Gepubliceerd op
Mag dat?

Toezicht op de speelplaats voor godsdienstleraren

Ik werk als leraar katholieke godsdienst voor 18 lestijden in 4 verschillende scholen. Sinds dit schooljaar moet ik voor het eerst in 1 school toezicht houden op de speelplaats. Mag de directeur me dat verplichten? De meeste van mijn pauzes – middag en speeltijden – moet ik nu al gebruiken om van de ene school naar de andere te gaan.

Johan - leraar godsdienst basisonderwijs

Dat mag hij doen. In het basisonderwijs is er een onderscheid tussen de hoofdopdracht en de schoolopdracht van het onderwijzend personeel.

  • Je hoofdopdracht is je lesopdracht. Die bedraagt voor een voltijds werkende leermeester godsdienst 24 tot 28 lestijden. Dat wil zeggen dat voor hen een plage – lestijden bovenop het minimum – geldt. Dat geldt niet voor deeltijds werkende leermeesters godsdienst en niet-confessionele zedenleer. Je directeur mag je dus geen plage-uren opleggen.
  • Je schoolopdracht bestaat uit je lesopdracht en bijkomende taken, zoals toezicht houden op de speelplaats. De wekelijkse schoolopdracht voor een voltijds werkende leraar bedraagt ten hoogste 26 klokuren. Als je deeltijds werkt, is dat ten hoogste het evenredige deel van die 26 klokuren. Je moet dus een evenredig deel van de bijkomende taken doen. Dat is de algemene regel.

De criteria om de hoofd- en schoolopdracht in te vullen, worden echter vastgelegd na onderhandeling in het bevoegde lokale comité. De school zou dus wel zelf kunnen beslissen dat leraren die deeltijds in meerdere scholen staan, geen bijkomende opdrachten moeten doen. Ze is trouwens wettelijk verplicht om instellingsgebonden opdrachten ‘billijk’ te verdelen, zeker als personeelsleden in verschillende scholen werken. Daarover spreek je dus het best je directeur aan.
 


Meer info over de opdracht van leraren lees je op Onderwijs.vlaanderen.be.

Heb je een vraag over je loopbaan, je klas of je rechten en plichten als leraar? Stuur die naar redactie@klasse.be met als onderwerp ‘mag dat?’.

Abonneer je nú op Klasse Magazine*

  • 4 dikke magazines voor maar € 10
  • In september (en bij elk ander nummer) een exclusief Klasse-cadeautje
  • En ontdek in ons dossier hoe je zelfsturing bij leerlingen kan stimuleren
*Betaal vóór 30 augustus en start je schooljaar sterk!