Vlaanderen
Klasse.be
huilend meisje

Verhaal

“Na Ambers zelfmoord bleven we verdoofd achter”

  • 1 juli 2015
  • 3 minuten lezen

Een rustige zaterdagavond in mei. Sigrid Coymans, leerlingenbegeleider en graadcoördinator van het KTA Campus Plinius in Tongeren, zit in de zetel wanneer collega Nele belt. ‘Heb je het al gehoord van Amber?’, vraagt ze met beverige stem. ‘Ze heeft zelfmoord gepleegd.’

Onverwacht

“Amber (13) stapte uit het leven 2 dagen voor ze op bosklassen zou vertrekken. Haar valies stond klaar. Ik stond perplex. Ik kende haar van de leerlingenraad: een zelfbewuste dame, enthousiast, open en recht voor de raap. Dat kon toch niet? Als leraar en leerlingenbegeleider weet je dat je ooit geconfronteerd wordt met de akelige dingen van het leven. Maar tussen het weten en het zelf meemaken is een groot verschil.”

Geen draaiboek

“Een draaiboek voor in het geval van zelfdoding hebben we niet op school. Maar ik heb vormingen gevolgd, lees de artikels in de vakliteratuur. Ik weet wel welke stappen je moet zetten. Wachten tot we de juiste informatie hebben van de politie. Contact opnemen met de ouders. Voorbereidingen maken voor maandag, als de leerlingen terug naar school komen. Ik weet hoe we de komende dagen moeten ‘overleven’. Maar ik wist niet dat de zelfdoding van een van je leerlingen je zo verdoofd en leeg kon achterlaten.”

School in shock

“Ik bel met de adjunct-directeur en mijn collega leerlingenbegeleiding. Ik denk mee. Wat moeten we doen? Ambers klas vertrekt maandag op bosklassen, kunnen we al naar de ouders gaan? Het is wachten tot laat op de avond voor de officiële bevestiging van haar overlijden komt. Tot dan hoop je nog: het is misschien gewoon niet waar.

We praten en wenen, wenen en praten

Sigrid Coymans
leerlingenbegeleider KTA Campus Plinius Tongeren

“Op maandag brengen we de leerlingen van haar klas samen. We geven ze iets warms te drinken. Eerst is er een ongelooflijke stilte. We praten en wenen, wenen en praten. Het CLB en de mensen van slachtofferhulp staan ons bij. Gelukkig maar. Zij zijn buitenstaanders en durven direct en concreet te zijn. De klas is uiteindelijk toch op driedaagse vertrokken. Het bleek een goede beslissing. De verwerking kon meteen beginnen. Maar de hele school was in shock. In die eerste fase zijn we de andere leerlingen van de school te veel vergeten.”

Signalen

“Zelfmoord denk je, hoe kan dat? Amber was 13 en zo positief. Niemand heeft gezien dat ze in een zware depressie zat. Ik lig er wakker van: wat heb ik niet gezien? Waarom? Wilde ze wel echt dood? Hoe kon ik zo falen? Wat als ik op het juiste moment het juiste had gezegd? En dan de twijfels: tonen we wel genoeg dat leerlingen met al hun verhalen welkom zijn?”

Niemand heeft de signalen opgemerkt

Sigrid Coymans
leerlingenbegeleider KTA Campus Plinius Tongeren

“Mijn collega’s stellen zich dezelfde vragen. Ik stel hen gerust: ‘Jij kon dit niet weten. Niemand heeft de signalen opgemerkt, zelfs Ambers ouders niet. De echte reden zullen we nooit weten. Wees er voor de andere leerlingen. Steun hen, luister en toon je emoties’.

Maar ik rekende mezelf aan wat ik anderen nooit zou aanrekenen: dat IK het niet gezien heb. Dat IK het niet heb kunnen voorkomen. Dat IK gefaald heb.”

Schouderklopjes

“Het is niet het samen huilen met de leerlingen dat me zo kwetsbaar maakte. Wat me zo in de war bracht, was dat ik niet wist hoe ik over Amber moest praten met de leerlingen. Dus zei ik niet veel, maar luisterde. Ik haastte me niet zoals altijd door de gangen, maar zette rustige en zachte stappen. Ik gaf schouderklopjes, deelde glimlachjes en knipoogjes uit. Een kneepje in de arm van een leerling van wie ik zag dat ze het moeilijk had. Ik keek naar mijn leerlingen. Ik bleef kijken. En nu, maanden na het overlijden van Amber, kunnen we weer gewoon over haar praten: ‘Dat zou Amber grappig gevonden hebben …’ ‘Als Amber hier nu was dan …’”

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter