Gepubliceerd op
Zo doen zij het

“Iedereen wint met een inclusieproject”

Chris Schippers van buso-school Stedelijk Onderwijs – De Leerexpert Dullingen zet al jaren haar schouders onder talloze inclusieprojecten met gewone scholen. Haar missie? Laten zien wat jongeren met een beperking wél kunnen en contact tussen buitengewone en gewone leerlingen doodnormaal maken.

“13 jaar geleden vroegen onze leerlingen zelf om meer met andere – gewone – kinderen om te gaan. Want kinderen met een beperking groeien op in een heel beschermde wereld. Van 2,5 tot 23 jaar zitten ze in een buitengewone school. Ook in de jeugdbeweging of op kamp zien ze vooral kinderen met een beperking.”

Samen op bosklassen

“Daarom zetten we heel wat inclusieprojecten op met andere scholen, zodat kinderen met verschillende achtergronden in elkaars leefwereld kunnen doordringen. Zo hebben we een inclusieproject met diverse leerlingen: onze leerlingen secundair met een beperking, OKAN-leerlingen met een taalachterstand, leerlingen uit een gewone basisschool en uit een gewone secundaire school.”

Elke maand organiseren we met die 4 scholen een activiteit: sport, schilderen, solderen, een animatiefilm maken … Dat mondt op het einde van het schooljaar uit in een toonmoment voor ouders, leraren en medeleerlingen. En we gaan zelfs samen op bos- of zeeklassen.”

Win-win

“Iedereen moet de meerwaarde van een inclusieproject zien. Anders blijft het niet duren. De leerlingen van de bso-richting Verzorging doen ervaring op door onze begeleiders te helpen tijdens activiteiten, zwemmen of bosklassen. De OKAN-leerlingen oefenen hun Nederlands. De leerlingen van de basisschool leren omgaan met kinderen met een beperking en steken opdrachten in elkaar voor onze leerlingen. En onze leerlingen leren hulp vragen aan mensen die niet hun ouders of begeleiders zijn. Onze sterkste leerlingen ondersteunen ook leraren door bijvoorbeeld de tafel te dekken of een quiz in elkaar te steken voor de lagere school.”

“Bovendien krijgen de leerlingen opdrachten om activiteiten te organiseren voor elkaar. Ze leren rekening te houden met elkaars noden en mogelijkheden. In het begin zijn de leerlingen een beetje onwennig en weten ze niet goed hoe te reageren op leerlingen met een beperking. Maar na een tijd is het een hechte groep. Ze koken samen, duwen de rolstoel en denken spontaan mee of tijdens een uitstap alles toegankelijk is voor rolstoelen. Heel ontroerend.”

Leraren en leerlingen dansen op een podium tijdens schoolfeest

Samen dansen

“In een ander project maken we een dansvoorstelling samen met de leerlingen dans van de AP hogeschool. Daarbij kunnen onze leerlingen proeven van wat ze wél kunnen en hebben ze contact met leeftijdsgenoten zonder beperking. En de dansleerlingen leren op hun beurt dat niet alleen je lichaam en techniek belangrijk zijn, maar dat je ook emoties moet kunnen overbrengen op een podium. En niet iedereen wordt een topdanser, dus kunnen zij ook andere beroepsmogelijkheden verkennen als ze bijvoorbeeld later willen werken met mensen met een beperking.”

Doordnormaal

“Waar het in de maatschappij vaak niet lukt om met heel diverse groepen samen te leven, gebeurt dat in onze inclusieprojecten wél. Mijn ideaalbeeld: een buitengewone en een gewone school naast elkaar zodat gemeenschappelijke activiteiten normaal worden. En zo kunnen jongeren van het buitengewoon onderwijs bepaalde lessen, die ze aankunnen, mee volgen in het regulier onderwijs.”

Tips voor een geslaagd inclusieproject

Wil je een inclusieproject opstarten om het contact tussen gewone en buitengewone leerlingen te bevorderen? Met 13 jaar ervaring is Leraar van het Jaar Chris Schippers goed geplaatst om tips te geven.

  • Begin klein. Start met een kennismakingsdag met sportactiviteiten of muzische vorming. Zo kunnen ze elkaar leren kennen, aftasten wat haalbaar is en waar ze zin in hebben. Samen op meerdaagse uitstap gaan of stages organiseren, daar moet je relatie voor groeien.
  • Zoek een ingang. Werk samen met een school waar je al een leraar kent. 1 enthousiaste leraar is genoeg om een project voor te stellen en een team mee te krijgen.
  • Zorg voor enthousiasme. Een trekker en enthousiaste leraren zijn essentieel. Want zulke projecten vragen extra inspanningen van collega’s. Ook een directie die het project voor 100% steunt is van vitaal belang.
  • Zoek geld. Bij bedrijven, gemeentes, Stichting Koningin Paola, Dynamo3. Of ga met je lerarenteam ergens helpen op een feest. Dat vraagt tijd en energie, maar levert wel op.
  • Stuur heel snel bij. Evalueer na elke bijeenkomst. Of stuur zelfs meteen bij als er iets niet goed verloopt tijdens een activiteit. Het moet leuk zijn en iets opleveren voor alle partijen.

In 2016 werd Chris Schippers Leraar van het Jaar.

Waar is mijn
Lerarenkaart?