Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

Zo praat je met ouders over de coronaregels

  • 7 december 2021
  • 5 minuten lezen

‘Wat met het welzijn van mijn kind?!’ Voel je weerstand van ouders tegen de nieuwe coronaregels op school? En vind je het moeilijk om in dialoog te gaan? Maurits Wysmans, specialist oudercommunicatie, geeft 6 tips voor directeurs en leraren.

1.  Accepteer de weerstand 

“Probeer eerst een goed zicht te krijgen op de weerstand van de ouder: waarom ziet hij een mondmasker voor zijn kind niet zitten? Wat houdt hem bezig? Ouders staan meer open voor de beslissing als ze eerst hun eigen verhaal kunnen vertellen. Laat hen dus eerst aan de beurt. Zie een boze ouder ook als een betrokken ouder. Accepteer de weerstand en spreek dat ook uit: ‘Ik merk dat je er anders over denkt.’” 

“Vaak kan je gezamenlijke grond creëren door uit te leggen wat je school doet om het voor alle leerlingen toch zo aangenaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld meer buitenlessen, bewegingstussendoortjes, momentjes zonder mondmasker … Daarnaast kan je perspectief creëren: ‘Elk momenten dat we het niet moeten dragen, gaan we dat ook niet opleggen, wees daar maar gerust over.’”  

Zie een boze ouder ook als een betrokken ouder

Maurits Wysmans
specialist oudercommunicatie

2. Luister actief en stel open vragen

“Verbindende communicatie betekent dat je niet roept of schreeuwt, niet dat je de mening van de andere overneemt. Een ouder die zich verzet tegen een mondmasker voor zijn kind is als een keteltje dat overkookt. Neem het deksel eraf en zet het vuur op nul. Stelt een ouder zich hard op, dan voel je als directeur of leraar misschien de neiging om hetzelfde te doen. Toch blijf je beter in de dialoog. Door open vragen te stellen en durven door te vragen: ‘Hoe bedoel je precies? Vertel eens, hoe denk jij hierover? Wat zie je dan wel zitten? Hoe zie je dat concreet?’”

“Vermijd dat je in een eindeloze discussie belandt. Vooraf een begin- en einduur voor het gesprek meegeven, kan helpen. Zo geef je impliciet ook aan dat jij als directeur of leraar het gesprek leidt.”

3. Erken hoe lastig je het zelf vindt

“Kritische ouders geven een waaier aan argumenten. Ze hebben het recht om er anders over te denken. Tegenargumenten geven of de virologische context uiteenzetten om ze te overtuigen, heeft weinig zin. Ga niet dreigen. Ouders zetten nog meer hun stekels op.” 

“Reageer liever complementair, focus op de maatregel zelf en spreek in de wij-vorm: ‘Het is voor jou niet makkelijk, voor ons ook niet, wij zijn allemaal aan het zoeken.’ Vraag ook: ’Wat zou helpen?’ Erken hoe lastig je deze situatie zelf vindt: ‘Niemand is fan van mondmaskers. Maar we hebben geen keuze. De overheid legt dit op en we gaan dat ook uitvoeren.”

Overdrijf niet met empathie. In debatten spreken mensen vaak hun begrip uit voor de ander. ‘Ik begrijp je, maar …’ is echter de krachtigste ontkenning. Dan zeg je eigenlijk dat de andere ongelijk heeft. Zeg liever: ‘Ik kan me levendig voorstellen dat je het moeilijk hebt met deze maatregel’ of ‘Ik kan me inbeelden dat je met veel vragen zit, ik zit zelf ook met veel vragen.’”

4. Spreek de gedeelde zorg voor het kind uit 

“Alle ouders hebben het beste voor met hun kind. Ze willen de school geen stokken in de wielen steken, maar reageren uit zorg voor hun kind. Spreek uit dat je die zorg deelt. Het zou ook kunnen dat sommige ouders terecht medische bezwaren hebben. Onderzoek dat even met de zorgleraar. Die kan trouwens bij het gesprek aanwezig zijn, je hoeft dit als directeur niet alleen te doen.”

