Gepubliceerd op
Zo doen zij het

“Als ik zou durven, schafte ik punten helemaal af”

Directeur Christel Moors van het Atheneum in Bree maakt stilaan komaf met de ‘heilige huisjes’ in onderwijs. Examens dumpte ze al gedeeltelijk, en ook het puntensysteem staat onder druk. “Anders evalueren zorgt voor jongeren met een gemotiveerde leerhouding in plaats van met een negatief zelfbeeld.”

Christel Moors

“De verantwoordelijkheid bij de leerlingen. Dat is het uitgangspunt van het opvoedingsproject in het Atheneum. Zo bestaat het schoolreglement louter uit 15 heldere afspraken die de leerlingen zelf mee bedachten. Dat idee trekt de school ook door in haar evaluatiebeleid.
 

Weg nieuwsgierigheid

“Bij het screenen van ons evaluatiebeleid vertrokken we van de vraag: hoe kunnen we de leerbereidheid van onze leerlingen verhogen? Want hoe gek is het niet dat van de natuurlijk aanwezige nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie bij een kleuter in het secundair amper nog iets overblijft?

Om daar iets aan te veranderen, moest ook onze manier van lesgeven veranderen. Want de ‘traditionele’ manier zorgde voor externe druk en passieve leerlingen, vaak met een negatief zelfbeeld, zeker als ze al wat tegenslagen kenden. Autonome motivatie was er niet: als ik vroeg ‘waarom kies je Latijn of wetenschappen’, dan was het antwoord vaak ‘omdat ons ma dat wil’, en niet ‘omdat ik dat graag doe’ of ‘omdat ik het zinvol vind’.”


Na een jaar moest mijn team toegeven: examens afschaffen was de beste beslissing ooit.

Christel Moors - directeur Atheneum Bree

Procespunt en productpunt

“Daarom gingen we in de eerste graad focussen op hoe leerlingen zelf hun leerproces in handen kunnen nemen: wat kan ik al goed en wat zijn nog werkpunten? Daar beginnen we al mee in september, zodat tegen de herfstvakantie ouders al een eerste beeld krijgen en er nog voldoende tijd is om bij te sturen. Op een toets krijgt een leerling een procespunt en een productpunt. Vandaag laten we de beide punten nog meetellen in het dagelijks werk, maar op termijn willen we dat procespunt enkel nog gebruiken om te zien hoe ver de leerling staat en wat hij nodig heeft.

Als ik durfde, zou ik de punten zelfs helemaal afschaffen, maar ouders zijn zo ver nog niet. We schrapten wel al de punten voor M.O., L.O., P.O. en Techniek en vervingen die door leerbevorderende feedback. Want wat zegt een punt eigenlijk? Als mijn zoon een 5 heeft voor Nederlands, dan vind ik dat, als ik naar zijn inspanningen kijk, een heel goed punt. Terwijl een 7 bij iemand die er niets voor gedaan, niet zo’n sterke score is. Het argument dat punten objectief zijn, gaat dus niet op.”

 

Grote brokken verwerken

“De examens afschaffen, was een ander paar mouwen. Zowel bij leraren als ouders hoorde je dezelfde tegenargumenten: leerlingen zouden niet meer leren om onder druk grote hoeveelheden leerstof te verwerken, waardoor ze niet goed voorbereid zouden zijn op het hoger onderwijs. Alsof er geen belangrijker competenties zijn die je nodig hebt in het hoger onderwijs …

Ondanks de weerstand heb ik toch de knoop doorgehakt, althans wat de eerste graad betreft. In de tweede graad schaften we de taalexamens af. Want uiteindelijk zijn examens een momentopname: heb je een slechte dag, heb je pech. Het jaar daarop zeiden ze me: dit was de beste beslissing ooit. Er kwamen immers 6 weken meer leertijd vrij, en dus meer tijd en ruimte voor de leerlingen om hun zelfbeeld te ontwikkelen, hiaten te ontdekken en een gemotiveerde studiekeuze te maken. Een hoger welbevinden en meer zelfstandigheid kregen ze er gratis bij.”

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 56.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...