Gepubliceerd op
Mening

Hebben leraren meer stress en werkdruk?

Filip Van DroogenbroeckErvaren leraren kampen niet met meer stress en werkdruk dan hun leeftijdsgenoten in andere jobs. Dat concludeert socioloog Filip Van Droogenbroeck (VUB) in zijn doctoraatsonderzoek ‘Too tired to teach?’. “Maar de ontevredenheid over de administratieve druk blijft groot en de loopbaan moet aantrekkelijker.”
 


 
Van Droogenbroeck vroeg 3200 (ex-)leraren ouder dan 45 hoe ze hun job aanvoelen en vergeleek hun antwoorden met 31 andere beroepen. “Leraren rapporteren niet vaker stress, angst of werkdruk en zijn niet sneller uitgeblust. Dat is opvallend, want die indruk leeft door krantenartikels die lesgeven een van de zwaarste beroepen noemen.”


Leraren staan graag voor de klas. Werken met leerlingen, daarvoor doen ze het al die jaren

Filip Van Droogenbroeck Socioloog (VUB)

“Meer nog: in vergelijking met andere beroepen scoren leraren goed op arbeidsvreugde, autonomie, taakvariatie en leerkansen. Ze zijn altruïstisch en intrinsiek gemotiveerd. Leraren staan graag voor de klas. Werken met leerlingen, daarvoor doen ze het al die jaren.”

Werkdruk: alles moet nog altijd op papier

Toch vraagt Van Droogenbroeck om de job aantrekkelijker te maken. “Administratieve werkdruk en de vlakke loopbaan knijpen leraren uit en drijven niet alleen starters, maar ook oudere leraren uit het beroep. De papierberg blijft groot. Soms vullen leraren maar iets in, hopen ze dat het in het juiste mapje terechtkomt, maar zien ze het nut niet voor hun leerlingen. Dat frustreert natuurlijk.”


Directeurs moeten de verwachtingen van inspectie en overheid correct vertalen naar hun leraren

Filip Van Droogenbroeck Socioloog (VUB)

“Daar moeten directeurs iets aan doen. Zij kunnen de administratieve druk wegnemen door de verwachtingen van inspectie en overheid correct te vertalen naar de dagelijkse praktijk van leraren. Uit angst voor een negatieve evaluatie zijn directeurs daarin soms te voorzichtig. Ze willen altijd alles op papier, ook als dat van de inspectie niet moet. Daarom moet de overheid heldere richtlijnen uitwerken en de directeurs in hun opleiding duidelijk briefen over wat niet en wat wel op papier moet. Daarnaast kunnen lerarenopleiders starters bewust maken dat een stukje administratie bij de job hoort.”

Flexibele opdrachten voor ervaren leraren

Niet alleen minder planlast, maar ook een flexibele loopbaan kan leraren langer gezond en gemotiveerd voor de klas houden, vertelt Van Droogenbroeck. “Het is goed dat het loopbaandebat gevoerd wordt. In andere jobs maken ervaren werknemers veel makkelijker promotie. Maar ook binnen onderwijs kan je de loopbaan aantrekkelijk maken.

“Dat kan door meer in te zetten op flexibele, gevarieerde functies. Ervaren leraren kunnen met hun relevante ervaring starters opleiden, preventie-advies geven of zich inwerken in een coördinerende rol. Doe dat niet bovenop hun lesopdrachten, maar hou ze halftijds voor de klas en zet hun talenten ook halftijds in op andere plekken binnen de school.”

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.