Gepubliceerd op
Tips

7 keer evalueren zonder examens

Zweert je school bij examens om te testen of de leerlingen de leerstof vatten? Sommige vakken lenen zich perfect voor alternatieve evaluaties. Ontdek 7 manieren om te evalueren zonder examens.

 1. Peer evaluatie

  Leerlingen geven elkaar een score of open feedback aan de hand van vooraf vastgelegde criteria zoals initiatief nemen, goed voorbereid zijn of constructief zoeken naar oplossingen voor problemen.

 2. Paper

  Een schrijfopdracht waarin je leerlingen een case uit de beroepspraktijk bespreken, een probleemstelling of onderzoeksvraag uitdiepen. Met een paper leren ze hun eigen mening verwoorden met argumenten en feiten én correct bronnen citeren.

 3. Portfolio

  Een ontwikkelingsmap, een collectie werkstukken die een beeld geven van iemands competenties in een bepaald domein. Met een portfolio tonen je leerlingen aan wat ze hebben bereikt en hoe ze dat gedaan hebben.

 4. Permanente evaluatie

  Bij permanente evaluatie observeer je als leraar geregeld praktische vaardigheden of attitudes, je leerlingen krijgen geregeld feedback. Je toetst je leerlingen dus meer dan één keer. Zo kunnen ze nog tijdig bijsturen en minder goede prestaties herstellen.

 5. Vaardigheidsevaluatie

  Je vraagt je leerlingen iets te demonstreren terwijl jij als leraar observeert. Of je leerlingen moeten zelf een product creëren. Zo kan je nagaan of je leerlingen hun kennis en vaardigheden succesvol beheersen in een realistische context.

 6. Presentatie

  Je leerlingen stellen het resultaat van hun praktijkervaring of een theoretische research mondeling voor aan jou en hun medeleerlingen.

 7. Criteriumgericht interview

  Je leerlingen krijgen via een gestructureerd mondeling gesprek de kans om jou als leraar ervan te overtuigen dat ze de vooropgestelde competenties voldoende bezitten. Je gebruikt het om ervaringen te toetsen die studenten hebben opgedaan tijdens opdrachten, praktijk, projecten en stages.

Meer tips lees je op www.steunpuntdiversiteitenleren.

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

 • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
 • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
 • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)