Test Dit artikel behoort tot de reeks Meisjes/Jongens Gepubliceerd op

Heeft jouw school aandacht voor jongens en meisjes?

Reageer

Log in om te bewaren.

Delen

Hoe gaan jij en je school om met verschillen en gelijkenissen tussen meisjes en jongens, mannen en vrouwen? Tel de uitspraken die voor jouw school van toepassing zijn en ontdek hoe genderbewust jullie zijn.

Doe de test

 1. In het schoolreglement zijn jongens en meisjes gelijk.
    Ja
    Nee


 2. Onze school betrekt zowel moeders als vaders.
    Ja
    Nee


 3. De taakverdeling in onze school is niet rolbevestigend.
    Ja
    Nee


 4. Jongens en meisjes moeten zich in gelijke mate aan de afspraken houden.
    Ja
    Nee


 5. We gebruiken handboeken die niet stereotyperend zijn.
    Ja
    Nee


 6. Onze school investeert in een doordachte studiekeuze op basis van talent.
    Ja
    Nee


 7. Ik geef jongens om dezelfde redenen complimentjes als meisjes.
    Ja
    Nee


 8. Ik leer leerlingen kritisch omgaan met rollenpatronen.
    Ja
    Nee


 9. Tijdens mijn lessen gebruik ik verschillende onderwijsstijlen.
    Ja
    Nee


 10. Er zijn geen ‘jongens’- of ‘meisjestaken’ in mijn klas, ik gebruik een beurtrol.
    Ja
    Nee


 11. Ik gebruik neutraal lesmateriaal.
    Ja
    Nee


 12. Ik ga consequent in tegen seksistische opmerkingen.
    Ja
    Nee


Resultaat

Hoe meer je JA antwoordt, hoe bewuster jij en je school omgaan met verschillen en gelijkenissen tussen meisjes en jongens, mannen en vrouwen.