“Praat met ouders over het feit dat kinderen trouw zijn aan hun klasgenoten, aan hun juf of meester én aan hun ouders. Dat een kind zich slecht kan voelen omdat het het gevoel krijgt dat het een kant moet kiezen. En dat je dat samen wil proberen te vermijden: ‘We zouden het liefst hebben dat jouw zoon/dochter op een zo normaal mogelijke manier samen met de groep de lessen kan volgen.’”

Doe een concreet voorstel: ‘Zullen we het een paar dagen een kans geven?’

Maurits Wysmans
specialist oudercommunicatie

5. Werk oplossingsgericht

“Doe een concreet voorstel: ‘Zullen we het een paar dagen een kans geven? Mocht het toch niet lukken, laat me dat dan zeker weten.’ Vraag de ouders eventueel om een verslagje te mailen na een paar dagen. Van jouw kant kan je even langsgaan in de klas en vragen aan de leerling hoe het lukt. Laat voelen dat je inzit met hun kind. ‘Ik volg het persoonlijk mee op. Mocht er iets niet oké zijn, dan hoor je het meteen van mij.’” 

“Of misschien kan je al meteen samen specifieke afspraken maken voor hun kind: het mag een luchtje gaan scheppen als het echt even niet meer lukt. Dat soort kleine toenaderingen maakt een groot verschil.”

“Zijn er toch nog ouders die hun kind thuis willen houden? Benoem opnieuw: ‘Ik merk dat het water tussen ons diep is, maar is er nog iets wat je zou kunnen helpen?’ Zeggen ze dat dit onmogelijk is, dan kan je uitspreken dat je het kind zal missen in de klas, dat de klasgenootjes hem zullen missen. Zeg ook: ‘Ik kan je niet dwingen. Ik ga dat ook niet proberen. Als dat jouw beslissing is, zal ik die respecteren. Ik vind het wel jammer dat je zoon/dochter niet enkel de lessen maar ook de andere momentjes zal missen.’ Gun de ouders nog even bedenktijd: ‘Ik wil een voorstel doen. We gaan beiden nog even nadenken en je laat me morgen je beslissing weten?’”

“Blijft de ouder bij zijn beslissing? Zorg dan dat het kind het contact met de leraar en de klas niet verliest.”

6. Focus op de positieve feedback

“Ongetwijfeld krijg je in deze moeilijke periode ook fijne mailtjes, berichtjes en lieve woorden van ouders. Deel die met je team en focus ook daarop.”  


Maurits Wysmans, Opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen (UCLL) tot november 2020, schreef samen met Rik Prenen het boek  ‘Praten met ouders’ over communicatie met ouders. Hij gaf diverse opleidingen en trainingen voor leraren en directies.

logo no cap

Wil jij sterk in je schoenen staan wanneer radicalisering of polarisering de kop opsteekt in je school? Schrijf je dan nu in voor de gratis online leermodules van No Cap. In 3 lessenreeksen krijg je inzicht en inspiratie over de dynamiek van polarisering, de ontwikkeling van een gelaagde identiteit en het omgaan met fake news en online manipulatie.

No Cap is een project van het Departement Onderwijs en Vorming, Mediawijs, Cirra, KULeuven en Klasse. No Cap wil leraren en leerlingen weerbaar maken tegen choquerende, polariserende en radicale communicatie.


EU-funded

Dit project kwam tot stand met de steun van het Internal Security Fund-Police van de Europese Commissie. De steun van het Internal Security Fund-Police van de Europese Commissie staat los van de goedkeuring van de inhoud van dit artikel, die het standpunt van de auteurs weergeeft. De Europese commissie wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van informatie uit dit artikel.

Femke Van De Pontseele en Nele Beerens

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter