Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Niet mee naar het medisch onderzoek

  • 1 oktober 2016
  • 1 minuut lezen

De kinderen van het vijfde leerjaar gaan volgende week naar het CLB voor het medisch onderzoek. Eén ouder weigert zijn dochter mee te laten gaan. Mag dat?

Agna – leraar vijfde leerjaar

De medische onderzoeken door het CLB zijn een vervolg op de raadplegingen van Kind en Gezin en zijn voor leerlingen verplicht. Elke leerling in Vlaanderen krijgt een medisch onderzoek in de 1ste en de 2de kleuterklas, het 1ste, 3de en 5de leerjaar, het 1ste en 3de secundair. Als leerlingen of ouders bezwaren hebben tegen de uitvoering van het medisch onderzoek door de CLB-arts, mogen ze vragen het medisch onderzoek door een andere arts van hetzelfde centrum of door een arts in een ander centrum te laten uitvoeren. Ze mogen ook naar de huisarts gaan. Die moet dan wel dezelfde onderzoeken doen en de resultaten moet de huisarts doorgeven aan de CLB-arts via een standaard medisch verslag.

Het CLB treedt ook op bij besmettelijke ziekten op school (bijvoorbeeld griepepidemie, hersenvliesontsteking) en neemt maatregelen die voorkomen dat besmettelijke ziekten zich verder verspreiden. Leerling, ouders en school kunnen niet weigeren om daaraan mee te werken. CLB’s bieden ook vaccinaties aan. Leerlingen en ouders kiezen zelf of ze op dat aanbod ingaan.

Meer info over het medisch onderzoek lees je op Onderwijs.vlaanderen.be

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter