Vlaanderen
Klasse.be

Duiding

Hoe helpt de vervolgschoolcoach anderstalige nieuwkomers?

  • 22 september 2016
  • 3 minuten lezen

“Anderstalige nieuwkomers gaan graag naar school. En ze leren snel bij. Maar daar moet je hen bij helpen”, zegt Matthias Lauwers. Hij is vervolgschoolcoach. Hij begeleidt anderstalige nieuwkomers bij hun overgang van de onthaalklas naar het secundair onderwijs.

Meer dan 3000 leerlingen uit de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) stromen dit schooljaar door naar het secundair onderwijs. Vervolgschoolcoaches zoals Matthias begeleiden hen, maar delen ook hun expertise met de leraren van de vervolgschool.

Matthias Lauwers. Hij begeleidt anderstalige nieuwkomers, ex-OKAN’ers, bij hun overgang van de onthaalklas naar het secundair onderwijs.
Matthias Lauwers begeleidt anderstalige nieuwkomers, ex-OKAN’ers, bij hun overgang van de onthaalklas naar het secundair onderwijs.

Hoe begeleidt een vervolgschoolcoach de leerlingen precies?

Matthias Lauwers: “Als vervolgschoolcoach begint je job al in de onthaalklas. In informele babbels pols je of de leerling zich goed voelt, maar je peilt ook naar wat hij later graag zou doen. Bij de OKAN-leraren informeer je naar zijn resultaten, naar de sterke en de werkpunten, hoe de leerling evolueert.”

“Je begeleidt hem als hij een studierichting gaat verkennen tijdens een snuffelstage van 3 weken in een vervolgschool. Zo leg je ook contacten met de leraren in die school. En je geeft advies over welke studierichting bij de leerling, zijn kennis en vaardigheden past.”

“Als vervolgschoolcoach ben je ook het aanspreekpunt voor de ouders?”

Ann Devos (pedagogisch begeleider anderstalige nieuwkomers): “Jazeker. Om goed advies aan hen en aan de leerling te kunnen geven, moet je zicht hebben op alle richtingen in het secundair onderwijs. De ouders vertrouwen erop dat je de juiste school voor hun kind zal vinden.”

“Dat kan de school zijn waar ze OKAN volgden, maar meestal is dat niet het geval. Als een school met OKAN-klassen een bepaalde richting niet organiseert, moet je niet mordicus proberen een leerling in die school te houden. Dus kijk je ook over de netten heen. Je laat de leerling los, maar je blijft wel zijn vangnet, want je blijft hem volgen.”

Welke steun heeft een OKAN-leerling het meest nodig?

Matthias: “In het eerste jaar na de OKAN-klas moet je de leerling veel vertrouwen en bevestiging geven. Want als je als ex-OKAN’er bij een eerste toets 4 op 10 haalt, en je bent het gewoon om goeie punten te halen in de OKAN-klas, dan komt dat hard aan. Dat betekent inpraten op de leerling: ‘Je hebt er hard voor gewerkt. Geef jezelf de tijd om te wennen aan de vaktaal en de volgende toets zal veel beter zijn.’”

“Breng dezelfde boodschap over aan zijn leraren. Ook zij moeten mee zijn met het hele, vaak complexe verhaal van de leerling. Dat vergt veel geduld, werk, tijd en communicatie. Zorgcoördinator en leerlingenbegeleider in de vervolgschool helpen om onze visie uit te dragen. Die ankerfiguren overtuigen hun collega’s ervan dat ex-OKAN’ers ook gewoon leerlingen zijn die willen leren. En naar school willen gaan. En graag gaan.”

Wie beslist of de ex-OKAN’er mag starten in de secundaire school en studierichting die hij heeft gekozen?

Ann: “Op de toelatingsklassenraad bepalen leraren en directeur of de ex-OKAN’er kan meedraaien in hun school. Die vindt plaats uiterlijk 25 dagen nadat de leerling gestart is op school. Rekening houden met het advies van de vervolgschoolcoach is verplicht.” “Belangrijk, want hij schetst de achtergrond en beginsituatie van de leerling. Als een leerling die eerste weken stilletjes in een hoekje zit en niet toont hoe hard hij werkt en wat hij kan, maakt hij misschien een slechte indruk en wordt hij niet toegelaten.”

“Dan kan de vervolgschoolcoach pleiten voor uitstel, omdat dat kind misschien trauma’s moet verwerken en omdat een kind dat de taal nog moet leren sowieso een stille periode doormaakt. Het moet zijn weg nog vinden in al die verschillende vakken, ook al heeft het genoeg bagage om de leerstof in te studeren, te memoriseren en te reproduceren. Want dat een anderstalige leerling een taaltaak voor bv. Frans nog niet aankan, is toch niet onlogisch? Daarvoor heeft het meer nodig dan feitenkennis.”

Sinds 1 september 2016 zijn er 141 van die coaches extra. Dat brengt het totaal op 175. Die zijn nodig, want het aantal anderstalige nieuwkomers stijgt: van 2060 OKAN-leerlingen op 1 september 2015 naar 4692 op 1 juni 2016.

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


E

Ellen Depouillon

30 september 2016

Beste,

kom je ook met een diploma intitiële lerarenopleiding lager onderwijs in aanmerking om vervolgschoolcoach of okan-leraar te zijn?

Reageren is niet mogelijk.