Gepubliceerd op
Mag dat?

Mag alcohol tijdens de schoolreis?

Log in om te bewaren.

Na de afvaart van de Lesse met mijn leerlingen nog een terrasje doen. Gezellig. Maar mag ik hen toelaten om een biertje te drinken?

Walter - leraar secundair

Nee

Je mag daar als leraar niet op eigen houtje over beslissen. Over alcohol drinken tijdens een schooluitstap moeten afspraken gemaakt worden binnen het schoolteam. Het best passen die binnen een allesomvattend alcohol- en drugbeleid van de school.

Het wettelijke kader vormt de minimale richtlijn die de school moet respecteren:

  • Alcoholhoudende dranken (bier, wijn …) mogen niet verkocht, geschonken of aangeboden worden aan jongeren onder de 16 jaar.
  • Voor sterke drank (wodka, jenever …) ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. De wet beschouwt ook mixdrank (alcopops) als sterke drank, ongeacht het alcoholgehalte.
  • Bij een buitenlandse reis geldt de wetgeving van het land. Check deze dus even voor je vertrekt.

De school kan via het schoolreglement wel regels opstellen die strikter zijn dan de wet. Daarbij moeten de rechten van jongeren gerespecteerd worden, ook als ze de regels overtreden en daar een straf aan verbonden is. Zo mogen scholen hun leerlingen bijvoorbeeld niet fouilleren of hun boekentas doorzoeken.

In het belang van leraren moeten de toe te passen regels altijd vooraf uitgeklaard zijn. De school moet er bovendien over communiceren, zodat niet alleen leraren, maar ook leerlingen en ouders ze kennen.

Meer informatie vind je bij Vereniging voor alcohol- en drugproblemen vzw.

Ben jij klaar voor een crisis op school?

  • 6 echte verhalen van directeurs
  • tips die jou en je team sterker maken
  • wacht niet met lezen tot het gebeurt