorgt voor spanning tussen ouders – die hun kinderen willen vooruit helpen in het leerproces – en kinderen bij wie het leren, om welke reden ook, stroever verloopt.”

  “Eerder dan te helpen, leidt huiswerk zo tot wederzijdse frustratie en verwijten. Het bepaalt in veel gezinnen de negatieve sfeer van de avond en is vaak het topmoment van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen.”

 7. Hou huiswerk op school

 8. Marina Danckaerts: “Instuderen en oefenen zijn belangrijke opdrachten in een leerproces. Maar misschien kan een schooldag daar gewoon systematisch mee eindigen. Dan kunnen kinderen naar huis met eventueel enkel nog een creatief opdrachtje voor de volgende dag. Zo zouden we meteen ook heel andere maatschappelijke waarden communiceren aan onze jeugd.”

In 3 weken naar beter huiswerk?

Schrijf je in voor de gratis online tipreeks en krijg in je mailbox:

 • inspirerende voorbeelden
 • concrete huiswerkideeën
 • kant-en-klare tools