Gepubliceerd op
Specialist

Zoek je collega’s ook buiten de school

Professor Wouter Schelfhout (UA) roept leraren op om samen te zitten met collega’s buiten de school. “Want samenwerken met wie dezelfde leerstof geeft, levert sterk lesmateriaal en nieuwe inzichten op. Die je allemaal meteen kan toepassen in de klas.”

Vooral leraren in kleine secundaire scholen of met specifieke vakken, missen op school een directe collega om mee samen te werken. “De klassieke vakgroepen vangen dat niet op”, vertelt professor Schelfhout. “Daar zitten leraren met verschillende studierichtingen, graden en leerplannen. Dus bespreken ze welke handboeken ze aankopen, plannen ze excursies en tekenen ze leerlijnen uit. Maar scherpe vakdidactische discussies over hoe je bepaalde leerstof concreet in een klas aanpakt? Dat zijn leraren niet gewoon. Net omdat ze in de vakgroep geen collega vinden die dezelfde leerstof geeft.”

Lesmateriaal voor alle leraren

Leraren zonder directe vakcollega’s? Een onderschat probleem, volgens professor Schelfhout. Daarom richtte hij vakdidactische leergemeenschappen op en onderzocht wat ze opleveren. “Leraren van verschillende scholen, maar met hetzelfde leerplan, maken er samen materiaal en bespreken hoe ze in hun klas vernieuwingen aanpakken als M-decreet, differentiatie of evaluatie. Dat de leergemeenschappen vertrekken van wat die leraren echt nodig hebben in hun specifieke klas of rond een les die iedereen moet geven, maakt het samenwerken net zo leerrijk.”

Zonder procescoach blijven vakgroepen vaak steken in goede bedoelingen en bloeden ze dood

Wouter Schelfhout - Professor UA

Stel een procescoach aan

Schooloverschrijdende vakgroepen? Ze bestaan al langer. Maar ze blijven vaak steken in goede bedoelingen en bloeden dood. Alleen met een procescoach hebben ze toekomst, vertelt professor Schelfhout. “Die procescoach zorgt ervoor dat het initiatief geen praatbarak is waar alleen sterke leraren al eens een les delen. Een procescoach zet afspraken op papier, stuurt verslagen rond en zorgt ervoor dat leraren efficiënt naar een eindproduct toewerken. Zowel een vakleraar als een (externe) pedagogisch begeleider of lerarenopleider kan die werkgroep op gang trekken. Samenwerken met de pedagogisch begeleider is sowieso aangewezen. Ook als die geen procescoach is.”

Vakgroepen vrij roosteren

“Directeurs van de samenwerkende scholen moeten de kans krijgen om leraren op hetzelfde moment vrij te roosteren voor overleg”, vindt professor Schelfhout. “Bijvoorbeeld: alle leraren economie elke dinsdag vrij op het derde en vierde lesuur. Dat past in een brede visie op leren die verder gaat dan leraren naar nascholingen sturen. En het versterkt samenwerkingsverbanden tussen scholen.”

Leraren vinden het bijzonder fijn om te overleggen met directe collega’s op andere scholen

Wouter Schelfhout Professor UA

Sterk voor alle leraren

En de leraren zelf? Die vinden het volgens professor Schelfhout bijzonder fijn om te overleggen met directe collega’s op andere scholen. “Alle leraren maken er vooruitgang. Anders dan bij initiatieven als team teaching, waar sterke leraren elkaar wel vinden, tillen vakdidactische leergemeenschappen ook de leraren die wat minder bezig zijn op een hoger niveau. Omdat ze vanuit de groep positieve sociale druk voelen om mee te investeren.”

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 56.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...