Vlaanderen
Klasse.be

Mening

“Evalueer je leerlingen ook op empathie en creativiteit”

  • 22 september 2016
  • 4 minuten lezen
foto Kris Colpaert

“Leer je leerlingen omgaan met veranderingen. En een op groei gerichte mindset ontwikkelen”, zegt hr-consultant Kris Colpaert. “En evalueer hen ook op die softskills, in plaats van enkel hun feitenkennis te checken.”


“Welke secundaire school zou je aanraden? En waarom?” Dat vroeg ik vorig jaar aan verschillende ouders. Ik stond versteld van hun antwoorden. Centraal stond daarin: scholen waar hun kinderen hoge cijfers moesten halen. “Want dan heb je meer kans op slagen aan de universiteit”, voegden ze er in één adem aan toe.

Zelden hoorde ik een ouder zeggen: “Ik prijs die school aan omdat ze je kind vaardigheden helpt ontwikkelen die cruciaal zijn in de wereld van de toekomst. Een wereld die er door ingrijpende sociale, ecologische, economische en politieke veranderingen van de laatste jaren er helemaal anders zal uitzien dan die van de vorige eeuw.

Je kan het die ouders niet echt kwalijk nemen. Kennisoverdracht is nog steeds te veel de standaard. Kinderen proppen feiten en data in hun hoofd, en memoriseren en reproduceren gespecialiseerde, abstracte kennis. Gelukkig evolueert ons onderwijs in de goede richting. De ene school staat daarin al verder dan de andere.

Kennisoverdracht is nog steeds te veel de standaard

Kris Colpaert
hr-consultant

Fantastische cv’s

Maar als hr-consultant en met mijn jaren ervaring als hr-manager zie ik nog altijd een discrepantie tussen wat pas afgestudeerden hebben geleerd op school en waar het echt over gaat in bedrijven. Uiteraard is de kennis binnen een vakdomein – de zogenaamde hardskills – belangrijk en zelfs cruciaal. De vraag is echter hoe de student die kennis verworven heeft en welke andere vaardigheden scholen en universiteiten hem hebben bijgebracht.

Ik krijg vaak de meest fantastische cv’s en zie dan de briljantste studenten (met een opsomming van alle behaalde graden). Mooi en respect daarvoor! Wanneer ik dan doorvraag over empathie, innovatie, creativiteit, veerkracht, flexibiliteit … dan wordt het vaak stil. En daar gaat het nu net over.

Softskills

De wereld verandert voortdurend, nieuwe technologieën komen sneller en sneller op de markt, de robotica doet zijn intrede. Er zijn geen zekerheden meer en al helemaal geen lifetime employment (zoals 40 jaar geleden nog bestond). Medewerkers in een bedrijf hebben softskills nodig om mee aan de toekomst te bouwen.

Leren omgaan met veranderingen en onzekerheden is er één van. Een op groei gerichte mindset ontwikkelen is een andere. Daarbij kijk je met een heel nieuwsgierige blik naar de dingen rondom jou. En zie je resultaten niet enkel als een gevolg van een aangeboren intelligentie en bepaalde aangeboren talenten.

Op groei gerichte mindset

Door die op groei gerichte mindset ontwikkel je je talenten verder door te willen leren en feedback en kritiek met open armen te ontvangen. Fouten maken mag en móet zelfs, om het daarna anders en beter te doen. Creativiteit en zaken anders durven aanpakken zijn cruciaal. Je neemt zelf je verantwoordelijkheden op en neemt initiatieven in plaats van te wachten tot men jou een taak oplegt. Je krijgt veel betere resultaten door samen te werken en op projecten te werken dan in je eigen hokje te blijven zitten en te reproduceren wat je altijd geleerd hebt.

De plaats die de technologie in de toekomst inneemt moeten we balanceren met een menselijke aanpak, waarbij empathie en luistervaardigheid heel belangrijk zijn. Het gaat over kwetsbaarheid, waarbij vertrouwen in anderen een absolute noodzaak is, waarbij een manager zijn team moet leren loslaten en doen groeien, waarbij de communicatie op een heel open en directe manier moet gebeuren.

Fouten maken mag en móet zelfs

Kris Colpaert
hr-consultant

Onderwijs van de 21ste eeuw

Daarom pleit ik wat het onderwijs van de 21ste eeuw betreft voor een systeem waarbij leerlingen leren samenwerken om uitdagende en zinvolle doelen te bereiken. Waarbij leerlingen leren om informatie uit verschillende bronnen te raadplegen en leren om hun mening te verkondigen. Waarbij leerlingen feedback krijgen op de kwaliteit van hun werk en de vooruitgang die ze maken. Waarbij leerlingen leren hoe ze problemen kunnen oplossen en hoe ze creatief en out of the box kunnen leren denken.

Het onderwijs moet meer en meer multimediaal en digitaal worden. Leerlingen moeten leren omgaan met plotse wendingen en onverwachte uitdagingen. Ze moeten leerstrategieën, leerattitudes en leervaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen om hun verdere ontwikkeling en ontplooiing in eigen handen te nemen.


Kris Colpaert is hr-consultant bij Cross International. Samen met Karlien Eeman schreef ze ‘Durf, 8 bouwstenen om uit je comfortzone te stappen’. Daarin beschrijven de auteurs welke vaardigheden er nodig zijn om veranderingen comfortabel aan te gaan.

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


G

Gregory

30 september 2016

Ik zou graag creativiteit evalueren, maar hoe doe je dat? Hoe bepaal je evaluatiecriteria die het subjectieve overstijgen?

Reageren
k

kris robert

30 oktober 2016

moeten die criteria het subjectieve overstijgen? het is alsof subjectief (evalueren) een vies gegeven is...?
wees gewoon creatief én lekker pedagogisch subjectief!

Reageren
L

Lin (toekomstige leerkracht)

17 december 2017

Een mogelijkheid is zelfevaluatie en peer evaluatie in combinatie van een evaluatie door de leerkracht.
Laat iedere leerling (online) (anoniem) een ranglijst maken van zijn (creatieve) TOP 3.
Aan de hand van de resultaten kan je de leerlingen punten geven.
Ikzelf vind, dat niet alles op punten moet staan.
Maar het belonen van zeer originele werkjes, is natuurlijk een extrinsieke motivatie.

Reageren

Laat een reactie achter